MHP 4/C'den 4/B'ye geçirilen personelin özlük haklarını Bakan'a sordu

MHP 4/C'den 4/B'ye geçirilen personelin özlük haklarını Bakan'a sordu
MHP Adana Milletvekili AYŞE SİBEL ERSOY, Kamu kurumlarında 4/C statüsünde çalışırken 4/B statüsüne geçirilen personelin haklarının mevcut 4/B statüsündeki çalışanlar ile eşitlenmesine ilişkin 16 Nisan 2020 de TBMM Başakanlığına yazılı önerge sundu. Önergede, '657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışırken 696 sayılı KHK ile 4/B kapsamına geçirilen personelin, 4/B statüsünde sözleşmeli olarak çalışmakta olan personel ile Anayasal bakımdan eşit olduğu, aynı statüde farklı değerlendirilme uygulamasının o

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 98.maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 96 ve 99. maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.09.04.2020 Ayşe Sibel ERSOY/ Adana Milletvekili 

Bilindiği üzere; kamuda birden fazla mevzuata dayalı istihdam biçimi hayata geçirilmiş olup, sözleşmeli personel uygulaması günümüz itibariyle birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu minvalde, 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamında bir düzenlemede mevcut olup, 30.03.2018 tarih ve 30376 sayılı Resmi Gazete ’de 2018/11587 Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Ilişkin Karar'ın 3. Maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara Geçici 11. Madde eklenmiş, Geçici 11. maddenin 1. fikrasının 1. cümlesi ise şöyledir; “657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkına sahip olup; anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fikrasına göre Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar “anketör” unvanlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğrenim mezunu olanlar “idari büro görevlisi” unvanlı, diğerleri ise “idari destek görevlisi” unvanlı pozisyonlara idarelerince atanır. "Hükmü getirilmiştir. 

Yine anılan düzenlemede, 657 sayılı kanunun 4. Maddesinin mülga c fikrasının ikinci paragrafi kapsamında yer alanlardan bu madde uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların sözleşmeleri 5510 sayılı kanun Hükümleri uyarınca yaşlılık ve malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığından talep edilir.” Hükmü verilmiştir. 

Bu çerçevede; 

1- 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışırken 696 sayılı KHK ile 4/B kapsamına geçirilen personelin, 4/B statüsünde sözleşmeli olarak çalışmakta olan personel ile Anayasal bakımdan eşit olduğu, aynı statüde farklı değerlendirilme uygulamasının ortadan kaldırılmasına yönelik kamuda çalışma barışını sağlayacak, mevzuat değişikliğine dair, bakanlığınızca başlatılan bir çalışma var mıdır? 

2- Yukarıda belirtilen kapsamda çalışan personelin öğrenim durumları, mesleki yeterlilikleri ve yaptıkları işler dikkate alınarak unvanlarının verilmesine yönelik bir düzenleme ne zaman yapılacaktır? 

3- Mevcut 4B'lilerle 4/C'den geçen personelin ek ödeme oranlarının eşitlenmesi hususunda bir çalışma yapılmakta midir? 

4- Mevcut 4B'liler 65 yaşına kadar çalışabilirken, 4C'liler 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmektedir. Bu farklılığın giderilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 Yorum