Mimar, mühendis, şehir ve bölge planlamacısı özlük haklarına ilişkin MHP'den önerge

Mimar, mühendis, şehir ve bölge planlamacısı kadrolarında görev yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin MHP tarafından meclise önerge verildi

KAMU 02.04.2022, 22:50 Editör
Mimar, mühendis, şehir ve bölge planlamacısı özlük haklarına ilişkin MHP'den önerge

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23.02.2022 Lütfi KAŞIKÇI /Hatay Milletvekili 

Kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında memur statüsüyle istihdam edilen mimar ve mühendisler, her tür yapım işinin projelendirme hizmetleri; yol, köprü, baraj, kamu binaları,  altyapı gibi apılarm inşa edilmesi veya bakım-onarımlarmm yapılması; yeraltı ve yerüstü madenlerin  işletilmesi v.b. işlerin yürütülmesi kapsamında her düzeyde (proje kontrollüğü, yapım kontrollüğü, ihale komisyonu üyeliği/başkanlığı v.b.) görevler almakta ve bunlara ilişkin sorumluluğu hakkıyla I taşımaya gayret göstermektedir.  

Teknik hizmetler sınıfındaki mimar ve mühendisler ile, tamamen aynı işi yapmakta olan ve idari hizmetler sınıfının "kariyer uzmanı" kadrosunda istihdam edilen mimar ve mühendisler arasında özlük hakları bakımından uçurum oluşmuştur. "Eşit işe eşit ücret" prensibi ile haznlanmış olan ve aynı işi yapan, aynı unvana sahip personelin maaş ve özlük haklarını dengelemeyi hedefleyen 666 sayılı t Kanun Hükmünde Kararname bu ücret adaletsizliğinin giderilmesinde etkili olamamıştır. Ayrıca 666 I sayılı KHK'nm 1. Maddesinde yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Knrumımun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline bu madde uyarınca yapılan ek ödemeler döner sermaye bütçelerinden yapılır." hükmü uyarınca ek ödemeler mühendis kadrosuna haiz bir memurun emekli maaş ve ikramiyesine yansıtılmamaktadır. Buna karşılık kariyer uzmanı kadrosunda istihdam edilen teknik personele bu tutarlar doğrudan bütçeden yapıldığından emeklilikte yukarıdaki gibi bir maaş da ikramiye düşüşü olmamaktadır. Bu durumda aynı diplomaya sahip, aynı işi yapan fakat birisi mühendis diğeri ise kariyer uzmanı kadrosunda olan iki kişinin emekli maaşları arasında iki kata yakın fark oluşmakta ve mimar/mühendis kadrosunda istihdam edilen teknik elemanların çalışma motivasyonlarını ve performanslarını son derece olumsuz etkilemektedir.

Bu kapsamda; 
1. Yukarıda anlatılmış olan nedenlerle mimar, mühendis ve şehir ve bölge planlamacısı kadrolarmda görev yapan kamu personelinin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi, söz konusu personelin daha iyi şartlarda çalışarak hizmet vermesine uygun gerekli düzenlemelerin yapılması planlanmakta mıdır ? 

2. Teknik hizmetler smıfmda çalışan personele belli şartlan sağlamaları halinde kariyer uzmanı veya "başmühendis" (özlük hakları kariyer uzmanı kadrosuna eşitlenerek) kadrolanna atanma hakkının verilmesine benzer bir çalışma planlanmakta mıdır ? 

3. 666 sayılı KHK'nm 1. Maddesinde yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığmın personelme yapılan ek ödemeler döner sermaye bütçelerinden yapılır." hükmü uyarmca yapılan ek ödemelerin mühendis kadrosuna haiz bir memurun emekli maaş ve ikramiyesine yansıtılması çalışması planlanmakta mıdır ? 

4. Arazi tazminatmm teknik personelin arazi masrafını karşılayacak düzeyde iyileştirilmesine yönelik bir çalışma planlanmakta mıdır? 

5. Araziye çıkan teknik personele kıyafet yardımı yapılmakta mıdır ? Yapılmıyorsa ilerleyen dönemde kıyafet yardımı yapılmasına yönelik bir çalışma planlanmakta mıdır ?

6. Teknik personel ile ilgili olarak kariyer basamakları oluşturulması hakkında bir çalışma planlanmakta mıdır ? 

7. îş barışını olumsuz etkilediğini düşündüğümüz mimar, mühendislerle Kültür ve Turizm uzmanları arasmda bulunan maaş farklarının giderilmesine yönelik bir çalışma planlanmakta mıdır ?

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
19
az bulutlu