Sabah Gazetesi açıkladı! İşte masadaki taslak metin: Sözleşmeli memura kadro kimleri kapsıyor? Belediyedeki sözleşmeliler kadro alacak mı? 31 Aralık 2022 tarihi kriter mi?

Sözleşmeliye kadro çalışması 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alınıyor. Bu kamu personelinin 4a kadrosuna geçmesi sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı detayları açıklayacak

KAMU 28.11.2022, 20:14 Editör
Sabah Gazetesi açıkladı! İşte masadaki taslak metin: Sözleşmeli memura kadro kimleri kapsıyor? Belediyedeki sözleşmeliler kadro alacak mı? 31 Aralık 2022 tarihi kriter mi?

SOSYAL VE MALİ HAKLAR DEĞİŞİYOR

4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. Bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN SON YASA 2013'DE ÇIKMIŞTI

Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında çıkartılan düzenlemeler ile de 4Bli personelin 4A'lı olması sağlanmıştı. 2011'de çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personel 4A'lı olmuştu. 632 sayılı KHK düzenlemesinde şu ifadeler yer almıştı:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır."

Daha sonra 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkartılan 6495 sayılı Kanun'un 9. Maddesi ile de yine 4B'li personel 4A'lı kadrolara geçirilmişti.

SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ 

Hazırlanan son taslak aslında 4B'lilerin tamamını kapsayan maddeler içeriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.

BELEDİYE KANUNU NE DİYOR?

5393 sayılı yasanın söz konusu maddesinde belediyedeki sözleşmelileri şöyle tarif ediyor:

"Söz konusu Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır."

Böylece belediyede sözleşmeli olarak istihdam edilen memurlar bu çerçevede değerlendirilecek.

SÖZLEŞMELİ MEMURLAR İÇİN 31 ARALIK 2022 TARİHİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Düzenleme ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4b'li olanların kadroya alınması bekleniyor. Böyle bir düzenleme olursa, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananların yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak

3 YILI DOLDURAN KADROYA GEÇEBİLECEK

3 Yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak. Daha önceki taslaklarda ise 3 yılı dolduran sözleşmelilerin kadroya geçmeleri öngörülmüştü.

Buna göre 3 yıldan az süresi olanların 3 yılı tamamladıklarında kadroya geçmeleri taslakta yer almıştı. Böylece 3 yılı dolmuş olanların otomatik olarak kadroya geçmeleri öngörülmüştü.


30 GÜN İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPILMASI GEREKECEK

31 Aralık 2022 tarihinden sonra sözleşmeli kadrolarına geçecek personel ise 4A'lı olabilmek için 3 yıl beklemek durumunda kalacak. 01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar.

Yine taslak metinlere göre; memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

HİZMET SÜRESİ...

Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.
sabah

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (5)
Yhs 2 ay önce
110 bin Yardımcı hizmetler sınıfını unutanlari bizde seçimde unutacagiz
Nadiye 2 ay önce
Yardımcı hizmetliler için bir açıklama yapılmadı.biz yine konunun dışındaki kaldik
MEB çalışanı 2 ay önce
Aynen
Taşeron sözleşmeli 2 ay önce
Taşeronlara kadro durumu ne zaman ele alınacak
Fatih 2 ay önce
belediyelerde işe alınan pkk lılara kadroyu verin. kamuda çalışanların bir kısmına 3 yıl şartını getir. böyle saçmalıkmı olur. yüzbin kişimi size fazla geldi. hadi ordan.