Sabah Gazetesi sözleşmeli personele kadro taslak metinde yer alan şartları açıkladı 14 Madde

Sözleşmeli personele kadro için oluşturulan çalışma grubu teknik çalışmalarını tamamlarken şimdi sendikalarla yapılacak görüşmeler ile taslaklara son şekli verilecek. Böylece tek taslak üzerinde mutabık kalınıp yasalaşma süreci başlatılacak.

KAMU 10.09.2022, 06:12 Editör
Sabah Gazetesi sözleşmeli personele kadro taslak metinde yer alan şartları açıkladı 14 Madde

Sözleşmeli personele kadreo için oluşturulan çalışma grubu teknik çalışmalarını tamamlarken şimdi sendikalarla yapılacak görüşmeler ile taslaklara son şekli verilecek. Böylece tek taslak üzerinde mutabık kalınıp yasalaşma süreci başlatılacak.

HAFTAYA AÇIKLANABİLİR?
Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışmada teknik olarak kimlerin kapsama alınacağı da belirlenmiş oldu.

Bazı taslaklar belirlenirken 16 maddeden oluşan talep dosyası da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunuldu. Bu konuda görüşmelerin tamamlanarak önümüzdeki hafta açıklanması ve tasarının Ekim ayından sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız." ifadelerini kullanmıştı.

3600 ek gösterge düzenlemesinde olduğu gibi sözleşmeli personel çalışmasına da sendikaların görüşleri alınarak son şekli verilecek.

Bu kapsamda Memur-Sen 16 maddeden oluşan taleplerinin yer aldığı dosyayı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına sundu.

TALEPLERDE NE VAR?
O taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor.

Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 565 bin 35 kişi. Memur-sen sözleşmeli personel mevzuatının değiştirilmesini ve bu kapsamda sosyal güvenceye tabi olma ayrımının ortadan kaldırılmasını, yer değişikliği hakkına ilişkin eşitsizliğin giderilmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını, tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisi ile eşitlenmesini istiyor.

Ayrıca eşit işe eşit ücret, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi, kadro için mecburi hizmet süresi uygulamasının kaldırılması, 4/c'den 4/b'ye geçen sözleşmeli personele uygulanan re'sen emeklilik uygulamasının sona erdirilmesi ve yine bu kapsamdaki personelin geçici personel pozisyonundaki hizmet sürelerinin memuriyet hizmet süresinden sayılması diğer talepler arasında yer alıyor.

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı diğer memur konfederasyonlarında da gelecek talepleri ardından çalışmaya son şeklini verecek. Daha sonra kanun teklifine dönüştürülecek çalışma meclise sunulacak.

ALTERNATİFLİ TASLAKLAR BELİRLENDİ

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ
Sendikaların taleplerinin dışında yapılan teknik çalışma ile de bazı taslak metinler ortaya çıkartıldı. Bunlardan birisinde sözleşmelilere kadro hakkı veriliyor. Taslak metinde özetle şu şartlar yer aldı:

*Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

*İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.

*31.12.2022 tarihi itibariyle Sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.

*Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlarda düzenlemeden yararlanacaklar.

*Sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31.12.2022 tarihi itibarı ile yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personelde kadro düzenlemesinden yararlanacak.

*Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklar önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

*4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

*Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor. Hazırlanan kanun teklif ile hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.

*01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar.

*3 Yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak.

*Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.

*Sözleşmeli personelin atanma şartları ve nitelikleri, Hizmet sözleşmeleri, Malî hakları bu kanun ile düzenlenecek.

TOPLU SÖZLEŞME NE DİYOR?

Sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili toplu sözleşme metninin 52. Maddesinde hüküm de yer almıştı. Bu madde de şu ifadeler yer almıştı:

Son Dakika Haberi: Sözleşmeliye kadro müjdesi! Bu tarihe dikkat: Sözleşmeli memura kadro ne zaman çıkacak?
MADDE 52- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

Sabah 

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (1)
Karabük 3 ay önce
Yhs kadro bekliyor MHP nerde sözünüzü tutmadınız