Sendika, banka promosyonlarının revize edilmesi için dilekçe örneği yayımladı

Promosyonlar için Cumhurbaşkanlığına göndermek üzere sizler adına matbu dilekçe hazırladık.

KAMU 18.08.2022, 00:40 Editör
Sendika, banka promosyonlarının revize edilmesi için dilekçe örneği yayımladı

Büro -İş Sendikası olarak; banka promosyonlarının revize edilmesi için kurumlara yazmış olduğunuz yazılara verilen çelişkili ve olumsuz cevaplara istinaden Cumhurbaşkanlığına yazı yazarak sözleşmelerin revize edilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması adına genel bir düzenleme yapılmasını talep etmiş olduk.

Aynı konuda gerek üyelerimizin gerekse bütün kamu çalışanlarının bireysel olarak Cumhurbaşkanlığına ıslak imzalı taahhütlü posta ile dilekçe göndermelerinin haklı talebimizin karşılık bulacağına inanmaktayız.

Dilekçeyi örneği:

Konu: Banka promosyon sözleşmesi hak.                                                    Tarih:

T.C CUMHURBAŞKANLIĞI
İdari İşler Başkanlığına
 
Bilindiği üzere; Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün ( 6 ) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenmektedir. Bu amaçla 20/07/2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/11 Nolu Başbakanlık Genelgesine göre; kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca bankalar “promosyon “ adı altında ek mali imkanlar sunmaktadırlar. 
Halen görev yapmakta olduğum………………………….ile ………………………bankası arasında ……………….tarihinde yapılan………….yıllık …………Bin TL tutarlı ve peşin ödenen, halen devam etmekte olan promosyon anlaşmasının bu süre zarfında artan ve devam etmekte olan yüksek enflasyon karşısında maaşlarında artmış olacağı hususları dikkate alınarak ödenen promosyon tutarları biz çalışanlar aleyhine güncelliğini kaybetmiş bulunduğundan revize edilmesi gerekmektedir.
Güncelliğini kaybeden promosyon anlaşmaları ile ilgili bir çok kurumun bankalar ile promosyon sözleşmelerini revize ettiği, yeni yapılan sözleşmelerde de aşağıda linki bulunan örneklerden anlaşılacağı üzere 33 Bin TL’ye varan 3 yıllık peşin tutarlı promosyon sözleşmelerinin yapıldığı bilinmektedir.
Bu kapsamda; bankalar ile yapılan ve halen devam etmekte olan promosyon anlaşmalarının enflasyona karşı revize edilmesi, kamu yöneticilerinin re’sen işlem tesis etmesi ve uygulama birliğinin sağlanması adına genel bir düzenlemenin yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Yukarıda izah edilen nedenler ile; halen devam etmekte olan banka promosyon anlaşmalarının diğer kurumların yapmış olduğu güncel en yüksek promosyon tutarlarından aşağı olmamak kaydıyla, enflasyon faiz, döviz kuru gibi güncel ekonomik veriler göz önünde bulundurularak en yüksek tutar üzerinden revize edilmesi ile çalışan personele eşit miktarda peşin olarak dağıtılmasını, yeni yapılacak sözleşmelerde de çalışanların hak kaybına sebebiyet vermemek adına  revize edilmesi yönünde maddeler bulundurulmasını  teminen yasal olarak genel bir düzenlemenin yapılmasını saygı ile arz ve  talep ederim.                                                                          
                                                                                                                   Adı Soyadı
                                                                                                                        İmza

Örnek Güncel Promosyon Sözleşmeleri:
1    7 Temmuz 2022 tarihli  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  ile   Türk Ekonomi Bankası arasında yapılan 3 yıllık peşin 31.100 TL tutarlı promosyon sözleşmesi. https://www.ogu.edu.tr/Web/DuyuruDetay/9869
2    27 Temmuz 2022 tarihli Adıyaman Üniversitesi ile İş Bankası arasında yapılan  3 yıllık peşin 32.500-TL tutarlı promosyon sözleşmesi. https://adiyaman.edu.tr/tr/haberler/2022/07/27/adiyaman-universitesinde-banka-maas-romosyon-ihalesi-gerceklestirildi

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (1)
esmer 1 ay önce
tamam iyi hoş da bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum
23
parçalı az bulutlu