Sözleşmeli er ve erbaşların, uzman erbaşların, uzman jandarmaların ve astsubayların özlük haklarını madde madde açıkladı

Sözleşmeli er ve erbaşların, Uzman erbaşların, Uzman jandarmaların ve astsubayların özlük hakları TBMM de dile getirildi

Sözleşmeli er ve erbaşların, uzman erbaşların, uzman jandarmaların ve astsubayların özlük haklarını madde madde açıkladı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU ADINA MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) –Kahraman ve fedakâr Silahlı Kuvvetler personelinin özlük haklarında iyileştirmeler yapmamız gerekiyor. Birçok konu bekleniyordu, bunlar buraya gelmedi -söz verilmiş olmasına rağmen- onları size arz edeceğim birazdan.

Sözleşmeli er ve erbaşların talepleri:

Şimdi, beklenen özlük hakları neydi, ne geldi, onlardan bahsetmek istiyorum. Sözleşmeli er, erbaşlarımız, 20 bin kişiye yakın bunlar; refakat izni yok, mehil izni yok, yol harcırahı imkânı yok, bunlar en temel şeyler. Yükümlü erlerden ayrılacak rütbe işaretleri yok. 2018’de Türk Silahlı Kuvvetlerine 400 lira iyileştirme zammı yapıldı, bunlar dışarıda bırakıldılar. Hâlbuki en önde savaşan kardeşlerimiz bunlar.

Hava değişimi ve istirahat… Üç ay alsa sözleşmesi feshediliyor, onu altı aya filan çıkarmak gerekir. 3600 ek gösterge yok, en önde çarpışan, ordunun aslında en çok şehit verdiği kardeşlerimiz. Bedelsiz zati tabanca verilmiyor. Aile yardımı sadece gelmiş burada, bu güzel -o konuda benim de teklifim vardı- gelmesi güzel. Çocuk yardımı alabilme, askeri geçim indirimi verilmesi gerekir.

Yedi yıl kışlada iskân yerine, biz, Genelkurmayın belirleyeceği birliklerde eve gidebilmelerine olanak sağlanmasını istemiştik, onunla ilgili bir değişiklik geldi; artık eve gidebilecekler ama “Kışlada iskân edilir.” hükmü aynen geçerli olduğu için “Uygulamada bazı sorunlar yaşanır mı yaşanmaz mı?” diye bir endişe var, Komisyonumuz bununla ilgili ayrıntılı bilgi verirse sevineceğiz.

Derece, kademe, emeklilik, kıdem tazminatı hakları yok. Şehit yakınları ve gazilere verilen kira yardımından sözleşmeli er, erbaş aileleri yararlanamıyor yani şehit olsalar bile yararlanamıyorlar. Uzman çavuş ve astsubay alımlarında öncelik verilmesi istenmişti daha önce de, burada ek sınav hakkı verilmesi olumlu bir gelişme. Şehit olsalar yakınlarına verilecek maaş hâlihazırda farklı. Dolayısıyla, bu farkın ortadan kaldırılması gerekir.

Uzman erbaşların talepleri:

Şimdi uzman erbaşlara gelelim. Bu kardeşlerimiz de ciddi bir kitledir. İlk başta kadrolu muvazzaf statüye geçme talepleri var, yıllardır söyleniyor, umut veriliyor ama bir türlü bu kadroya geçirilmeleri sağlanamadı, ilk talepleri bu. 6000 sayılı Kanun mağdurları, bu da çok can yakan bir meseledir, Komisyonda söz verilmişti. Yirmi, yirmi beş yıl uzman çavuş olarak görev yapıyorlar yaş haddi nedeniyle, “Mağdur olmasın diye sivil memur olarak devam ettirilir.” deniyor, daha sonra sivil memur olarak emekli ediliyorlar, en düşük sivil memur statüsünden. Uzman çavuş haklarını alamıyorlar. Yani yirmi, yirmi beş yıl uzman çavuşluk yapıyor, iki ay sivil memurluk yapıyor ama uzman haklarını alamıyor. Çok öncelikli bir konu, bunun burada olması gerekiyordu, buna ek madde ihdas edilmesi bana göre şarttır.

3600 ek gösterge yine onlarda da yok, bedelsiz zati tabanca yine yok, yine, hava değişimi istirahat sürelerini üç ay alırlarsa sözleşmeleri feshediliyor. Kadro görevleri dışında iş yapmak istemiyorlar, kadroda neyse o. Astsubay alımlarında öncelik verilmesini istiyorlardı, bu yasada ek giriş hakkı verilmiş; olumlu bir gelişme ama yeterli değil. “Doğu tayin süreleri adil bir şekilde düzenlensin.” diyorlar. Şimdi, gidiyor, Hakkâri’de görev yapıyor, diyelim ki tayini Edirne’ye çıkıyor ama Edirne’deki birlik doğuda. Dolayısıyla, sürekli orada kalıyor aslında. Bu adil bir şekilde düzenlenmeli. Rütbe işaretleriyle ilgili problemleri var, orduevlerine girmek istiyorlar. “Bu sağlanamaz.” diyorsanız yeni uzman erbaş orduevlerinin açılması gerekir.

Astsubayların talepleri:

Şimdi, astsubaylarımıza verilen sözler vardı. Bakın, yıllardır onlar da oyalanmış durumdalar. Sayın Komisyon Başkanımız İsmet Yılmaz’ın da bir sözü var 2013’te, şöyle söylüyor: “Astsubaylardan lisans mezunlarının 8/1’den, önlisans memurlarının 9/2’den göreve başlatılması çalışmalarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.” 2013 Sayın Bakanım, yani yedi yıl geçmiş, çalışmalar bitmemiş.

Sayın Davutoğlu 2015’te şöyle söylüyor: “Emekli astsubayların makam ve görev tazminatlarıyla ilgili sorunları çözüyoruz.” 2015. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018’de şunu söylüyor, “Astsubaylara müjde vermek isterim” ile başlayıp “hayırlı olsun” diye bitirdiği konuşmada, “Göreve başlangıç derecelerini çözüyoruz.” demiş kendisi, 8 Haziran 2018. İki sene geçmiş hâlâ çözüm yok maalesef.

Yani astsubaylarımızın görev tazminatı verilmesi gerekir. Görev tazminatı verildiğinde emekli maaşları da artacak, uygun bir seviyeye gelecek. Kademe-derece sorunlarının çözülmesi gerekir. Kıdemli başçavuşlara makam tazminatının verilmesi gerekir.

Sözleşmeli subay-astsubaylar, bunlarda da şöyle bir durum var: Subaylarda, 5 bin kişi on senelerini dolduruyorlar şu an yüzbaşı seviyesinde olanlar var,. Astsubaylarda da 2003’den beri yüksek bir yere geldiler. “On senemizi doldurduğumuzda doğrudan kadroya alım istiyoruz.” diyorlar. Normal subaylar gibi, sözleşmeli subaylar, subaylar ne yaparsa aynı görevi yapıyorlar, aynı sınavlara giriyorlar, aynı testlere giriyorlar ama subaylığa geçmek istediklerinde, muvazzaf subaylığa geçmek istediklerinde tekrar sınava sokuluyorlar. Zaten her sene sınav oluyorsunuz. Sistemde bunların notları var, sistemi açın ona göre sicil notu iyiyse, terörle, şununla bununla bağlantısı yoksa doğrudan bunları muvazzaf subay yapın, mantıklı olan bu veya astsubay yapın, sözleşmeli astsubaylarımızı. Burada getirilen neyse ek sınav hakkı veriliyor. Sınava girmesine gerek yok zaten olmuşlar Kısım Amiri, Bölük Komutanı. Sınava gerek olmadığını değerlendiriyoruz bununla ilgili de teklifimiz vardı.

Binbaşılarımız, bakın, yani bu binbaşılarımızın sorunları da 6000 sayılı Kanun mağdurları gibi sıkıntı aslında. Öyle bilgiler geliyor ki figüranlık yapan var aralarında. Çaycılık yapanlar olduğunu duyuyoruz. Çünkü emekli maaşları çok düşük. Binbaşı, yarbay, albay bunlar üstsubay. Yarbay ve albay makam tazminatı alıyor, binbaşı niye almıyor? Almadığı için maaşı düşük kalıyor.

Bakın, uzman çavuş emeklisi 3259 TL alıyor, binbaşı 3150 TL alıyor, daha düşük. Hani hiyerarşi? Bakın, askerî öğrencilerle ilgili harçlık teklifi geldi, 1’inci 2’inci sınıf arasında bile fark var; hiyerarşi gözetilmiş ama binbaşıyla diğerleri arasında gözetilmemiş. Buna da ek madde ihdas edersek çok yerinde olacağını değerlendiriyorum. Çünkü Sayın Bakan’ın da Komisyonda sözü var. 6000 sayılı Kanun’un mağdurları ile binbaşılarla ilgili Sayın Bakan Hulusi Akar’ın sözü var.

Uzman jandarmaların talepleri:

Uzman jandarmalarımız var. Uzman jandarmalar, uzman erbaşlarla karıştırılıyor, onlarla alakası bile yok. Zaten uzman jandarmalar bununla ilgili isim değişikliği istiyorlar “Bizi yardımcı astsubay yapın.” diyorlar. Artı, 3600 ek gösterge talepleri var. Bunlar da aslında subay-astsubay gibi muvazzaf personel, sözleşmeli değiller. O nedenle, harp okulunda okumuş kişiler gibi, astsubay meslek yüksekokulunda okumuş kişiler gibi okudukları okulun hizmetten sayılmasını istiyorlar ama ben harp okulunda okumuşum, benim dört senem sayılıyor, astsubayların iki senesi sayılıyor, uzman jandarmaların bir senesi sayılmıyor. Aynı şey, üçümüz de muvazzafız. Bunun da düzeltilmesi gerekir.

Şimdi, maddelerle ilgili zaten içeriğini konuşacağız birazdan, bir özet geçmek isterim onunla ilgili de.

28 madde geldi, 4 tanesiyle ilgili sadece benim zaten kanun teklifim vardı, bunların görülüyor olması da aslında güzel bir şey. 4’ü birebir aynı, bunları destekliyoruz.

7’nci maddede astsubayların 55 yaşından 60 yaşına kadar –benim de bununla ilgili bir teklifim vardı- tecrübelerinden istifade etmek maksadıyla sürelerinin uzatılması var ancak şöyle bir sıkıntı var orada: Kuvvet komutanlığının teklifiyle uzatılanlar var, “veya” demiş, “resen Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından…” Yani kuvvet komutanlığı sizden istemeyecek “Benim buna ihtiyacım var.” diye ama Millî Savunma Bakanlığı kafasına göre, İçişleri Bakanlığı kafasına göre resen alacak bir adamı, 55 yaşından 60 yaşına kadar uzatacak. Bu olmaz, bunu kabul etmiyoruz. Bu “resen” ifadesinin çıkması lazım. Ayrıca burada sicil notu 90 alınmış. Ya, kusura  bakmayın, 90 birçoğunda olacak bir sicil notudur, bunun en az 95 olması lazım ve disiplin mahkemesi yoluyla ceza almamış olmalarının da kriterlere eklenmesi lazım. 7’nci maddedeki sorun bu.

9’uncu maddede -biraz önce bahsettim- sözleşmeli subay, astsubay için ek sınav hakkı getirilmiş. Biz ne diyoruz? Sözleşmeli subay, astsubaylardan zaten on sene görev alanlar belirli liyakate sahip olmuş durumdalar, normal muvazzaf subaylar ne yapıyorsa onlar da onu yapıyorlar, eğer sicil notları da uygunsa bunları doğrudan geçirin, bunları tekrar sınava sokmanıza gerek yok.

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa Yanık 11 ay önce

Sayın vekilimin her fırsatta dile getirdiği gibi 6000 sayılı kanun, yarayan bir kanaldır, ve bizler 6000 sayılı kanun mağdurları uzman çavuşlar olarak bu kanan yaranın, biran önce tedavi edilmesini istiyoruz, 3 bin kişi mağdur, bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyor, haklarımızın ve kimliğimizin geri verilmesını istiyoruz.

Avatar
Emine Çelik 11 ay önce

6000 sayılı kanun Mağdurları size minnettar

Avatar
Vural halil 11 ay önce

SN VEKILIM ALLAH SIZDEN RAZI OLSUN IYIKI VARSINIZ 6000 SAYLI KANUN MADURLARI ADINA SIZLERE MINMETRIZ BIZ HER DEFESINDA HUKMETE HATIRLATIGINIZ ICIN HER HAK YERINI BULACAK SIZIN GIBILER SAYESINDE HAKLARIMIZI ALACAGIZ.TESEKURLER.

Avatar
Hikmet YİĞİT 11 ay önce

Değerli vekillerimiz ve kamubiz ailesine sonsuz teşekkürler.
https://youtu.be/mx_EcK9Uri8

Avatar
Ömer Ali Coşkun 6000 sayılı kanun mağduru. 11 ay önce

Sayın vekilimin her fırsatta dile getirdiği gibi 6000 sayılı kanun, yarayan bir kanaldır, ve bizler 6000 sayılı kanun mağdurları uzman çavuşlar olarak bu kanan yaranın, biran önce tedavi edilmesini istiyoruz, 3 bin kişi mağdur, bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyor, haklarımızın ve kimliğimizin geri verilmesını istiyoruz.

Avatar
Hikmet YİĞİT 11 ay önce

https://youtu.be/1ZW94sFwX2c

Avatar
Mehmet topaktaş 11 ay önce

Sayın vekilim 6000 sayılı kanun Mağdurları adına teşekkürler.

Avatar
Yücel uzun 11 ay önce

https://t.co/vSY4FpXxhM