Sözleşmeli subay ve astsubaylara muvazzaflık için kanun teklifi

Sözleşmeli subay ve astsubaylara muvazzaflık için kanun teklifi
Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi CHP tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen, 10 yıl hizmet süresini dolduran, %85 sicil ortalamasını sağlayan ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan sözleşmeli subay ve astsubayların başvurmaları halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki emsali muvazzaf subaylığa ve muvazzaf astsubaylığa geçirilmeleri öngörül

Bu kanun teklifi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen, 10 yıl hizmet süresini dolduran, yüzde 85 sicil ortalamasını sağlayan ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan sözleşmeli şubay ve astsubayların başvurmalar halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki emsali muvazzaf subaylığa ve muvazzaf astsubaylığa geçirilmeleri amaçlanmıştır. 

GENEL GEREKÇE: Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar, 13 Haziran 2001 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Subay ve Astsubay Kanunu ile birlikte, 30 Ağustos 2003 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başlamışlardır. Bu kanunla başta. Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonelleşmesinin sağlanması ve aynı konuda aşırı derecede maliyetli olan personel yetiştirme masraflarını düşürmek ve çalışma performansı yüksek personel temin etmek amaçlanmıştır. Türkiye'nin iyi üniversitelerinden mezun olan, gerekli fiziksel ve yazılı sınavlarını başarıyla vererek seçilen ve uzun askeri ve mesleki eğitim alan, aynı zamanda en zor şartlarda görev yapan sözleşmeli subay/astsubaylar ile ilgili kanun uyarınca subaylarda yüzbaşılığa, astsubaylarda üstçavuşlağa kadar terfi edebilmektedir. Hali hazırdaki durumda muvazzaf subay veya astsubaylığa geçmek için 2 saatlik mesleki sınav, sağlık raporu, fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamaları uygulanmaktadır. Bu sınav sonucunda verilen kontenjan oldukça düşüktür. Ayrıca, sözleşmeli subaylastsubay diğer muvazzaf subay/astsubaylardaki gibi atama yeri ve görev yönünden hiçbir fark olmadan görev yapmaktadırlar. Yine bütün muvazzaf subay/astsubaylar gibi aynı sicil belgelerinde belirtilen aynı kriterlerle, her yıl şıralı amirlerce değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar. Görevine hâkimiyet, mevzuat konularındaki bilgi seviyesi, görevindeki başarı durumu ve fiziki yeterlilik durumu gibi bir muvazzaf subay/astsubay da olması gereken nitelikler, sicillerde her yıl değerlendirilmektedir. Dolayısıyla diğer muvazzaf subay/astsubaylarla nitelik acısından bir fark yoktur. Bir sözleşmeli subay/astsubay belirtildiği üzere muvazzaf bir subay/astsubayla aynı şartlarda, aynı yetkilerde, aynı görevleri icra etmektedir. Değerlendirmeler de aynı kistasta yapılmaktadır. Bu nedenle sözleşmeli subay/astsubaylıktan muvazzaf subay/astsubaylığa geçişte sözleşmeli subay/astsubay yönetmeliğin de belirtilen geçiş şartları zaten mesleki bilgilerin ve fiziki yeterliliğin ölçüldüğünün bir kanıtıdır. Buna ilaveten, bunca sene zor koşullarda başarıyla hizmet etmiş liyakatli bir personelin sadece iki saatlik yazılı bir sınavla değerlendirilmesi yetersizdir. Ayrıca askerliğin temeli disiplindir ilkesinden yola çıkarak, askerler arasındaki üst amir ilişkisi görev ve makama göre değil rütbeye göredir. Örneğin sözleşmeli subaylarda yüzbaşı kadrosunda 1 veya 6 yıl daha fazla yüzbaşı rütbesinde görev yapması durumunda kendisinden 1-5 yıl kadar kıdemsiz olan ve zamanında disiplin amiri olup sicil verebileceği en az 5 devre subayından astı olma durumu bulunabilecektir. Bu durum TSK'da yaşam tarzı olan disiplini sarsılabilecektir. 
Uygulamada karşılaşabilecek en büyük sorunlardan biri diğeri ise sözleşmeli subay/astsubayların 5434 sayılı Kanun gereği rütbe tahdidinden dolayı en fazla 46 yaşına kadar çalışabildikleri ayrıca 926 sayılı TSK Personel Kanunu rütbe tahdidinden dolayı en fazla 21 sene sözleşmeli olarak çalışabildikleri hükmü ile yürürlükte olan kanunlara göre emeklilik hakkını kazanamamalarıdır. Tüm gençliklerini ve hayatlarını vatan uğruna canını hiçe sayan bu kişilerin sistemde ki koordinasyonsuzluk ve eksiklikten dolayı emeklilik hakları düşünülmemiştir. Bu durum bile çalışma hayatı açısından düşünüldüğünde iş güvencesini ortadan kaldıran ve çalışma barışını bozan bir uygulamadır. 
Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak çalışan personel hakkında yapılan soruşturma ve kovuşturma sonucu çok sayıda subay astsubay meslekten ihraç edilmiş, görevden uzaklaştırılmış veya açığa alınmıştır. Mevcut durumda ortaya çıkabilecek subay/astsubay açığının kapatmak için çeşitli planlamalar yapılmakta olduğu bilinmektedir. Hali hazırda durum böyle iken subay/astsubay açığının vatanina, milletine ve devletine sadık, istekli sözleşmeli subay/astsubayların muvazzaflığa geçirilmesi ile giderilmesi gerekmektedir. 2003 yılından beri MSB bünyesinde görev yapan sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında gerekli araştırmalar yapılmasını müteakiben istekli olanların muvazzaflığa geçirilmeleri ortaya çıkabilecek subay/astsubay açığını bir nebze de olsa kapatacaktır. 
Sözü edilen aksaklıklar ve olumsuzlukların giderilmesi, personelin başarılı bir subay/astsubay olduğu takdirde herhangi bir şarta veya kıstasa bağlı olmadan, mesleğinde yükselebileceğini bilerek teşvik edilmesi ve aynı koşullarda aynı işi yapan kişiler arasında haksızlık yapılmaması için birkaç saatlik sınava ve birkaç kişilik kontenjana göre değil, yıllarca çalışarak ortaya koymuş olduğu başarı seviyeleri ve liyakate göre muvazzaf subay/ astsubay yapılmasının önü açılmalıdır. . 
Bu kanunla; Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen, 10 yıl hizmet süresini dolduran, yüzde 85 sicil ortalamasını sağlayan ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan sözleşmeli şubay ve astsubayların başvurmalar halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki emsali muvazzaf subaylığa ve muvazzaf astsubaylığa geçirilmeleri amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanununda yapılan değişiklikle, sözleşmeli subay ve astsubayların muvazzaf subay ve muvazzaf astsubaylığa geçirilmeleri amaçlanmaktadır. 


MADDE 2- Yürütme maddesidir. 
MADDE 3- Yürürlük maddesidir. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Geçici Madde 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; bu Kanun kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen, 10 yıl hizmet süresini dolduran, yüzde 85 sicil ortalamasını sağlayan ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar, başvurmaları halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki emsali muvazzaf subay ve muvazzaf astsubaylığa geçirilir ve muvazzaf subay ve muvazzaf astsubaylarla ilgili hükümlere tabi olurlar” 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.