Şube Müdürleri, İl Müdür Yardımcıları, Merkez ve İlçe Müdürleri 3600 Ek Gösterge Mağduru Oldu!

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 3 bin 600 ek göstergeye ilişkin olarak 2018 yılındaki ilk açıklamasında; 4 meslek grubu (hemşire, polis, din görevlisi ve öğretmen) ve diğer idarecilere 3 bin 600 ek gösterge verileceğini müjdelemiş ve bu açıklama müdürleri çok heyecanlandırmış idi. Cumhurbaşkanının 6 Haziran 2022 tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonunda yaptığı açıklama ve sonrasında ortaya çıkan Taslakla, müdürler çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Sayıları sadece 20 bin civarında olan müdürler için bu Çalışma sadece ek gösterge beklentisi değil, Kamu yönetiminde yavaş yavaş ortadan kaldırılmaya çalışılan şube müdürlüğü kadrosunun itibarının iadesi ve saygınlık beklentisi idi. Çünkü müdürler makam/görev tazminatı almayan, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, matematikçi, din görevlisi, hemşire, programcı, çözümleyici, araştırmacı kadrolarındaki personelden daha düşük, şef, VHKİ, memur kadrolarında görev yapan personelle aynı ek göstergeye sahip tek yönetici konumundadır. Kaldı ki bu ünvanlara sahip personellerden büyük çoğunluğu şube müdürlüğüne ve ilçe/merkez müdürlüklerine atanabilmek için görevde yükselme sınavına girmesi gereken personel olarak sayılmıştır.

KAMU 15.06.2022, 21:48 20.06.2022, 22:24 Editör
Şube Müdürleri, İl Müdür Yardımcıları, Merkez ve İlçe Müdürleri  3600 Ek Gösterge Mağduru Oldu!

Devletin birçok farklı idari biriminde yönetici kademesinde çalışan, gerek aldıkları yüksek öğrenim gerekse usta-çırak ilişkisiyle teori ve pratiği birleştirerek maiyetindeki personeli yetiştiren, sevk ve idare eden, yönetici, eğitici ve mevzuatçı donanımıyla tecrübelerini, birikimlerini astlarına sürekli aktaran, bu özelliği ile bürokratik yapının hafızası olan müdürlerin, maiyetindeki çalışanlarından daha düşük ek gösterge ve özel hizmet aylığı ile itibarsızlaştırılması çalışma şevklerini bozmuş,  motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemiştir. 

3 BİN 600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASINDA MÜDÜRLER İÇİN NE ÖNGÖRÜLÜYOR?

3 bin 600 ek gösterge çalışmasıyla, müdürlerin mevcutta 2 bin 200 olan ek göstergeleri 3 bine yükseltiliyor. Bu durumda sadece ek gösterge aylıkları 156 TL artıyor. Özel hizmet aylığı yüzdesi  değişmiyor  çünkü, gerek 2 bin 200 gerekse 3 bin ek göstergenin özel hizmet aylığı  yüzdesi  yüzde  85. Emeklilik ikramiyesine yansıması ise 5.651 TL oluyor. Müdürler için makam veya görev tazminatı öngörülmüyor.

Amiri olduğu şef ve memurun ek göstergesi 2 bin 200’den  600 puan artışı ile 2 bin 800’e yükselirken, ek gösterge artışı ile aylığında 118 TL, emeklilik ikramiyesinde 4.238 TL artış olması nedeniyle Memur/şef ile müdürünün ek gösterge aylık artışı arasındaki fark 38 TL oluyor. 

Şube müdürlerinin maiyetinde çalışan mühendis, matematikçi, istatistikçi, hemşire , din görevlisi, bekçi, polis gibi meslek gruplarının 3 bin olan ek göstergeleri 3 bin 600’e yükseltilirken, aynı zamanda özel hizmet aylık yüzdeleri yüzde 85’ten, yüzde 145’e yükseltiliyor. Bu durum aylıklarına 1.234-1.391 TL, emeklilik ikramiyelerine 44-50 bin TL arasında yansıyor.

PEKİ NE OLDU? CUMHURBAŞKANI İLK AÇIKLAMASINDA İDARECİLER İÇİN 3 BİN 600 EK GÖSTERGE DERKEN, NİYE ŞUBE MÜDÜRLERİ, İL MÜDÜR YARDIMCLARI, MERKEZ VE İLÇE MÜDÜRLERİ İÇİN EK GÖSTERGE 3 BİN ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLDİ?

Bu olumsuz gelişmenin, 3 bin 600 ek gösterge komisyon çalışmalarında, komisyon üyeleri arasında şube müdürlerinin bulunmaması ve komisyon üyelerinin uzmanlar ve diğer meslek gruplarından oluşturulmasından kaynaklandığı, Müdürlerin özlük haklarının verilmesinde yaşanan mağduriyetin temelinde, komisyonda bulunan kişilerin müdürlük makamına olan olumsuz bakış açısının yattığı düşünülmekte.

Müdürler örgütlü bir grup olup, kurdukları dernekleri aracılığıyla her platformda müdürlerin sorunlarını, beklenti ve taleplerini dile getiriyor. Beklenti ve talepler birçok sendika, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve yazılı ve görsel basında karşılık bulurken,  tüm bu çabaların 3 bin 600 ek gösterge çalışmalarında yer alan komisyon üyelerinde maalesef karşılık bulmadığı apaçık ortada.

BÜROKRASİNİN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ OLAN  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNA KARŞI BU OLUMSUZ BAKIŞ AÇISININ ALTINDA YATAN SEBEPLER  NEDİR?

Türk kamu yönetiminde hiyerarşik yapının son 15-20 yılda dikey hiyerarşiden yatay hiyerarşiye  geçtiği, kariyer uzmanlık kadrolarının kamuda her geçen gün artırılarak şube müdürlüğü  kadrolarının  neredeyse  kaldırılmaya çalışıldığı gözlemleniyor.

2012 yılında yürürlüğe giren 666 sayılı KHK ile yok sayılan şube müdürlerinin amiri konumunda olan daire başkanları ile aralarındaki fark (şube müdürü  ek göstergesi 2 bin 200, daire başkanının ek göstergesi  3 bin) ek gösterge yönünden 800 puan iken, anılan KHK ile bu fark ek gösterge yönünden 1400 puana yükselmiştir. 3 bin 600 ek gösterge verilen daire başkanlarının makam ve görev tazminatları ile özel hizmet aylığı yüzdesinin değişmesi nedeniyle şube müdürleri ile aralarındaki fark katlanmıştır. Kariyer uzmanları da daire başkanları ile aynı ek gösterge, özel hizmet aylığı ve makam/görev tazminatı almaktadır. 

Şube müdürleri  ek göstergeleri değiştirilmeksizin 2 bin 200 ek göstergede bırakılıp, mevzuat yönünden eğitimleri ve yetiştirilmeleri  tamamen şube müdürleri sayesinde olan   kariyer uzmanların da ek göstergesinin 3 bin 600 olarak düzenlenmesi ve idarecilik yönü bulunmayan kariyer uzmanlara 2000+8000 makam ve görev tazminatı verilmesi aslında kamu yönetiminde amaçlanan yapının ne olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Eğer müdürlük kadrolarının kaldırılması kesin olarak düşünülüyor ise, o zaman bu kadrolar uzmanlık kadrolarına dönüştürülmeli, müdürler daha fazla mağdur edilmemelidir. 2018 yılından önce 3 yıl il müdürlüğü veya daire başkanlığı yapıp görevden alınanlara uzmanlık kadrosu verilmiş, ancak 3 yıldan daha fazla görev yapan ve uzmanların yetişmelerine katkıları çok daha fazla olan şube müdürleri için böyle bir şey öngörülmemiştir.

En son yapılan 3 bin 600 ek gösterge çalışmasında daire başkanları ve kariyer uzmanların ek göstergeleri bu defa 4 bin 200’e çıkartılarak bu kadrolar ihya edilirken, emekli aylıklarında şube müdürlerine 3 bin ek gösterge ile 156 liralık bir aylık artışı ile emeklilik ikramiyesinde  5.651 TL artış yeterli görülmüştür.

ŞUBE MÜDÜRLERİ,  İL MÜDÜR YARDIMCILARI, MERKEZ VE İLÇE MÜDÜRLERİ  NE İSTİYOR?

1- EN AZ 3 BİN 600  EK GÖSTERGE İSTİYOR: Maiyetinde çalışan mühendis, hemşire, din görevlisi, bekçi, polis, kimyager, matematikçi, istatistikçi, programcı sağlık teknikeri, diyetisyen, sosyal çalışmacı gibi  meslek gruplarına 3 bin 600 ek gösterge verildiğine göre bunların amiri durumunda olan şube müdürlerine 3 bin 600 ek gösterge verilmesi de hiyerarşide sıkıntılara neden olacağından en az 4 bin 200  ek gösterge verilmelidir.

2- MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI İSTİYOR: Müdürler, 2000 Makam + 8000 Görev Tazminatı  istiyor. Şube müdürlüğü görev ünvanı için bu tazminatların ödenmesi gerekmektedir. Makam ve idari yöneticiliği bulunmayan kariyer uzmanlar için makam ve görev tazminatı ödeniyor ise, müdürler için bu tazminatın bir an önce verilmesi gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Vedat BİLGİN,  3 bin 600 ek gösterge çalışmasındaki temel amacın “bozuk olan fonksiyonel farklılaşmaya çözüm üretmek” olduğunu ifade etmiştir. Sayın Bakan, fonksiyonel farklılaşmada bir sıkıntı ve sorun olduğunu ve bu sorunun ortadan kaldırılması için çözüm üretilmesi gerektiğini bizzat itiraf etmiştir. Ancak, yapılan Çalışmanın sorun çözmek bir yana, kamu yönetiminde kadrolar arasında daha adaletsiz, daha sorunlu ve daha yeni mağduriyetler yaratacağı görülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanına müdürlerin sorunları gerçekte olduğu şekilde aktarılsa idi ve Cumhurbaşkanı yanıltılmasaydı, bütün müdürler olarak o kadar eminiz ki 3 bin 600 ek gösterge çalışmalarından  müdürlere hem 4 bin 200 gösterge, hem de makam ve görev tazminatı Taslakta yerini bulur, şube müdürleri bu şekilde üzülmez ve hayal kırıklığı yaşamazdı.
Nergis Şimşek/Cumhuriyet

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (5)
mgenco1 1 hafta önce
kolayı var öğretmenliğe dönsünler...
ŞbMd. 1 hafta önce
Sayın Arkadaşım Şube Müdürleri sadece Milli Eğt. Bakanlığında değiller. Çoğunluğu öğretmen olamıyor dolayısıyla.
Cemile Cesur YIldırım 1 hafta önce
Cumhurbaşkanlığı 1nolu kararnamesinde yönetici sınıfında bulunan ve görevde yükselme yönetmeliği ile sınavla atanan KamuŞefleri kanunlarda yöneticidir. Bizleri bu yazı ile yönetici sınıfından alamazsınız. Bu bir yanlış beyandır. Lütfen düzeltmemiz istiyorum. Ayrıca sosyal ve özlük hakları memur ile eşitlenen ve mağdur olan bizleriz.
ŞEF 1 hafta önce
Bu yazıyı kaleme alan ahmak şube müdürü ise yazık onun müdürlüğüne, şayet değilse yine yazık emeklerine . Yonetim hizmetleri gurubunun hangi unvanlardan oluştuğundan bihaber bir meczupun zirvalarini okumuş olduk sayenizde.
Chef 1 hafta önce
Bunu yazan 1 nolu Cumhurbaşkanligi kararnamesi de haberi yok sanırım şef ler yönetici değilse nedir mağdur değilse kazananmi sandi
20
açık