Şube müdürü maaşlarında artış talebi! Makam- görev tazminatı ile ücret- tazminat göstergeleri verilsin..

Bilindiği üzere, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda, bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet biriminin şube müdürlüğü olduğu, görev ve hizmetin nitelik ve niceliğine göre en az üç şube müdürlüğü bulunmadıkça daire başkanlığı, en az üç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamayacağı öngörülmüştü. Ancak, 3046 sayılı Kanunun hiyerarşik kademeleri gösteren neredeyse tüm maddeleri, 703 sayılı KHK'nın 41. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, temel kuruluşlar ile hiyerarşik kademeler 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden düzenlenerek şube müdürlüklerinin organizasyondaki yeri belirlenmiştir.

KAMU 19.01.2023, 14:28 19.01.2023, 14:55 Editör
Şube müdürü maaşlarında artış talebi! Makam- görev tazminatı ile ücret- tazminat göstergeleri verilsin..

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli mihenk taşlarından biri olan şube müdürleri ve müdür unvanlı kadrolar, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızası olup, aynı zamanda değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamaya hakim olmaları nedeniyle vatandaş sorunlarının da çözüm merciidir. Bu kadroya atanabilmek için belli bir süre hizmet şartıyla birlikte, bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olunması gerekmektedir. Bu kadroya atananlar mevcut personel arasında mesleki temel bilgi ve becerilere sahip ve tecrübe açısından en nitelikli kişilerdir. Müdürler konularında uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur. 

Çeşitli yargı kararlarında ise şube müdürlüğünün daire başkanlığının asıl hizmet birimi olduğuna hükmedilmiş olup, daire başkanlığının iş yükü, yapılan işlerin kontrolü ve sorumluluğu da tamamen şube müdürü ve müdür görevini yürütenlerin üzerinde bırakılmıştır.

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

Kamu kurum ve kuruluşlarının organizasyon yapısında önemli bir yere sahip olan şube müdürlüğü ve müdürlük hiyerarşideki yerini korurken, özlük hakları bakımından oldukça geride kalmıştır. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üst amiri/kariyer uzmanlıklara ve il müdürlerine makam/görev tazminatı ile ücret/tazminat göstergeleri verilirken şube müdürleri ve diğer müdürler maalesef bu haklardan yoksun bırakılmıştır. Kamu hiyerarşisindeki rolleri ve üstlendikleri misyona bakıldığında görev/sorumluluk/ücret dengesi aleyhlerine bozulmuştur. 

Yönetim hizmetleri grubunda yer aldığı halde makam/görev tazminatı almayan tek idareci grubu şube müdürleri ve diğer müdür unvanlı kadrolardır. Müdürlerin alt kadrodaki şefle görev aylığı arasındaki fark 4.290 TL (%28.7) olmasına rağmen, kariyer uzmanı ile 8.840 TL (%46), üst amiri il müdürü ile arasında 10.964 TL (%57), daire başkanı ile arasında yaklaşık 14.128 TL (%73) civarında ücret makası oluşmuştur. Bu fark daire başkanı ile üst amiri olan genel müdür yardımcısı arasında yalnızca 1.993 TL, (%6), daire başkanı ile il müdürü arasındaki yaklaşık 3.163 TL (%10,8)'dir. 

Şube Müdürü ve Müdürlerin, özlük haklarının düşük seviyede bırakılması, çalışma barışını bozmakta, bu durum kamu hizmetinin etkin ve verimli sunulabilmesi noktasında olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Üzerinde bulunan sorumluluk ve kullanmış olduğu yetki düşünüldüğünde özlük haklarının, bu tür bir risk/sorumluluğu olmayan kamu çalışanlarından daha az olması hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Hal böyleyken bugün itibariyle en fazla hak kaybına uğrayan kamu görevlileri müdürlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Gazi Meclisimizin değerli milletvekillerinin ortak iradesi ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişiklikle 3600 gösterge verilmesine ilişkin düzenleme gerçekleşmiş, Meclis Genel Kurulunda yapılan oylama ile kabul edilerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 7417 sayılı Kanunla ek göstergeleri 15/01/2023 tarihinden itibaren 3600’e çıkarılmış ise de ek göstergenin görev aylığında etkisi olmadığı düşünüldüğünde, hak kayıplarının telafisi için yeterli bulunmamaktadır. Makam-görev tazminatı ile ücret/tazminat göstergelerinin verilmesi halinde maaşlarında aylık 8.000 TL civarında artışla kayıplar telafi edilebilecektir. 

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, bilgi birikimi, tecrübesi, idarecilik becerisi, kurumsal hafızası ve kurumsal hedeflere sağladığı katma değerle çok önemli bir misyon üstlenen ve kurumların vizyonuna yön veren şube müdürleri ve diğer müdür unvanlı kadroların yapılacak düzenlemeyle özlük haklarının düzeltilmesi hususlarında, Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri,  Bakanlar Kurulumuz ile ilgili kurum yöneticilerimizin desteklerini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın taktirlerini saygılarımızla talep ediyoruz.

Şube Müdürleri Derneği 
Yönetim Kurulu

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (9)
Şube müdürü 1 hafta önce
Şube Müdürleri Derneğine teşekkürler. Şube müdürlerinin kahır ekserisinin üye oldukları sendikaların pasif olduğu görülmüştür. Laf laf laf hiç bir eylem yok.
şube müdürü 1 hafta önce
bu sorun acilen adaletli bir şekilde çözülmelidir.
zam görüşmelerinde sendika ve meslek kanununda bakanlık bu durumu nasıl görmezden gelebilir
akıl almıyor
ARDA 1 hafta önce
ASTLARINDAN DA ÜSTLERİNDEN DE AZ MAAŞ ALMASI AKIL ALMAZ !!!
ŞUBE MÜDÜRLERİ DERNEĞİNİ TEBRİK EDİYORUM.
Ali 055 1 hafta önce
Değerli sendika yöneticileri ( Memur Sen, Kamu Sen, KESK ) Şube Müdürlerine Makam ve Görev Tazminatı verilmesi yönündeki haklı talebinizi bir Şube Müdürü olarak destekliyorum. Ancak, Şeflerin ve diğer kamu çalışanların emeklilik tazminatı yansıtma oranlarının bir an önce çözülmesi bence daha elzem. Şöyle ki

Tüm memurların Yrd. Hiz. Dahil 0,55’ ten 0,85
Şeflerin ise 0,85’ ten 115 çıkarılması kanaat ve düşüncesindeyim. Böylelikle emeklilikte maaş kaybı bir nebze olsa azalacaktır.
şef 1 hafta önce
MEB kronik sorun Şube Müdürü mahiyetindeki okul müdüründen Şefler ise memurundan az maaş alıyor.. Milli Eğitim Bakanlığı sahipsiz
Fahriye KÜÇÜKSONMEZ 1 hafta önce
Daha da diyecek bir söz bulamıyorum işi şef e yıkıp 3600 ek gösterge yi alıp daha bir daha makam tazminatı ya bir şefle mudur arasındaki maaş farkı ne kadar şeflere 3600 verilsin adalet yerini bulsun
Anadolu46 1 hafta önce
Şube müdürlerinin ÖZLÜK ve mali hakları acilen düzeltilmelidir.
Öğretmen olsunlar o halde 1 hafta önce
Allah aşkına şube müdürleri ne iş yapıyor da maaş artışı olacak. Bütün işler şeflerde zaten. Sahada en fazla çalışan en fazla sorumluluk alan öğretmenler ve okul müdürleri en yüksek maaş onların hakkı. Çok meraklılarsa öğretmenliğe dönmelerinde bir engel yok.
nedret 1 hafta önce
dilinizi at arısını soksun şef memurlar aynı maaşı alıyor şef niye hiç aklınıza gelmiyor
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın