Tapu personelinin özlük hakları TBMM gündeminde! Yemek ücreti, maaşları, döner sermaye, ek ödeme

Tapu Müdürlüklerinde çalışan personelin özlük haklarına ilişkin 4 önerge Meclise sunuldu. Önergede Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarına yemek ücreti, maaşları, döner sermaye, ek ödeme yer alıyor..

KAMU 20.03.2022, 21:16 Editör
Tapu personelinin özlük hakları TBMM gündeminde! Yemek ücreti, maaşları, döner sermaye, ek ödeme

Tapu müdürlüklerinde görevli personele yemekhane hizmeti sunulmasına ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve T.B.M.M. İçtüzjäğünün 96.ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim. 07.03.2022 Av. Mahmut TANAL/ İstanbul Milletvekili 

1. Ülkemizde bulunan Tapu Müdürlüklerinin kaçında personele yemek ücreti verilmekte, kaçında verilmemektedir? Personeline yemek ücreti vermeyen Tapu Müdürlükleri hangileridir? Yemek ücreti verilen Tapu Müdürlüğü personeli sayısı kaçtır, yemek ücreti verilmeyen Tapu Müdürlüğü personeli sayısı kaçtır? 

2. Ülkemizde kaç Tapu Müdürlüğünde personele yemekhane hizmeti verilmekte, kaçında söz konusu yemekhane hizmeti verilmemektedir? Ülkemizde yemekhane hizmetinden yararlanan kaç Tapu Müdürlüğü personeli, yemekhane hizmetinden yararlanamayan kaç Tapu Müdürlüğü personeli bulunmaktadır? 

3. Tapu Müdürlüklerinde çalışan personellere yemek ücreti gibi hakların verilip verilmeyeceği nasıl belirlenmektedir? Ülkemizde bulunan Tapu Müdürlüklerinin bazılarında yemek ücreti verildiği bazılarında verilmediği, personel sayısının 50'den fazla olması halinde personellere yemekhane hizmeti sağlandığı, personel sayısının daha az olduğu hallerde bu hizmetin verilmediği iddiaları doğru mudur? Şayet doğru ise gerekçesi nedir? 

4. Bakanlığınıza, Tapu Müdürlüğü personellerine yemek ücreti ve yemekhane hizmeti verilmediğine ilişkin bir şikâyet iletilmiş midir? Şayet iletilmişse söz konusu şikâyetler neticesinde ne tür işlemler tesis edilmiştir? 

5. Ülkemizde bulunan tüm Tapu Müdürlüklerinde görev yapan personeller arasında yemek ücreti ve yemekhane hizmeti konularında farklılıklar bulunması, Anayasamızın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmiyor mu? Bakanlığınızca, Tapu Müdürlükleri personelleri arasında yaşanan eşitsizliklerin giderilmesine ilişkin bir çalışma yapılacak mıdır? Şayet yapılacaksa ne zaman ve nasıl bir çalışma yapılacaktır? Yapılmayacaksa gerekçesi nedir?

Tapu müdürlüklerinde görev yapan personelin özlük haklarına ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve T.B.M.M. İçtüzüğünün 96.ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim. 07.03.2022 Av. Mahmut TANAL/ İstanbul Milletvekili 

1. Ülkemizde bulunan Tapu Müdürlüklerinde memur statüsünde görev yapan kaç vatandaşımız bulunmaktadır? Sözleşmeli personel statüsünde görev yapan kaç vatandaşımız bulunmaktadır? İşçi statüsünde görev yapan kaç vatandaşımız bulunmaktadır? 

2. Ülkemizdeki Tapu Müdürlüklerinde görev yapan personellerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışma yapılacak mıdır? Şayet yapılacaksa ne zaman yapılacaktır? Yapılmayacaksa gerekçesi nedir? 

3. Tapu Müdürlüklerinde görev yapan personellerin maaşlarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışma yapılacak mıdır? Şayet yapılacaksa ne zaman yapılacaktır? Yapılmayacaksa gerekçesi nedir? 

Tapu müdürlüklerinde aynı işi yapmalarına karşın maaş ve özlük hakları farklı olan personel arasındaki eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve T.B.M.M. İçtüzüğünün 96.ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim. 07.03.2022 Av. Mahmut TANAL/ İstanbul Milletvekili 

1. Ülkemizde toplam kaç tane Tapu Müdürlüğü bulunmaktadır? İşbu önerge tarihi itibariyle ülkemizde bulunan Tapu Müdürlüklerinde, unvanları ayrı ayrı belirtilmek üzere, toplam kaç personel çalışmaktadır? 

2. Aynı Tapu Müdürlüğünde aynı görevi yapan personeller arasında unvan farkından dolayı maaş ve özlük hakları konusunda eşitsizlik olduğu iddiaları doğru mudur? Konu ile ilgili olarak Bakanlığınıza bir şikâyet iletilmiş midir? Şayet iletilmişse söz konusu şikâyetler neticesinde ne tür işlemler tesis edilmiştir? 

3. Bakanlığınızca, ülkemizde bulunan Tapu Müdürlüklerinde aynı işi yapan personeller arasında maaş ve özlük hakları konusunda bulunan eşitsizliklerin giderilmesine ilişkin bir çalışma yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne zaman ve nasıl bir çalışma yapılacaktır? Şayet yapılmayacaksa gerekçesi nedir? 

4. Aynı Tapu Müdürlüğünde aynı işi yapan personeller arasında unvan farkı olması Anayasamızda düzenlenen eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmiyor mu? Aynı Tapu Müdürlüğünde aynı işi yaptıkları halde unvan eşitsizliğinden dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetleri ne zaman ve nasıl giderilecektir? 

Tapu müdürlüğü personellerine döner sermayeden ek ödeme yapılmamasına ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve T.B.M.M. Içtüzüğünün 96.ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim. 07.03.2022 Av. Mahmut TANAL /İstanbul Milletvekili 

1. Ülkemizde Tapu Müdürlüğü personellerine döner sermayeden ek ödeme yapılmakta mıdır? Şayet yapılmıyorsa gerekçesi nedir? Ülkemizdeki hangi Tapu Müdürlüklerinde, personellere döner sermayeden ek ödeme yapılmamaktadır? 

2. Bakanlığınıza, Tapu Müdürlüğü personelleri tarafından döner sermayeden ek ödeme alamadıklarına ilişkin bir şikâyet iletilmiş midir? Şayet iletilmişse söz konusu şikâyetler neticesinde ne tür işlemler tesis edilmiştir? 

3. Tapu Müdürlüklerinde çalışan personellere döner sermayeden ek ödeme yapılmaması Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanun'a göre düzenlenen döner sermaye hizmetlerine açıkça aykırılık teşkil etmiyor mu? 

4. Bakanlığınızca, ülkemizde bulunan tüm Tapu Müdürlüğü personellerine döner sermayeden ek bir gelir katkısı yapılmasına ilişkin bir çalışma yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne zaman yapılacaktır? Yapılmayacaksa gerekçesi nedir? 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
23
açık