Taşeron işçilerin kadroya alınma süreci nasıl olacak? İşte adım adım kadro!

Taşeron işçilere kadro süreci 2 Ocak’ta başlıyor. Çalışanlar 10 gün içinde kurumlarına başvuracak, sınav dahil tüm süreç 90 günde tamamlanacak, sürekli işçi kadrosuna geçecek personelin ilave tediye ile geliri de artacak..

Taşeron işçilerin kadroya alınma süreci nasıl olacak? İşte adım adım kadro!

Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan taşeron işçiler muradına erdi. Taşeron çalışanları sürekli işçi kadrosuna geçişini sağlayacak düzenleme, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçti. Düzenleme 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek, taşeron işçilerin kadroya alınması süreci başlayacak. İşte adım adım kadro:

 Kamu kurumlarında çalışan 450 bin taşeron işçi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4D statüsünde istihdam edilecek. Belediyelerde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamı da belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alınacak.
 Kadro imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Sürekli işçi kadrosuna geçecek işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. 4 Aralık'ta askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecek.
 Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek.
 Taşeron işçilerde sadece mesleki bilgilere yönelik sınavı geçme ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan memur olabilme şartları aranacak.
 İşçiler öncelikle, açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacak.
 Bu aşamanın ardından işçiler 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvuracak.
 Başvuranların, şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde idarelerince sonuçlandırılacak.
 Bu süreçlerin ardından taşeron işçiler, yüklenicinin hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilecek.
 Taşeron işçilerin kıdemleriyle birlikte geçişleri gerçekleştirilecek.
 Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu'nca karara bağlanan ve süresi en son sona erecek Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacak.

İŞÇİLERİN GELİRİ ARTACAK
Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere yıllık 52 gün ilave tediye 4 parça olarak ödenecek. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu konuda, "İlave tediye yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artacak. Bu şekilde kadroya geçen işçilerimizin ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak. İlerleyen yıllar içerisinde belli bir dönem sonrasında, çünkü toplu sözleşmeleri var, bu sözleşmelerin bitiminden sonra da inşallah daha da iyi şartlar konusunda hep birlikte oturup müzakere masasında çalışıp, kardeşlerimiz için iyi olanı yapacağız" açıklaması yaptı.

TAŞERON FİRMALAR MAĞDUR OLMAYACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Taşeron düzenlemesini iyi niyetle yaptık. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hiçbir firmamızın mağdur olmasını, kapanmasını arzu etmeyiz. Bu süreçte sıkıntı ve mağduriyetler yaşanırsa gerekli değerlendirmeleri yaparız" dedi. Taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemede işverenleri de düşündüklerini belirten Sarıeroğlu, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile istişarelerde bulunduklarını bildirdi. Alt işveren firmaların mağdur olmaması için düzenlemede tazminat maddesine yer verdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti: "Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanacak."

KAPSAMDAKİ KURULUŞLAR

 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER: TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, AFAD, Gelir İdares i Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.

 ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER: Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TODAİE, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, TİKA, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu.

 DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ KURUMLAR: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu. 

 KHK EKİNDE LİSTESİ BULUNAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kalkınma Ajansları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı.

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI: Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü..
takvim

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hizmetli M 3 yıl önce

Kpss den yüksek puan alıp hizmetli ol.. Sonra yüksek puanlarla Üniversiteni kazan ve zorluklarla bitir..... Hizmetli Üniversiteli olarak kal... 657 Temel ilkesi liyakat kariyer nerde kaldı