Uzman Jandarma unvanı "Yardımcı Astsubay" olarak değiştirilsin

"Uzman jandarma : Türkiye Cunhuriyeti jandarması kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer meslekî ihtisas kollarında astsubaya yardımcı olarak görevlendirilen askerî kişilerdir. " 

KAMU 03.10.2022, 22:39 19.10.2022, 08:37 Editör
Uzman Jandarma unvanı "Yardımcı Astsubay" olarak değiştirilsin

Yukarıdaki  ifade RG-04/06/1988  tarihinde şöyle değiştirildi:
 "b) Uzman Jandarma : Bu Kanuna göre Uzman Jandarma Okulunu basan ile bitiren Uzman Jandarma çavuştan Uzman Jandarma sekizinci kademeli çavuşa kadar rütbeleri haiz asker kişileri,"    ve  " Madde 9 – (Değişik: 12/6/2003-4892/4 md.) Uzman jandarmalar, çavuş rütbesi taşıyan asker kişi sayılırlar. Bunlar muvazzaflık hizmetinde ve yedeklik döneminde iken hizmete çağrıldıklarında uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erlerin üstü olup, (…)(1) cezaî müeyyideler ile yargılama usulü bakımından erbaşlarla aynı hükümlere tâbi tutulurlar"

3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi astsubay kadrolarında ve astsubay branşlarında görev yapan,9 adet rütbesi bulunan, bir yıl süreli Uzman Jandarma Okulunda, gerek hukuk dersleri, gerek mesleki konularda, yeterli donanımla rütbeli personel olarak mezun edilen, emeklilik hakkımız mevcut olan,2012 yılında Uzman Jandarma Okulu kapatılan, JGK'de istihdam edilen muvazzaf kolluk personelidir.

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ
1- Hali hazırda tüm 657 sayılı kanuna tabi devlet memurları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Subay, Astsubay, sivil memur fakülte mezun ise  8/2 den yüksekokul mezunu ise 9/2 den başlamakta emekli olacakları zaman eğitim seviyelerine göre en az 1/1 den emekli edilmektedirler.

Bizler mesleğe en az lise ve dengi okul mezunu şartı ile alındık, AB uyum yasaları çerçevesinde İçişleri Bakanlığının talimatı ile Emniyet ve Jandarma personelinin eğitim seviyelerini yükseltmek için 2003 yılında AÖF kayıtlar yaptırıldı, şuan 25000 personelden yaklaşık 20000'i üniversite mezunudur. Fakat halen giriş şartımızın ve tahsilimizin de altında ortaokul mezunu sayılarak 3/8 den emekli ediliyoruz, açlık sınırının altındadır.

Avrupa ülkelerinde mesleğe başladığı tahsilin altında bir tahsilde kimse emekli edilmiyor, sadece Türkiye de bu adaletsiz uygulamaya tek TSK personeli ve tek devlet memuru olarak bizler maruz kalıyoruz, Bu sistem Demokrasi ile bağdaşmamakta ve Anayasa' nın temel ilkelerinden olan "Eşitlik İlkesi" ne ve Avrupa insan hakları evrensel bildirgesine "Aykırılık" teşkil etmektedir.

Bu mesleği seçer iken bu vatan için ölümü göze alan ve bu uğurda binlerce şehit ve gazi veren Uzman Jandarmalar olarak bu çağ dışı uygulamayı kınıyoruz, sadece kendimiz için değil geride bırakacağımız ailemiz ve gelecek için de endişe duymaktayız.

2- JGK bünyesinde askeri okul okuyan subay ve astsubayın okulda geçen süreleri kurum tarafından borçlanılarak personel okula adımını attığı andan itibaren güvence altına alınarak sigortalı olmakta aynı zamanda bu süre kurum tarafından borçlanıldığı için personelin fiili hizmetinden sayılmaktadır.

Okulda kurumun borçlanmasının amacı; Askeri okullarda eğitim, tatbikat, manevra, gösteri vb. faaliyetlerde meydana gelecek yaralanmada veya sağlık nedeni ile rahatsızlanma ve ölüm vb. Durumlar da öğrencinin güvence altına alınmasıdır.

Fakat Uzman Jandarma öğrencileri için kanunlarda böyle bir ibare olmadığından okulda eğitim, tatbikat, gösteri vb. hallerde bir olay vuku bulması halinde Uzman Jandarmalar eğitim zayiatı gösterilerek bir hak iddia edememektedir. Bu bir eksikliktir zayi olanların hakkı verilmemektedir. Uzman Jandarmaların başına bir kaza gelmeyecek diye bir garanti bulunmamasına rağmen yirmi yıldır düzenleme yapılmamıştır. 

Uzman Jandarma Okulunda geçen bir yıllık süre ne kurum tarafından ne de personel tarafından borçlanılamayarak hak kaybına uğramaktadırlar.

3-Astsubayların yararlandığı ek göstergeden, sosyal tesislerden ve tazminatlardan aynı şekil ve şartlarda yararlanmak istiyoruz.

4- Vefat eden uzman jandarmalar, uzman erbaş (uzman çavuş ve uzman onbaşı) olarak anılıyor. Halk uzman jandarmaları ,kadrolu uzman erbaş(uzman çavuş ve uzman onbaşı) olarak tanımlıyor. Uzman Jandarmalar unvan, rütbe, rütbe işareti ve harici kıyafet işaretleri değişikliği istemektedir.

5-Uzman Jandarmalar unvanlarının "Yardımcı Astsubay" şeklinde değiştirilmesini istemektedir.

6-Astsubayların rütbe işaretlerinin ekteki şekilde değiştirilmesini istiyoruz.

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)