Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli memur ek göstergesi üzerinden emekli olması için kaç ay çalışılmalıdır?

Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına, buradan da yeniden Yardımcı Hizmetler Sınıfına, Yardımcı Hizmetler Sınıfından da yeniden Genel İdare Hizmetler Sınıfına geçme şeklinde yapmış bulunmaktayız. Ancak, sınav neticesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında geçtikten sonra yine bu sınıftaki görev unvanınız değişmeksizin, yalnızca yapılan görev olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki bir görevi yapıyorsanız emeklilik durumunda Genel İdare Hizmetler Sınıfının emeklilik haklarından yararlanmanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.

KAMU 26.10.2021, 12:30 Recep AYDIN
Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli memur ek göstergesi üzerinden emekli olması için kaç ay çalışılmalıdır?

Soru
Merhabalar, siteniz ilgililerine danışmak istediğim bir husus var.

04/03/1986 tarihinden itibaren bir kamu kurumunda yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli unvanıyla göreve başladım.Başka bir ildeki aynı bakanlığa bağlı bir kamu kurumunun açtığı görevde yükselme sınavını kazanarak, genl idare hizmetleri sınıfında bir memur kadrosuna naklen atandım ve 14/03/2005 tarihinde yeni görevime başladım.

Bazı özel durumlarım dolayısıyla, yeni görevimdeki haklarım saklı kalmak kaydıyla, eski görevime tekrar naklen atanma talebinde bulundum. 04/07/2005 tarihinde, bu talebim kabul edildiğinden, hizmetli olarak, eski görevime tekrar başladım. Halen aynı yerde, aynı görevime devam etmekteyim.

Şu an itibariyle, emekliliğime hak kazanmış durumdayım. Halen çalışmakta olduğum yardımcı hizmetler sınıfından, genel idari hizmetleri sınıfındaki, eski görevime yeniden atanmam halinde, bu sınıfın emeklilik haklarından faydalanabilmem için, bu görevde çalışmam gereken asgari bir süre var mıdır? Varsa bu süre ne kadardır?

Bu konuda tarafımı bilgilendirebilirseniz çok memnun olurum. Saygılarımla.

Cevap
Yardımcı Hizmetler Sınıfında sınav sonucunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçen, bu sınıftan da yeniden Yardımcı Hizmetler Sınıfına geçen memur emeklilikte ek göstergeye hak kazanır mı? Sorunuz özelinde bu konuyu değerlendirmekteyiz.

Devlet memurları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hizmet sınıflarına göre, bu kanuna ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfları itibariyle belirlenmiş olan rakamlar esas alınarak, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine emekli aylıkları hesaplanmaktadır. Bu cetvellerde Yardımcı Hizmetler Sınıfı için bir ek gösterge belirlenmemiştir.( Yardımcı Hizmetler Sınıfı için de ek gösterge tespitinin yapılması acil ihtiyaç olarak görünmektedir. )

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun ek madde 67 ve ek madde 73 de yer alan hükümlere gore değerlendirme yapmamız gerekmektedir. Bu maddelerde devlet memurlarının bulunmuş oldukları görevlere ait ek göstergesiz veya ek göstergeli görevlerden, ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergesi olan bir göreve atanmış olmaları halinde hangi ek göstergeden ne şartlarda yararlandırılacakları konusunun ele alındığı görülmektedir.

5434 sayılı Kanunun ek 67 inci maddesi;

?Ek Madde 67 (29/11/1984 - KHK - 243/50 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. Değişik: 21/4/2005 5335/3 md.)

Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Personel kanunlarında ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlarda kendileriyle eşit olarak ek gösterge verilmekte olan kadrolarda bulunanların yararlandıkları ek göstergelerden faydalanma imkanı da kalmayacak şekilde kadro unvanları personel kanunlarından ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlardan çıkarılan ve yararlanacakları ek gösterge hakkında ayrıca bir düzenleme yapılmamış olan kadro unvanları üzerinden emekli, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar ile bu durumda olup iştirakçiliği devam edenlere uygulanacak ek göstergeler; Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından birlikte belirlenir. İlgili kanunlarında ayrıca ek gösterge belirlenmek suretiyle ve bir kadro şartı aranmaksızın yürütülmesi öngörülen görevlere asaleten atanmış veya seçilmiş olanlar hariç olmak üzere, münhasıran kadrosu ihdas edilmemiş görevler için bu fıkra hükmü uygulanmaz ve bu şekilde yürütülen görevler için sonradan ihdas edilen kadrolar dikkate alınmaz.

Ek göstergeleri yukarıdaki fıkra uyarınca belirlenenlere, bu belirleme işleminden önce ödenmiş emekli, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyeleri için herhangi bir fark ödemesi yapılmaz.?

Ek 73. maddesi;

" Ek Madde 73 (Ek: 3/4/1998 - 4359/6 md.)

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden, bu göreve başladıkları tarihten itibaren en az altı ay süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenek ve karşılık ödemiş olması şarttır. Altı ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olanlara bu göreve atanmadan önce emekli keseneğine esas alınan ek gösterge rakamı üzerinden işlem yapılır.

Her türlü müşavirlik görevlerine atananlar hariç; Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek kararla atananlar, ilgili mevzuatı uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonunda atanılan görevlerde bulunanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olanlar ile yaş haddi, vazife malullüğü veya ölüm nedeniyle altı aylık süreyi tamamlayamayanlar hakkında yapılacak emeklilik işlemlerinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci maddesi hükümleri saklıdır.?

Bu hükümlerden daha yüksek ek göstergeli göreve atananların bu görevlerde bulunmaları şartı ile en az 6 ay bu görevlerini tamamlama zorunluluğu olduğu anlaşılmaktadır.

Değerlendirmemiz:

Sonuçta sınavla sınıf değişikliği olması durumunda da ek göstergeli görevde en az 6 ay görev aylığının alınması ve kesenek ve karşılık ödenmiş olması durumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki görevden dolayı emeklilik hakkından yararlanılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki sürenizin 6 aydan az olması nedeniyle Genel İdare Hizmetleri Sınıfının emeklilik haklarından yararlanamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atanmanız durumunda en az 6 ay görev aylığınızı almanız durumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfının emeklilik haklarından yararlanabileceğinizi, değerlendirmekteyiz. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında daha once yapmış olduğunuz görev süresi size bir avantaj sağlamamaktadır.

NOT: Değerlendirmemizi Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına, buradan da yeniden Yardımcı Hizmetler Sınıfına, Yardımcı Hizmetler Sınıfından da yeniden Genel İdare Hizmetler Sınıfına geçme şeklinde yapmış bulunmaktayız. Ancak, sınav neticesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında geçtikten sonra yine bu sınıftaki görev unvanınız değişmeksizin, yalnızca yapılan görev olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki bir görevi yapıyorsanız emeklilik durumunda Genel İdare Hizmetler Sınıfının emeklilik haklarından yararlanmanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (1)
Çayırovalı memur 1 ay önce
Bu iki haberin haber değeri yok mu
h
16
açık