Kamuda görev yapan mühendislerin özlük haklarına ilişkin Meclise sunulan soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Aşağıdaki sorulanmın Çevre, ŞehircUik ve İklim Değişikliği Bakanı Saym Murat KURUM tarafından yazılı olarak cevaplandınimasını Anayasa'nın 98. Ve TBMM îç Tüzüğünün 96. Maddeleri gereğince talep ederim. 06.03.2023 / Uzm. Dr. Hüseyin Avni AKSOY Karabük Milletvekili

Kamuda görev alan mühendislerimiz, günlük hayatın ilerleyebilmesi için toplu taşımadan elektrik kullanımına, yollardan konutlara kadar her alanda görev almaktadır. 

Belediye personeline 16 bin 460 TL’lik promosyon anlaşması Belediye personeline 16 bin 460 TL’lik promosyon anlaşması

Otoyol, köprü, tünel, baraj, hastane, okul, demiryolu, tanm ve ormancılık, TOKİ, enerji santralleri, uçak pistleri, tersane ve atölyeler, tren projeleri, bilişim sistemleri ve diğer tesislerin Ar-Ge, teknik şartname ve projelendirme, ihale, yapım, işletme ve bakım aşamalannda aktif rol alan mühendislerin aldığı sorumluluklara göre aldıkları ücret yetersizdir. Özlük haklarına bakıldığında da, yaptıkları işe göre hakkaniyetli değildir. 

Bu durumda;

1- Kamuda görev alan mühendislerimiz için, Bakanlığımzca gündemde olan ücret ve özlük haklarnda iyileştirme çalışması var mıdır?

2- Kamuda çalışan tüm mühendislere "Teknik Sorumluluk Tazminatı" adı altında diğer meslek gruplarma yapıldığı gibi yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması düşünülmekte midir?

3 - Aynca Kamuda görev alan mühendislerimiz ek ödemelerinin artırılması gündeminizde midir?

4- Kamuda görev yapan mühendislerimizin, ek göstergelerinin (en az 6400 olması), ek gösterge yansıtma oranlarının (en az % 195 olması). Özel hizmet tazminat oranlarının (en az yüzde 250 olması), aylık tutarlarının, yan ödeme oranlarının, taban aylık katsayılarının, sözleşme ücretlerinin yeniden düzenlenmesi için çalışmalannız var mıdır? Gündeme almayı düşünüyor musunuz?