TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin tarafından Anayasa'nm 98. ve İçtüzüğün 99. maddeleri gereğince yamtlanmasmı saygılarımla arz ederim. Sibel ÖZDEMİR/ İstanbul Milletvekili

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

Kimya, gıda, ziraat, inşaat, elektrik, bilgisayar, makine ve çevre gibi mühendislik alanlarında görevli kamu mühendisleri maaş, ek ödeme ve ek gösterge gibi özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmektedir. Kamuda görevli mühendisler aldıkları sorumluluklar ve risklere rağmen özlük haklarında yıllar içerisinde yeterli bir iyileştirme alamadıklarım ifade etmektedirler. Bununla birlikte yıllar içerisinde maaş ve özlük haklan bakımından kamuda çalışan hâkim savcı ve doktorlarla karşılaştırıldığında dengi meslek sahiplerinin oldukça gerisinde kaldıkları görülmektedir. 

Bu bağlamda; 

3600 ek gösterge verilmeyen memurların suçu ne? 3600 ek gösterge verilmeyen memurların suçu ne?

1) Kimya, gıda, ziraat, inşaat, elektrik, bilgisayar, makine ve çevre gibi mühendislik alanlannda görevli kamu mühendislerinin maaş, ek ödeme ve ek gösterge gibi özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda Bakanlığın bir çalışması bulunmakta mıdır?

2) Kamuda farklı mühendislik kadrolarında görevli personele diğer mesleklere verilen teşvik ödemesi gibi "teknik iyileştirme" ve "özel hizmet tazminatı" adı altında bir iyileştirmenin yapılması Bakanlığınızın gündeminde midir?

3) Kamuda çalışan mühendislere "Risk ve Sorumluluk Tazminatı" ve "teşvik ödemesi" adı altında yeni bir ödeme kaleminin oluşturulmasına yönelik bir çahşmamz var mıdır?
 

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ