Lider denilince ilk olarak yönetici, amir, müdür, şef gibi yönetim statüleri akla gelir. Liderlik denilince de, belirli bir yetkiyi ve gücü kullanarak, süreci yönetme, kurumu belli bir noktadan başka bir noktaya taşıma işi akla gelir.

Oysa eğitimsel liderlik denildiğinde akla hem eğitim yöneticileri, hem de öğretmenler gelir. 
Tarihsel süreçte öğretmenlere biçilen roller ne olursa olsun, lider öğretmen her zaman dönüştürücü, katılımcı, bilgi transferini yapma anlamında aracı ve iyi bir iletişim uzmanı olduğunu bilmelidir.
Lider öğretmen bu rollerin yanı sıra bazı alanlarda da kendini geliştirmeli, çağın gerektirdiği niteliklerle kendini donatmalıdır. Bu nitelikler şöyle sıralanabilir;
-Kişisel, mesleki ve sosyal beceriler anlamında kendini geliştirici faaliyetler içinde yer almalıdır.
-Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin yanı sıra onların ev hayatını da çok iyi bilmeli ve onların yüksek yararları doğrultusunda eğitim ortamlarını düzenlemelidir.
-Meslektaşları ile işbirliği kurarak eğitim öğretimle ilgili etkinlik ve materyalleri ortak akılla geliştirmelidir.
-Zaman, yer ve kaynak gibi yapısal sorunların çözümü için uğraşmalı, inisiyatif kullanarak bu sorunlarla mücadele etmelidir.
-Öğrencilerin zihinsel, bedensel ve duygusal gelişimi ve sosyalleşmesi için stratejiler geliştirmelidir.
-Okul geliştirme ilkeleri ile sınıf uygulamaları ile bağ kurmalıdır. Ortaya koyduğu uygulamalarla hem okulunu, hem sınıfını dönüştürmelidir.
-Okulda işbirlikleri kurarak, yönetim süreçlerine katılmalı, okulun gelişimine katkı sağlamalıdır.
-Sağlıklı ilişkiler kurarak, hem sınıfında, hem de okulunda karşılıklı öğrenme ortamları yaratmalıdır.
-Özellikle mesleki gelişim anlamında fırsatları takip etmeli, hizmet içi eğitimlere katılmalıdır.
-Öğrenci başarısını izlemek ve değerlendirmek için nesnelliği kabul edilmiş ölçme değerlendirme araçları kullanmalıdır.
-Okuldaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanmasına ve uygulanmasına katılmalıdır.
Hepsinden önemlisi de lider öğretmen, öğretmenliğin sadece derse girip çıkmak olmadığını, aslolanın öğrencinin hayatına dokunmak olduğunu bilmelidir.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının öğrencilerimize, velilerimize ve bütün meslektaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum…