5 Yıllık Sınavsız Atanan Tüm Şube Müdürlerinin İptali İçin MEB'e Yazı Yazıldı

5 Yıllık Sınavsız Atanan Tüm Şube Müdürlerinin İptali İçin MEB'e Yazı Yazıldı
Ankara 10. İdare Mahkemesinin şube müdürü kararı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına resmi yazı yazılarak iptal talebinde bulunuldu.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası TEÇ-SEN, 2018-2023 (5 Yıllık) Sınavsız 76. Madde Kapsamında Atanan Tüm Şube Müdürlerinin İptal Kararının Uygulanması İçin Bakanlığa Resmi Başvuru Yaptı!

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Personel Genel Müdürlüğü)

Bakanlığınız bünyesinde herhangi bir sınava ve objektif ölçüte bağlı olmaksızın gerçekleştirilen şube müdürü kadrosuna yapılan atamalar; yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle tarafımızca Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2023/918 E. sayılı dosyasında dava konusu edilmiştir.

Ankara 10. İdare Mahkemesi 2023/918E. sayılı dosyada: “…Merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüklerinin görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayıldığı ve ancak Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde aranan genel ve özel şartlara sahip kişilerin görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şartı ile bu kadrolara atanabilecekleri tartışmasız olduğu... davacının, son görevde yükselme sınavı ilânından 28/03/2023 tarihine (başvuru tarihine) kadar gerçekleştirilmiş olan sınavsız şube müdürlüğüne yükseltilme işlemlerinin iptal edilmesi talebiyle 28/03/2023 tarihinde yaptığı başvurusunun zımnen reddine dair işlemin; son şube müdürlüğü ilânından 28/03/2023 tarihine kadar sınavsız olarak şube müdürlüğüne yükseltilme işlemlerine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” ifadelerine yer vererek 29.01.2018 tarihinden 28.03.2023 tarihine kadar gerçekleştirilen sınavsız şube müdürü atamalarının tamamının yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Bahse konu mahkeme hükmü doğrultusunda bu tarihler arasındaki sınavsız şube müdürü atamalarının tamamı hukuka açıkça aykırı hale geldiğinden iptal edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Bakanlığınızca; 29.01.2018 tarihinden 28.03.2023 tarihine kadar gerçekleştirilen sınavsız şube müdürü atamalarının tamamının sonlandırılarak gerekli işlemlerinin tesis edilmesini aksi takdirde mahkeme hükmünün yerine getirilmemesinden kaynaklı adli ve idari sürecin başlatılacağını önemle bildirir,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

TEÇ-SEN

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum