657 SAYILI KANUNUN 76. MADDESİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK YAPILAN SINAVSIZ, HUKUKSUZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARINDA KESİN HÜKÜM BELLİ OLMUŞTUR

Bunun üzerine Ankara 15. İdare Mahkemesine atamaların hukuksuz ve haksız olduğu gerekçesiyle MEB aleyhine açmış olduğumuz davayı kazanarak atamaların iptalini sağlamıştık. 

Ancak; MEB, idareye başvuru tarihim olan 30.03.2022 tarihinden önceki atamaları iptal ederek mahkeme kararını kısmen uygulamış, bu tarihten sonraki atamaları da iptal etmemiş, iptal ettiği kadroları da 2023 yılında yeniden atamıştır. 

   WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Bunun üzerine MEB, Ankara 15. İdare Mahkemesinin iptal kararına itiraz ederek (YD talepli ) iptali için Ankara 1. Bölge İdare Mahkemesine başvurmuştu. Bu süreçte biz de MEB'in hem 2021 hem de 2023 yıllarında 657 Sayılı DMK'nın 76. Maddesi gerekçe gösterilerek yaptığı sınavsız atamaların iptali için (YD talepli) olarak Ankara 9. İdare Mahkemesine dava etmiştik. 

Akademisyen maaşlarına iyileştirilme yapılmalı Akademisyen maaşlarına iyileştirilme yapılmalı

Ankara 1. Bölge İdare Mahkemesi MEB'nin iptal talebini ret ederek 30.03.2022 tarihine kadar olan atamaları kesin hükümle iptal etmiştir. (İçtihat oluşmuştur. 2023 yılında atananların iptal edilmemesi için hiçbir gerekçe kalmamıştır.) 

Başlıksız (1)

Geldiğimiz noktada her ne kadar 2021 ve 2023 yıllarında yapılan atamaların iptali için (YD talepli) dava etmiş olsak da 30.03.2022 ile 30.12.2022 tarihleri arasında atananlar; mahkeme kararına göre feragat etmiş (sıyırmış gibi) görünse de bunların iptali için 23.05.2023 tarihinden itibaren mahkeme sürecini başlatacağız. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Emir KAZAK 
Liyakat-Sen Genel Başkanı