MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mart 2023 tebliğler dergisinde ödül alan, memur, şef, öğretmen, müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, il müdür yardımcısı isim listesi yer aldı

8 meslek grubuna kadro geliyor! 8 meslek grubuna kadro geliyor!

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-97202150-903.08.01-70704702 21.02.2023

Konu : Ödüllendirilen Personel Bilgilerinin Yayımlanması

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge

2022 yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 122’nci maddesi gereğince ödüllendirilen personelin bilgilerinin yer aldığı tablo, ilgi yönergenin 21’inci maddesinin (ç) bendi uyarınca Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Fehmi Rasim ÇELİK

Genel Müdür

Ek : 2022 Yılı Ödül Alan Personel Listesi İçin TIKLAYINIZ