Alan değişikliği kalıcı bir usul ve esasa bağlanmalıdır

Alan değişikliği konusunda öğretmenlerin taleplerinin karşılandığı bir sürecin bir an evvel işletilmesi gerektiğini kaydeden Yalçın, alan değişikliğinin kalıcı bir usul ve esasa bağlanarak belirsizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu personelinin mesleki ve kurumsal yükselme yolu açılmalıdır

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

“Kariyer ve liyakat ilkesinin zorunlu bir gereği olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, kurumların takdirine ve yöneticilerin keyfî kararlarına bırakılmamalıdır” diyen Yalçın, “Kariyer ve liyakat ilkeleri bağlamında kamu görevlilerinin memuriyetlerinde, görevlerinde, mesleklerinde veya bireysel kariyer tercihlerinde ilerlemeleri görevde yükselme ve unvan değişikliği süreciyle mümkündür. Ancak kurum uygulamaları arasında farklılık olmakla birlikte, düzenli ve sürekli bir şekilde yapılmayan sınavlar ve sınav sonuçlarını dikkate almayan keyfî atamalar nedeniyle görevde yükselme ve unvan değişikliği, etkin işleyen bir sistem değildir. Daha da vahimi, düzenli sınav yapan kurumlar dâhil hiçbir kamu kurumu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sürecini, kurum içi personel politikasının bir unsuru olarak görmemekte, kurumsal personel politikalarında görevde yükselme ve unvan değişikliği sürecine, bu yolla personel istihdamına bir politika aracı veya planlama unsuru olarak yer vermemektedir. Kariyer ve liyakat ilkelerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerine yeterince yansıdığı söylenemez. Kapsamlı bir kariyer politikasına zemin hazırlamak üzere görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları tüm kamu kurumlarında periyodik bir şekilde yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kamu personelinin mesleki ve kurumsal yükselme yollarının açılmasının zamanının geldiğini hatta geçtiğini belirten Yalçın, “Üniversiteler başta olmak üzere bütün kamu kurumlarında ‘görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları’ geçmişte Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda uzlaşıldığı üzere üç yılı aşmamak üzere zorunlu olmalıdır” şeklinde konuştu.

Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları, mali hakları iyileştirilerek genel idare hizmetleri sınıfına alınmalıdır

Yardımcı hizmetler sınıfının genel idare hizmetleri sınıfına alınması suretiyle kaldırılması gerektiğini ifade eden Yalçın, “Bu sınıfta yer alan kadrolar, mali hakları iyileştirilerek, genel idare hizmetleri sınıfına alınmalıdır” diye konuştu.

Ali Yalçın, hak, emek ve özgürlük mücadelelerini yeni zeminlere taşıyarak, eğitim çalışanlarının haklarının korunup geliştirilmesi ve emeğin saygınlığının artırılması için yerelden evrensele sendikal yürüyüşlerini kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Yardımcı hizmetli, şefler ve şube müdürleri açıklaması Yardımcı hizmetli, şefler ve şube müdürleri açıklaması

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ