Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ, memur maaş artışları ile ilgili gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

1 - " Temmuz 2023 ayında en düşük memur ücretinin net, enflasyon farkı, refah payı vb. dahil yoksulluk sınırına eşitlenmesini,

2 - " Ocak ve Temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda dört defa birer maaş tutarında ikramiye verilmesini,

3 - " Emekli ikramiyelerinin, bir konut ve bir araba alacak şekilde artırılmasını,

4 -" Giyecek ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliklerinin güncellenmesini ve yardım miktarlarının piyasa gerçek ve rayiçlerine uygun hale getirilerek amaca hizmet etmesinin sağlanmasını,

5- " 3600 ek göstergedeki adaletsizliğin giderilerek, hiyerarşinin yeniden sağlanması, birinci dereceye gelmiş tüm memurlara sınıf ve kadro ayırımı yapılmaksızın 3600 ek göstergenin verilmesi, tazminat yansıtma oranlarının artırılması ve aralarında dengenin sağlanmasını,

6 -" Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması ve mevcut personelin eğitim ve kadrolarına uygun diğer hizmet sınıflarına atandırılmasını,

7 -" Kamu mühendislerinin özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı, iş güçlüğü, temininde güçlük tazminatı, ek gösterge ve tazminat yansıtma oranlarının artırılmasını, emekli kamu mühendislerine 5510 sayılı Kanun kapsamında ayrıca 15.000 puan karşılığı ek ödeme yapılması, Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılmasını, tekniker ve teknisyenlere de benzer şekilde hiyerarşiye uygun artışlar sağlanmasını,

Mete Dirice: Emekli ve memura 3'lü zam! İşte yeni maaş tablosu Mete Dirice: Emekli ve memura 3'lü zam! İşte yeni maaş tablosu

8 -" Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımının kaldırılması ve mali hak dengesinin sağlanması, ayrıca Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları'nın görev tanımlarının yapılarak inceleme yetkisinin verilmesi ve kariyer olanaklarının artırılmasını,

9 -" Şef, Müdür Yardımcısı, Başmühendis ve Müdür kadrolarında görev yapan personele 2000 puan görev ve 8000 puan makam tazminatının verilmesini,

10 -" "Savunma ve Güvenlik", "Adalet", "Sosyal Güvenlik" ve "Ekonomi ve Maliye" Hizmet Sınıflarının ihdas edilmesini,

11 -" Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli "sözleşmeli personelin" döviz bazında ödenen ücretlerinin iki kat artırılmasını, bulunulan ülkenin enflasyon farklarının ve sosyal yardım (kira, giyecek, yiyecek, ulaşım vb.) miktarının ücretlere eklenmesini istiyoruz.

Türkiye'nin en büyük bağımsız sendikası hedefimizle, haklarımızı almak için kararlıyız, taleplerimizin arkasındayız. Seçim sonrasında da bugüne kadar olduğu gibi mücadelemize yılmadan devam edeceğiz.