SON DAKİKA HABERİ Yardımcı Hizmetler Sınıfını Kaldıran Teklif Meclise Sunuldu!

SON DAKİKA HABERİ Yardımcı Hizmetler Sınıfını Kaldıran Teklif Meclise Sunuldu!
Kamudaki Yardımcı Hizmetler sınıfının kaldırılması ve ilgili sınıftaki personelin Genel İdari Hizmetleri sınıfında memur statüsüne geçirilmesi için kanun teklifi verildi.

Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan ve Saadet Partisi Grubu Milletvekilleri, yaptığı 657 Devlet Memuru Kanunundan, Yardımcı Hizmet Sınıfının kaldırılmasını ve halihazırda bulunan memurların Genel İdari Sınıfına dahil edilmesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

Teklif ile; Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personelin, iş barışını sağlamak ve kamuda adaleti tesis etmek maksadıyla bir defaya mahsus olmak üzere aynı dereceli Genel İdari Hizmetler sınıfına alınması amaçlanmaktadır.

İşte YHS Personeli için hazırlanan kanun teklifinin gerekçesi ve tam metni:

GEREKÇE

Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda fiili olarak (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan ve sayıları yaklaşık 80 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli, tabii oldukları hizmet sımfmdan dolayı çeşitli mağduriyetler yaşamaktadırlar. Söz konusu unvandaki personelin net bir iş tammı bulunmamaktadır. Günümüzde Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin görevlerini (temizlik, teknik destek vb. gibi) kamu işçileri, sözleşmeli personel ve Toplum Yararına Programlar kapsamındaki kamu işçileri yapmaktadır. Bu durum fiili olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfına ihtiyaç duyulmadığı sonucunu vermektedir. Bu fiili duruma rağmen sürdürülen Yardımcı Hizmetler Sımfma dahil personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda bahsedilen hizmet sımfları arasında en düşük ek göstergeye tabidir. Buna bağlı olarak ilgili personelin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) diğer memurlar arasında oldukça düşük seviyede yer almaktadır. Bu durum Yardımcı Hizmetler Sımfmdaki personellerin hem çalışırken hem de emeklilikte maddî kayıplar yaşamalanna sebep olmaktadır.

Anayasamn 49'ncu maddesinde devletimizin diğer gereklilikler yanı sıra "çalışma banşmı sağlamak için gerekli tedbirleri alma"sı gerektiği hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda ve 06 Şubat 2019 tarihinde 30678 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkam Kararı ile mübaşirlerin Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfına geçişlerinin sağlanmasmda olduğu gibi fiilen işlevini yitirmiş Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personelin iş barışını sağlamak ve kamuda adaleti tesis etmek maksadıyla bir defaya mahsus olmak üzere aynı dereceli Genel İdari Hizmetler (GİH) sımfma alınması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na geçici bir madde eklenerek Kamu kurum ve kuruluşlanna ait Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan personelin bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil edilmesi ve memur unvanlı kadrolara geçişlerin sağlanması öngörülmekte, böylece hakkaniyet ve eşitlik ilkesine uygun bir şekilde mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 51- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Yardımcı Hizmetler Sımfı kapsamında görev yapanlardan lise ve üstü eğitimi bulunanlar bir defaya mahsus olmak üzere bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlük tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, aym dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur unvanlı kadrolara geçirilir."

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HABERİMİZE YORUMLARINIZI BEKLİYORUZ

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
42 Yorum