Kahramanmaraş Merkezli Deprem Bölgesinde, Çalışan/Çalışacak Kamu Personelinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Teklifi

Teklif ile, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle OHAL kapsamındaki illerde görev yapan/yapacak veya geçici görevlendirilen kamu personeline iki yıl boyunca aylık çift maaş ve altı ayda bir maaş ikramiyesi ödenmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Memura Bayram İkramiyesi Torbaya Yasaya Girsin Memura Bayram İkramiyesi Torbaya Yasaya Girsin

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş Merkezli Deprem Bölgesinde, Çalışan/Çalışacak Kamu Personelinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte yer almaktadır. Gereğini arz ederim. 23/2/2023 ismail KONCUK/ Adana Milletvekili

GENEL GEREKÇE 

6/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde, görev yapan/yapacak ve geçici görevlendirilen kamu personeline, OHAL kapsamından sonrada destek verilmesi ve her yönden beklentileri karşılanması adına iyileştirme yapılması elzemdir. Deprem bölgesinde görev yapan/yapacak, geçici görevlendirilen kamu personeline, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl boyunca, aylık çift maaş ve altı ayda bir maaş ikramiyesi ödenmesi için düzenlenmeye gidilmelidir. Kamu kurum veya kuruluşlarmda görev yapanlar ile ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızm, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hâl kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilenlere/görevlendirileceklere iki yıl boyımca, aylık çift maaş ve altı ayda bir maaş ikramiyesi ödenmesi için bu Kanun teklifi hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇESİ 

MADDE 1- Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle OHAL kapsamındaki illerde görev yapan/yapacak veya geçici görevlendirilen kamu personeline, OHAL kapsamı sonrasında da devam ettirilmek üzere iki yıl boyunca, aylık çift maaş ve altı ayda bir maaş ikramiyesi ödenmelidir. 
MADDE 2- Yürürlük maddesi. 
MADDE 3- Yürütme maddesi.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREM BÖLGESİNDE, ÇALIŞAN/ÇALIŞACAK KAMU PERSONELİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle OHAL kapsamındaki illerde görev yapan/yapacak veya geçici görevlendirilen kamu personeline, OHAL kapsamı sonrasında da devam ettirilmek üzere iki yıl boyunca, aylık çift maaş ve altı ayda bir maaş ikramiyesi ödenir. 

MADDE 2- Bu Kanım yayımı tarihinde jdirürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.