TÜİK, 2023 yılı Ocak ayı tüketici enflasyonunu bekletinlerin çok üzerinde yüzde 6,65 olarak açıklamıştır. Beklentiler yüzde 3,8 civarındaydı.

Açıklanan 2023 yılı Ocak ayı enflasyonuyla 6. dönem toplu sözleşmede alınmış olan yüzde 8'lik zammın büyük bölümü daha ilk aydan erimiştir.

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

3600 ek gösterge verilmeyen memurların suçu ne? 3600 ek gösterge verilmeyen memurların suçu ne?

7431 sayılı Kanunun yüzde 30 zam maddesi şu şekilde:
13 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7431 sayılı Kanunun 7. maddesi şu şekildedir:

"MADDE 7- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 43- 4688 sayılı Kanuna göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri uyarınca 1/1/2023-30/6/2023 dönemine ilişkin katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırına uygulanacak artış oranı %30 olarak uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu madde kapsamında katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını, ücret tavanlarını ve ortalama ücret toplamı üst sınırını söz konusu artış oranına uygun olarak belirler ve duyurur.”
gazetememur