2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına az bir zaman kala yaşamımızı kuşatan ekonomik, sosyal, siyasal ve küresel sorunlar had safhaya ulaşmış durumda. Bu kaotik ortam toplumun bütün kesimlerini doğrudan etkilediği gibi çocuklarımızı da dolaylı yoldan etkiliyor.

Bunun yanında çocuklarımızı kuşatan teknolojik ürünler ve oyuncaklar gibi çeşitli dış uyaranlar da onların motivasyonunu etkiliyor.

Bütün bunlara rağmen çocuklarımızı motive ederek eğitim öğretim faaliyetlerini en üst seviyeye çıkarmak ve bütün çocukların eğitim hakkından azami ölçüde yararlanmasını sağlamak büyük ölçüde biz öğretmenlere düşüyor.
Bu anlamda çocukların motivasyonunu sağlamak için neler yapılabilir sorusuna genel olarak şu cevaplar verilebilir;
Öğrencilerle olumlu ilişkiler kurmak

Öğretmen, öğrencisiyle sadece akademik değil, kişisel olarak da olumlu bir ilişki içinde olmalıdır. Öğretmenini seven ve ona değer veren bir öğrenci, ona sevgisini gösterebilmek için akademik anlamda başarıya ulaşmaya çalışacaktır. Öğrenciyle güvene ve saygıya dayalı bir ilişki onu motive etmekte etkili olacaktır. Bu ilişkinin oluşabilmesi için de öncelikle öğretmenin ulaşılabilir olması, öğrenciyi dikkatli bir şekilde dinlemesi, öğrencinin sorularını tatmin edici şekilde cevaplaması ve empatik tepkiler vermesi gereklidir.

Öğrencilerin merak ve ilgilerini anlamak

Öğrenciler, merak ettikleri ve kendileri için ilginç olan konulara karşı yüksek düzeyde motivasyon gösterirler. Öğrenme sürecinde öğretmen, öğrencilerin ilgi alanlarını araştırmalı, onlarda merak oluşturacak ve ilgilerine uygun çalışmalar ortaya koymalıdır. Öğrenciler, konuyu merak ediyor ve ilginç buluyorsa derse etkin olarak katılırlar.
Bilginin pratikte uygulanabilir olduğunu göstermek: Öğrenciler, hayatın içinde olan konulara daha fazla ilgi gösterir. Öğrenme süreci, ihtiyaçlarını karşılamak için öğrencilere pratik olanaklar sunuyorsa öğrenmeye karşı motive olurlar. Öğretmen, öğrenilecek bilginin günlük yaşamda onlara nasıl bir yarar sağlayacağını açıklamalıdır.
Öğrencilerde hedef belirlemek ve amaç oluşturmak
Montaigne’nin dediği gibi “Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez.” Bu yüzden her yaştan öğrenciye hedef belirlemek ve amaç oluşturmak gerekiyor.

Ebeveynler ile iletişim kurmak

Öğretmenin, öğrencilerle iletişim kurmasının ve sürdürmesinin en önemli yardımcılarından biri de ebeveynlerdir. Öğrenciler, ailelerinin kendileriyle ilgili ne düşündüklerini ve öğretmenlerinin ailelerine bunu aktarma şekillerine çok önem vermektedir. 

Bunların yanında, öğrenci motivasyonuna etki eden öğretmen davranışlarını sabırlı ve gayretli olma, güvenilir ve ciddi olma, mizah anlayışına sahip olma, arzulu ve meraklı olma, dürüst ve samimi olma, mütevazı ve hoşgörülü olma, yeterli alan bilgisine sahip olma, adaletli ve demokratik bir tutuma sahip olma, değişim karşısında esnek olabilme, başarı için beklentili olma, öğrenciyi destekleme ve cesaretlendirme, bilgiyi net ve anlaşılır şekilde anlatma davranışlarında tutarlı olma ve nihayet planlı ve programlı olma şeklinde sıralanabilir.

Kaynaklar
Kasım KARATAŞ. (2021). Eğitim ve 21. Yüzyıl Becerileri. (Nobel)