Abdullah DAMAR
Abdullah DAMAR
EYTPE Bilim Uzmanı
Yazarın Makaleleri
Etkili Öğretmen ve Etkili Okulun Örgütlenmesi
Etkili okulun örgütlenmesinde, lider eğitim yöneticilerinin yanında eğitim liderleri olarak öğretmenlerin de büyük rolü vardır. Etkili öğretmenler olmadan etkili okulların örgütlenmesi mümkün değildir. Etkili öğretmenin özelliklerini...
Grup Düşüncesi ve Ortak Akıl
Genel olarak bütün örgütlerde, özel olarak da eğitim örgütlerinde ve sendikalarda öğrenen örgüt, takım çalışması, işbirlikli hareket, ortak yönetim, birlikte yönetim gibi kavramlarla, örgütlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve yaşamını...
Pandemi Döneminde Akran Öğreticiliği
Akran öğreticiliği, öğrencilerden birinin öğretici, diğerinin öğrenen olarak rol aldığı, öğreticinin öğrenene belirli bir konuyu öğrettiği bir yaklaşımdır. Aynı zamanda en az ikili en fazla beşli öğrenci gruplarının akademik,...
Okul Profili Değerlendirme Projesinde Gelinen Aşama!
Haziran-2019'da, birçok eğitim sitesinde yayınlanan ‘Okul Gelişim Modelinin İlkeleri ve Okullardaki Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri' başlıklı bir yazı yazmış ve yazıda; ‘2023 Eğitim Vizyonu ilkelerinin hayata geçirilip, geçirilmediğini...
Tanzimat Öncesi Eğitim ve Meclis-i Umûr-ı Nâfia’nın 1839 Layihası
 Osmanlı Devleti topraklarında 18.Yüzyılın sonlarında itibaren kapitalist ilişkilerin gelişmeye başlamasıyla ordunun modernleştirilmesi anlamında ilk olarak askeri okulların açılmaya başlandığını, bunları Tanzimat döneminde diğer...
Örgütlerle Yenileşme ve Değişimin Önündeki Engeller!
İnsanların tek başına yaşamaları sık rastlanan bir durum değildir. Çünkü işbölümü veya işbirliği yapmadan tek başlarına bütün işlerin üstesinden gelmeleri olanaksızdır. Çeşitli nedenlerle bir araya gelen insanlar bir takım sosyal...
Demokratik Yurttaşlık Eğitiminde Sınıf Öğretmenlerinin Rolü
 Demokratik bir toplumda yaşamak hemen hemen bütün bireylerin temel hedeflerinden birisidir. Bu anlamda demokrasinin ve demokrasi eğitiminin aileden başlayarak,  erken çocukluk eğitimi ve ilkokul döneminde sürdürülüp, ileriki eğitim...
Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi
Okullarımızda demokrasi eğitiminin ve demokrasi kültürünün gelişip yerleşmesi, ülkemizde de demokrasi kültürünün gelişmesine doğrudan katkı sağlar. 1739  Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun, ‘Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri'...
Gatto'dan Katılımcı Sınıf Örneği
John Taylor Gatto, ‘Eğitim; Bir Kitle İmha Silahı' adlı eserinde; okulun, insana verdiği zararın rasyonel ve kasıtlı olduğunu, modern pedagojnin esas işlevinin, nüfusu yönetilebilir kılmak olduğunu, insanların bir şekilde zorunlu eğitimin...
Demokratik Öğrenme-Öğretme Yöntemleri Demokratik Yaşamı Nasıl Destekler
Demokrasinin varlığı, düşüncelerini açık bir biçimde ifade edebilen, eleştirel düşünebilen ve başkalarını, geçmişlerine ve kökenlerine bakmaksızın sayıp, savunabilen insanlara bağlıdır. Gençlere, örneğin bir proje veya bir konu...
MEB, Yazılı Sınavları İptal Etmelidir!
Aralık 2020 tarihi itibarıyla vaka sayıları, ölümler ve Covid-19 virüsünün bulaşma riski açısından pandemi döneminin en kötü günlerini yaşıyoruz. Bu nedenlerle 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren ilk ve orta dereceli okullar seyreltilmiş...
Öğrenciler Okulda Ne Tür Sorumluluklar Üstlenebilir?
Öğrencilere, okullarda ve sınıflarda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında çeşitli görev ve sorumluluklar verilerek hem özgüven gelişimine, hem de demokratik toplumun katılımcı bir vatandaşı olarak yetişmesine olanak sağlanabilir....
Osmanlı'da İlk Modern Eğitim Müesseseleri
Birçok tarihçi Osmanlı Devleti'ni feodalizm, ticari kapitalizm ve sanayi kapitalizmi gibi tarihsel gelişim süreçlerini tam olarak yaşayamadan çarpık bir kapitalistleşme süreci geçirdiği şeklinde yorumlar. Bu sürecin sonucunda da feodalizmin...
Öğrenciler Okul Yaşamının Hangi Yönlerine Katılabilir?
Demokratik bir toplum yaratmada, çocukların, okullarda ve kendi sınıflarında edinecekleri demokratik davranışlar önemlidir. İlke olarak, okul yaşamının hemen her yönü öğrenci katılımına açıktır. Elbette uygulamada bu, yaşa göre ve...
Öğretmenler, Yeniden Atama Bekliyor!
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesi, çeşitli nedenlerle devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden devlet memurluğuna dönebilmesini düzenliyor.   Anılan Kanunun 'Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları” başlıklı...
Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırmak için Aileler Neler Yapmalı?
Toplumumuzda, kitap okuma alışkanlığının düşük düzeylerde olmasının sonucu olarak, çocuklarımız da kitap okumuyor; kitapla tanışması gereken bebeklik, çocukluk dönemlerinde tanışmıyor ve bu olumsuz süreç ilkokul döneninde de devam...
Depreme Hazırlık Projesi Yaygınlaştırılmalıdır!
Türkiye, topraklarının yüzde 98'i aktif ve farklı deprem kuşakları üzerinde yer alan bir deprem ülkesidir. En son 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı....
Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve Katılım
Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin kendilerini sürekli geliştirmek, mesleki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere adapte olmak, meslekle ilgili yeni uygulamaları yerinde görmek ve değerlendirmek, çeşitli platformlardaki meslektaşlarıyla...
Eğitim Yöneticisi Görevlendirmelerinde Kadınlara Pozitif Ayrımcılık!
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlara yönetici görevlendirilmesi, geçmişten bu yana çokça tartışılan konuların başında gelir. Biz de birçok yazımızda bu konuyu değişik boyutlarıyla gündeme getirmiştik. Bu yazımızda da...
Katılımcı Sınıflar Yaratmak İçin Neler Yapılabilir?
Demokratik öğrenim ya da okullarda demokrasinin deneyimlenmesi bağlamında, sınıfta çok çeşitli etkinlikler geliştirilebilir. Öğrencilerin, sınıfta daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve katılımcı bir sınıf ortamı oluşturulması onların,...
Okullar, Demokrasiyi Öğretebilir
Eğitim ve demokrasi konusu birçok eğitimci tarafından incelenmiş, genç kuşaklara demokrasinin, eğitim yoluyla kavratılabileceği konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Bu konuda ilk olarak, okullarda demokrasi başka şeylerin öğretildiği...
Çocuğun İyi Olma Hali Ne Demektir?
Çocuğun iyi olma hali, çocuğun yaşam kalitesini ve memnuniyetini ön plana alan ve belirlenmeye çalışılan temel göstergeler çerçevesinde yapabilirliklerini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu anlamda ilk olarak çocukluk kurgusunun...
MEB’de Kararsızlık ve Yönetişimsizlik!
Pandemi nedeniyle okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların haftada bir gün yüz yüze eğitime alınması şartıyla seyreltilmiş ve esnekleştirilmiş bir şekilde, 21 Eylül 2020 tarihinde başlayan yeni eğitim-öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı...
Öğretmenlere, 21 Eylül'den Sonra Ek Ders Ücreti Ödenecek mi?
Pandemi sürecinin devam ettiği ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının başladığı bu günlerde yazılarımızda genellikle, dünyada ve ülkemizde pandemi sürecinin eğitime etkileri, uzaktan eğitimin, eğitime etkileri ve öğrenme kayıpları,...