Abdullah DAMAR

Bütün Yazıları

Abdullah DAMAR
EYTPE Bilim Uzmanı

Karne Notları ve Sınıf Geçme Sistemimiz

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının ilk dönemi 20 Ocak 2023 tarihinde sona erdi. Bu dönem de dâhil olmak üzere, son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri de karne notlarının aşırı şişirilerek, öğrenci ve velilerde geçici bir memnuniyet...
22 Ocak 2023

Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Milli Eğitim Bakanlığının pembe tablolar çizmesine rağmen, eğitim sistemimizin bütün öğretim kademelerinin içinde bulunduğu olumsuz durum, toplumun bütün kesimlerin tarafından biliniyor. Her toplumsal kesim, kendisini doğrudan ilgilendirmese...
16 Ocak 2023

Disiplin Cezalarının Affı Gündeme Alınmalıdır!

Disiplin cezası ne demektir? Disiplin cezaları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine ve hizmetin gereklerine aykırı eylemlerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır.  Disiplin cezaları ve kamu yararı ilişkisi...
15 Ocak 2023

2023 Yılında MEB'den Beklentiler

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'ü yıldönümü, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ekonomik krizden çıkış beklentileri arasında 2023 yılına girdik. 2023 yılı, eğitim sistemimiz ve sistemden etkilenen bütün yurttaşlar açısından...
02 Ocak 2023

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Nedir?

Ulusal yeterlilik çerçevesi (UYÇ), bir ülkede var olan yeterlilikleri tanımlamak, belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırmak ve karşılaştırmak için kullanılan, seviyelerden oluşan ilkeler ve kurallar bütünüdür Eğitim ve öğretim sisteminin...
25 Aralık 2022

Disiplin Soruşturmasında Sendikalı Olmanın Önemi

Aylardır sosyal medyada ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu' ile gündeme gelen eğitim sendikalarının gerekli olup olmadığı tartışması beraberinde sendikaların işlevlerini de gündeme getirdi.  Bu işlevlerden birisi de sendikaların disiplin...
19 Aralık 2022

Disiplin Soruşturmalarında Muhakkikin Reddi

Disiplin soruşturmaları, kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili konularda kuralların dışına çıkması, yasaların suç saydığı fiilleri yapması veya yapması gereken işleri mevzuata uygun olarak yapmaması sonucu gündeme gelen işlemlerdir....
12 Aralık 2022

Disiplin Hukukunda Kanunilik İlkesi

Toplumun bütün bireylerinin uymak zorunda olduğu anayasal ve yasal kurallar olduğu gibi, kamu görevlilerinin de statüleriyle ilgili kurallara uyma zorunluluğu vardır. Bu anlamda kamu görevlilerinin, statülerine ilişkin hükümlere uymaması sebebiyle...
04 Aralık 2022

Zorla Proje Olmaz, Zorla Yetenek Geliştirilmez!

Yetenek, bir kişinin herhangi bir şeyi anlaması, yapabilmesi veya o işi yerine getirme yeterliliği ve gücü olarak bilinmektedir.  Her insanın farklı alanlarda, kendini özgü bir yeteneği olabilir.  Örneğin, bazı insanlar zihinsel yeteneğe,...
28 Kasım 2022

Sınıf Yönetimine İlişkin Sorunlar ver Çözüm Önerileri

Aylardır devam etmekte olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili tartışmalar nedeniyle eğitimin ve eğitimin sisteminin önemli sorunları geri plana itilmiş durumda. Oysa eğitim sistemi ve okul, toplumun küçük bir prototipi olarak olanca canlılığıyla...
22 Kasım 2022

Öğretmen Gözüyle Öğrenci Davranışları

Kapitalist sistemin insan davranışları üzerindeki olumsuz etkisi, kentleşmeyle yaşanan bireyselleşme, ebeveynlerin her ikisinin de çalışma yaşamında yer alması nedeniyle çocuklarına yeterince zaman ayıramaması, teknolojinin ve kitle iletişim...
14 Kasım 2022

Anayasa Mahkemesi ÖMK'yi İptal Eder mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında düzenleyeceği Kariyer Basamakları Sınavı'nın ve Kanunun kendisinin iptal edilmesi tartışmaları devam ediyor. Anayasa Mahkemesinin 9 Kasım 2022 tarihinde,7354 sayılı...
07 Kasım 2022

Okulu Çürüten Öğrenme Yöntemi; Yarışmacı Öğrenme!

Okul; dar anlamda, öğrenci, öğretmen, eğitim yöneticileri ve diğer çalışanlardan oluşan bir öğrenme sistemi; geniş anlamda ise veliler ve okul çevresindeki diğer unsurların da katıldığı, bütün unsurların birbiriyle iletişim ve etkileşim...
30 Ekim 2022

İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi

Eğitimin en temel ilkelerinden biri insanları, zihni ve bedeni yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmektir. Kuşkusuz bireylerin bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı ve mutlu olması, toplumsal kalkınmanın da önde gelen koşullarındandır. Dolayısıyla...
25 Ekim 2022

.Küresel Vatandaşlık Eğitiminde Öğretmenlerin Rolü

Küresel vatandaşlık öncelikle sosyal adaleti, eşitliği, barış ve mücadeleyi önceleyen;  farklılıklara saygı duyan, eleştirel düşünen, tartışan; insana ve eşyaya saygı duyan; çatışmaları işbirliği içinde çözmeye çalışan,...
16 Ekim 2022

Küresel Vatandaşlık ve Nitelikleri

Yazılarımızda, eğitim sistemimizin güncel sorunlarının yanı sıra 21 Yüzyıl becerilerine de zaman zaman yer vereceğimizi ifade etmiştik. Bu becerilerde birisi, küreselleşme süreci ile birlikte gündeme gelen küresel vatandaşlıktır. Küreselleşme;...
10 Ekim 2022

Çocuk Yalnızlığı!

Biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık olarak kabul edilen insanın yaşamsal olarak bedensel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği gibi bu durumla aynı düzeyde önemli olan sosyalleşme ihtiyaçlarını da gidermesi gerekmektedir. Bu da kuşkusuz...
03 Ekim 2022

Cezaevindeki Bir Sosyalistten Maarif Teşkilatı Hakkında Rapor (1926)

Sadrettin Celal Antel, 1890-1954 yılları arasında yaşamış, ülkemizin yetiştirdiği eğitim düşünürlerinden biridir. Eğitimini Fransa'da orta öğretmen okulu ve Sorbon Üniversitesinde tamamlamış, yurda döndükten sonra öğretmen yetiştiren...
27 Eylül 2022

Öğrenci Günlükleri ve Önemi

Günümüzde öğretmenlerden, öğrencilerin öğrenme ve gelişim süreçlerinin bütüncül bir anlayışla izlemesi ve değerlendirmesi beklenmekte, bu değerlendirmenin yapılabilmesi için de süreç ve sonuç odaklı değerlendirme yaklaşımlarının...
18 Eylül 2022

Okullar Açılırken…

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlıyor. Okullar; veliler ve öğrenciler açısından ekonomik krizin gölgesinde; öğretmenler açısından ise eğitim kamuoyunda büyük tartışma yaratan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun...
11 Eylül 2022

Yetenek ve Beceri Derslerinden Neden DYK Açılmıyor?

Eğitim, insanoğlunun öğrenme yeteneğinin oluşmaya başlaması ile ortaya çıkan ve yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir. Diğer yandan eğitim bireye kişilik, değer ve yetenek kazandırdığı için bireysel; bireyi toplumsallaştırdığı,...
05 Eylül 2022

Eğitim Sisteminin Genel Sorunlarına Bakış

Türkiye eğitim sisteminin genel sorunlarına bakacak olursak;  İlki, 12 Eylül darbesiyle hayata geçirilen neoliberal sistemin eğitime yansıması anlamına gelen özelleştirme ve ticarileştirme sonucunda ortaya çıkan niteliksizleşme ve eğitim...
29 Ağustos 2022

Paris'te Açılan Osmanlı Mektebi; Mekteb-i Osmani

Eğitim tarihimizde yaşanmış olan olguların, değişim çabalarının, gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş olan kurumlaşmaların bilinmesi ve bunların değerlendirilmesi, bugün ve gelecekte eğitim sistemimizi etkileyen en önemli unsurlardan biridir....
23 Ağustos 2022

Proje Okulları mı, İktidarın Arka Bahçesi mi?

Kamuoyunda, özellikle de Liselere Giriş Sınavları sürecinde, hemen hemen bütün velilerin deneyimlediği ‘Proje Okulları” mevzuattaki ismiyle özel program ve proje uygulayan okulların yasal dayanağı 652 Sayılı Kararnamenin 37.maddesinin 9.fıkrasıdır....
14 Ağustos 2022