Abdullah DAMAR

Bütün Yazıları

Abdullah DAMAR
EYTPE Bilim Uzmanı

İlk Kız Rüştiyesi Ne Zaman Açıldı?

Osmanlı Devleti'nde 18. Yüzyılın sonlarından itibaren başlayan eğitimdeki gelişmeler ve okullaşma çabalarının gerisinde kapitalistleşen birçok ülkede olduğu gibi modernleşme, sosyal disiplini sağlama ve emeğin yeniden üretimi gibi...
20 Haziran 2022

Şeflere de, 3600 Ek Gösterge Verilmelidir!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi bu kanuna tabi memurların sınıflandırmasını düzenlemiştir. 36. maddeye göre, 'Bu Kanunun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit...
12 Haziran 2022

Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi Bağlamında Öğretmenlik Meslek Kanunu!

14 Şubat 2022 tarihinde yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanununun 3.maddesinin 4.fıkrası, öğretmenlik mesleğini; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayırmış, 6.maddede...
05 Haziran 2022

Osmanlı’da Mesleki Eğitimde İlk Adımlar; Islâh-ı Sanayi Komisyonu

Eğitim sistemimizin içinde bulunduğu sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek için geçmişte benzer konularda ne tür çalışmalar yapıldığının ve tarihsel sürecin bilinmesinde sayısız yarar vardır. Her konunun, kendi bağlamında ve yaşanan...
31 Mayıs 2022

İlk Darülmuallimin Nizamnamesi (1851)

Eğitimin; bir ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal ilerlemesinde en önemli unsurlardan biri olduğu yaşanan deneyimler ve yapılan akademik çalışmalarla ortaya çıkmış bir gerçekliktir. Bu anlamda şunu söylemek yanlış olmayacaktır;...
23 Mayıs 2022

Sözlü Sınavların Sosyoekonomik Arka Planı

Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmen alımlarıyla başlayan, Diyanet İşleri Başkanlığının din görevlileri alımıyla devam eden ve son olarak da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eğitim ve sosyal hizmetler uzmanı alımıyla...
16 Mayıs 2022

Sosyal Gruplar ve Örgütlere Etkisi

Geçmişten günümüze toplumsal yaşam içinde insanlar çeşitli konular, ilgi alanları, ihtiyaçlar, beğeniler ve belirli amaçlar için bir araya gelmiş, ilişki ağları oluşturmuştur. Bu ilişki ağları zamanla düzenli bir araya gelişleri,...
11 Mayıs 2022

MEB, Ek Ders Tahakkuku ve Kesintilerindeki Tuhaflığı Gidermelidir!

Ek ders görevi nedir? Ek ders görevi; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4/e maddesine göre; aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan...
01 Mayıs 2022

Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerine Öğretmen Seçimi Nasıl Yapılır?

Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri, Milli Eğitim Bakanlığının Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci aldığı ve kamuoyunda 'Proje okulu” olarak bilinen ortaöğretim okullarıdır. Yine kamuoyunda bilinenin aksine bu okullarda görev...
20 Nisan 2022

Öğretmen Atama Dönemi Belirsizliği Kaos Yaratıyor!

Öğretmen atamaları, son yıllarda eğitim kamuoyunun ve ülkenin en önemli gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle KPSS sınavı, sözlü sınav ve atama takviminin açıklanmaması, atama kontenjanları konusundaki belirsizlik...
15 Nisan 2022

Bölgesel Farklılıklar ve Mülteciler Bağlamında Eğitimde Fırsat Eşitliği

Eğitim, insanoğlunun öğrenme yeteneğinin oluşmaya başlaması ile ortaya çıkan ve yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir. Diğer yandan eğitim bireye kişilik, değer ve yetenek kazandırdığı için bireysel; bireyi toplumsallaştırdığı,...
03 Nisan 2022

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun Çalışma Usulü Nasıldır?

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin, 11.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir;  İl milli eğitim disiplin kurulu; valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il milli eğitim müdürü,...
30 Mart 2022

Muhakkiklerin Hazırladığı Soruşturma Raporu Disiplin Amirini Bağlar Mı?

Özel ve kamu ayrımı yapılmaksızın kurum ve işyerlerinde çalışma barışı ve düzenin sağlanması için önceden belirlenmiş normatif düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bunların aksine davranılması veya çiğnenmesi durumunda disiplin yaptırımları...
23 Mart 2022

Okul Kütüphaneleri BT'lere Benzemesin!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ekim-2021 tarihinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi” başlatıldı. MEB Mahmut Özer, proje kapsamında, iki ay gibi kısa bir sürede gerekli tüm kaynağın okullara aktarıldığını, kütüphanesi...
13 Mart 2022

BİLSEM'lere Öğrenci Seçimi Krizi!

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla valiliklerin teklifi...
27 Şubat 2022

Okul Müdür Yardımcısı Öğretmenlerin Amiri midir?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda kafa karıştıran ve çeşitli sorunlara neden olan konulardan biri de okul-kurum müdür yardımcılarının, okul-kurumda görev yapan öğretmenlerin amiri konumunda olup, olmadığı konusudur....
13 Şubat 2022

İşteşlik ve Akran Öğrenmesi

Lancaster metodu, 1800'lü yılların başından itibaren İngiltere ve ABD'de uygulanmış, sınıftaki zeki çocukların yetiştirilerek küçük öğretmenler haline getirildikten sonra kendi yaşındaki veya daha küçük çocuklara öğreticilik...
10 Şubat 2022

Zehirleyen Ebeveyn Davranışları ve Çocuklarımız

Ebeveyn-çocuk ilişkileri açısından geçmişten günümüze en fazla kabul gören konulardan biri bütün ebeveynlerin, çocuklarını koşulsuz sevdikleri ve onlar için en iyisini düşündükleridir.  Oysa gerçekten durum böyle mi? Bu genel...
01 Şubat 2022

İlkokullarda Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Ölçme ve değerlendirme, çocukların öğrenmeye hazır oluş düzeyini belirlemek, öğrenmelerin gidişatını izlemek, başta öğrenciye ve diğer paydaşlara dönüt vermek, öğretim yılı ortasında ve sonunda onların öğretim programlarında...
24 Ocak 2022

Öğretmenleri Bekleyen Nepotik Tehlike; Adaylık Değerlendirme Komisyonu

Öğretmenlik Meslek Kanununun apar-topar TBMM'ye sevk edilip; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda hiçbir değişikliğe uğramadan kabul edilmesiyle; meclis genel kurulunda da herhangi bir değişikliğe uğramadan kanunlaşacağı...
17 Ocak 2022

Kamu Personelinde Ast-Üst İlişkileri Nasıldır?

Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'in, Şanlıurfa ziyareti sırasında, bir okul bahçesinde; öğrencilerin, öğretmenlerin ve basının önünde Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürünü azarlamasıyla...
10 Ocak 2022

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı Neleri Kapsamalıydı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak alelacele meclise gönderilen 12 maddelik ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu' taslağı, hazırlayanlar dışında, eğitim toplumunun hiçbir kesimi tarafından onay görmedi, olumlu bulunmadı. Bu durumun...
03 Ocak 2022

Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin Önemi

Kapitalistleşen ve modernleşen Osmanlı Devleti'nde 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı ile birlikte eğitimde atılan adımların hem merkezileşmesi hem de hukuki bir metne dönüşmesi Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile olmuştur. Bu anlamıyla...
01 Ocak 2022

Başarı Her Yerde Projesi

Günümüz Türkiye'sinde, eğitim sisteminin birçok yetersizliği barındırmasına, merkezi ve dikey kurumsal yapısı nedeniyle eğitim toplumunun  bütün taraflarının görüş ve katkılarına kapalılığına, temel eğitim kurumlarının...
20 Aralık 2021
24
az bulutlu