Abdullah DAMAR
Abdullah DAMAR
EYTPE Bilim Uzmanı
Yazarın Makaleleri
Ücretli Öğretmenlik Kaldırılmalıdır!
Öğretmenlik mesleği; Mili Eğitim Temel Kanununun 43.maddesinde, 'Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin...
Öğrenmeyi Etkileyen Öğretmen Özellikleri
Bir eğitim sisteminde aktif bir şekilde görev yapan öğretmenlerin mesleki deneyim süreleri, mesleki gelişim etkinliklerine katılma durumları, mesleki gelişim ihtiyaçları ve iş doyumları öğrenci başarısı ile ilişkili sayılan faktörler...
Eğitimde Adaletsizlikve Çözüm Yolları
Bir eğitim sisteminin başarısı, öğrenci başarısına ve öğrenmeye ilişkin hedeflerin gerçekleşmesiyle doğrudan ilişkilidir. Öğrenme ve öğrenci başarısı da, içerisinde pek çok faktörün bulunduğu bir öğrenme ekosistemi içerisinde...
Öğrenme Yoksulluğu Büyüyor, Önlem Alınmalı!
Öğrenme yoksulluğu basit bir metni okuyamamak ve/veya okuduğunu anlayamamak olarak tanımlanmıştır. Kavram, çok geniş kapsamlı gözükse de aslında ölçülebilir bir kavram. Bu anlamda öğrenme yoksulluğu, okullaşan ama okumada temel düzeyde...
Telafi Eğitimi Nasıl Olacak?
Eğitim kamuoyunun, ilk ve orta öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenci velilerinin ve öğretmenlerin büyük bir merakla beklediği; covid-19 salgını süresince okulların uzun süre yüzü yüze eğitime kapalı olması nedeniyle...
Okul Ortamı ve Öğrenme
Genelde, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, özelde de okullar arasındaki öğrenme farklılıklarının ortadan kaldırılması gibi konularda yapılan tartışmalar ‘Okul ortamı' dediğimiz kavram çerçevesinde incelenir....
Telafi Eğitimi Neden Gereklidir?
Mart-2020 tarihinden bu yana dünyada yaşanmakta olan covıd-19 salgını nedeniyle bütün ülkelerin eğitim sistemleri ve dolayısıyla çocuklar bu süreçten olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi”; sözleşmede sıralanan...
İI Milli Eğitim Disiplin Kurulu Tarafsız mı?
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlandığı sırada, kamuoyunda özellikle Cumhurbaşkanının, bütün devlet memurlarının disiplin amiri olacağı ve bu durumun...
Genç Öğretmenin Tükenmişliği
Son ayların sosyal medya gündeminin  önemli konularından birisi öğretmen atamaları.  Bu yıl açıklanan fakat tatminkâr olmayan 20 bin atama takvimi açıklandıktan sonra sosyal medyada bu gündem daha yoğun bir şekilde ek 40 bin atama...
Öğrenme ve Ev Ortamı
Genelde öğrenme, özelde öğrenci başarısı, içerisinde pek çok faktörün bulunduğu bir öğrenme ekosistemi içerisinde gerçekleşir. Bu faktörlerden bazıları öğrenmeyi destekleyen ev ortamı, sosyoekonomik arka plan, okul kaynakları, akademik...
Koruma Altındaki Çocukların Eğitimi ve İstihdamı
Son yıllarda izlediğimiz yabancı film ve dizilerde dikkatimizi çeken en önemli konuların başında kiliselerde ve çeşitli devlet yurtlarında yetiştirilen kimsesiz çocukların, bu süreç sonunda çeşitli suçlara, özellikle de madde bağımlılığı...
Tanzimat’tan Önce Osmanlı Devleti’nde Eğitim Kurumları
Feodal üretim tarzının hâkim olduğu Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretim faaliyetleri, kuruluştan Tanzimat dönemine gelinceye kadar, tıpkı Selçuklu Devleti'nde olduğu gibi, devletin görev alanı dışında kalmıştır. Çünkü...
Öğretmen Ataması, Dağılımı ve Özlük Haklarında Dengesizlik
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında bütün alanlarda toplam 20 bin öğretmen atama takviminin açıklanması ve bugüne kadar herhangi bir yetkilinin ağzından ek atamaya ilişkin olumlu veya olumsuz bir açıklama yapılmaması, ataması yapılmayan...
Okul Sosyal Hizmeti
Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlanmaları ve eğitim hayatlarını başarı ile sürdürmelerini sağlamak...
Covid-19 Döneminde Öğrenme Kaybı
Covid-19 salgınının yarattığı can kaybı giderek artıp, eğitim-öğretime devam eden okulların da uzaktan eğitime geçmesinin tartışıldığı bu günlerde, belki tepkileri üzerimize çekeceğiz ama bir yıldır yaşanmakta olan salgının yol...
Disiplin Suçlarının Sicilden Silinmesi Tartışması
Bütün kamu kurumlarında olduğu gibi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden de, personellerinin özlük işlerini, meri mevzuata göre yerine getirmeleri ve hatta kolaylaştırmaları beklenir. Oysa son yıllarda özellikle öğretmenlerin yaşadığı...
Göç ve Eğitim
Suriye iç savaşının başlamasından bu yana on yıl gibi uzun bir süre geçti ve süreç hala devam ediyor. Savaşın başlamasıyla birlikte başlayan göç dalgası zaman zaman azalarak da olsa halen devam ediyor. Ülkemiz de bu göçten etkilenen...
Eğitim 4.0 Modeli
Marksist tarihçiler, tarihsel süreci ilkel toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum, sosyalist toplum ve komünist toplum olarak kademelendirirken; liberal tarihçiler avcı toplumu, tarım toplumu, endüstri toplumu, bilgi toplumu ve süper...
Yüz Yüze Eğitimin İlk Haftası
Bil yıldan bu yana yaşanan pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime en son 13 Kasım 2020 tarihinde ara verilmişti. 15 Şubat 2021 tarihinde kısmi, 1 Mart 2021 tarihinde ise Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre...
Etkili Öğretmen ve Etkili Okulun Örgütlenmesi
Etkili okulun örgütlenmesinde, lider eğitim yöneticilerinin yanında eğitim liderleri olarak öğretmenlerin de büyük rolü vardır. Etkili öğretmenler olmadan etkili okulların örgütlenmesi mümkün değildir. Etkili öğretmenin özelliklerini...
Grup Düşüncesi ve Ortak Akıl
Genel olarak bütün örgütlerde, özel olarak da eğitim örgütlerinde ve sendikalarda öğrenen örgüt, takım çalışması, işbirlikli hareket, ortak yönetim, birlikte yönetim gibi kavramlarla, örgütlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve yaşamını...
Pandemi Döneminde Akran Öğreticiliği
Akran öğreticiliği, öğrencilerden birinin öğretici, diğerinin öğrenen olarak rol aldığı, öğreticinin öğrenene belirli bir konuyu öğrettiği bir yaklaşımdır. Aynı zamanda en az ikili en fazla beşli öğrenci gruplarının akademik,...
Okul Profili Değerlendirme Projesinde Gelinen Aşama!
Haziran-2019'da, birçok eğitim sitesinde yayınlanan ‘Okul Gelişim Modelinin İlkeleri ve Okullardaki Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri' başlıklı bir yazı yazmış ve yazıda; ‘2023 Eğitim Vizyonu ilkelerinin hayata geçirilip, geçirilmediğini...
Tanzimat Öncesi Eğitim ve Meclis-i Umûr-ı Nâfia’nın 1839 Layihası
 Osmanlı Devleti topraklarında 18.Yüzyılın sonlarında itibaren kapitalist ilişkilerin gelişmeye başlamasıyla ordunun modernleştirilmesi anlamında ilk olarak askeri okulların açılmaya başlandığını, bunları Tanzimat döneminde diğer...