Abdullah DAMAR
Abdullah DAMAR
EYTPE Bilim Uzmanı
Yazarın Makaleleri
1846 Hatt-ı Hümayun’u
O yıllara kadar eğitim-öğretim ile ilgili konular ordunun, mülki idarenin ve Hariciye Nezaretinin ihtiyaçları çerçevesinin dışına çıkılmayıp, bu alanlar dışında düzensiz ve geleneksel yöntemlerle yürütülürken, 1824/1825 Layiha'sıyla...
Kayıp Gençler!
Bir ülkede 15-29 yaş grubunun yaşlarına göre eğitimde veya istihdamda olması bireylerin iyi olma hali, esenliği ve ülkelerin ekonomik kalkınması için oldukça önemlidir.  Çünkü eğitimde ve istihdamda olmayan bireyler ya kaçak ve ucuz...
Okullarda Yaratıcı Okuma Faaliyetleri Geliştirilebilir mi?
Okuma ve anlama, okuma becerileri Türkçe disiplininin önemli bölümleridir. Özellikle okunan bir metnin zihinsel haritasının çıkarılması, kritiğe tabi tutulması okuma becerisinde önemli bir yere sahiptir.  Hem ilk ve orta öğretim kademelerinde...
Tanzimat Döneminde Osmanlı'da Eğitim
Osmanlı İmparatorluğu'nda 1800'lü yıllardan itibaren kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmeye başlamasıyla birlikte eğitimin yaygınlaştırılması da gündeme gelmeye başladı. Eğitimin yaygınlaştırılmasından amaç emek gücünün...
Toplu Sözleşme Fiyaskosu ve Yapılması Gerekenler
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre, Ağustos ayı içinde, ‘Kamu işvereni' ile 11 işkolundaki yetkili sendikalar ve üç büyük memur konfederasyonu arasında 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri...
Eğitim Harcamalarının Profili Ne Anlatıyor?
Eğitime ayrılan kaynaklar, hem bir ülkenin o andaki yöneticilerinin eğitime verdiği önemi ortaya koyması bakımından, hem de ülkenin geleceğinin ne yönde değişeceğini göstermesi açısından önemlidir. Çünkü geçmişten günümüze ülkelerin...
Eğitimde Eşitsizlik ve ARISE Projesi
Eğitimde fırsat eşitliği; bireyin cinsiyeti, anne-babalarının ekonomik ve toplumsal durumu, yaşadığı çevre, dini, mezhebi, ırkı gibi dış nedenler hesaba katılmadan tüm çocukların, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda eğitim ve öğrenim...
Eğitim Hakkı Öncelikli Olmalıdır!
COVID-19 salgınıyla birlikte, eğitim öğretim süreçlerinin devamının okul odağında sağlanmasıyla ilgili olarak, ülkeler çok ciddi tereddütler yaşadı. Ekonomisi ve eğitim sistemi gelişkin ülkelerde okulların yüz yüze eğitime kapatılması...
Ücretli Öğretmenlik Kaldırılmalıdır!
Öğretmenlik mesleği; Mili Eğitim Temel Kanununun 43.maddesinde, 'Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin...
Öğrenmeyi Etkileyen Öğretmen Özellikleri
Bir eğitim sisteminde aktif bir şekilde görev yapan öğretmenlerin mesleki deneyim süreleri, mesleki gelişim etkinliklerine katılma durumları, mesleki gelişim ihtiyaçları ve iş doyumları öğrenci başarısı ile ilişkili sayılan faktörler...
Eğitimde Adaletsizlikve Çözüm Yolları
Bir eğitim sisteminin başarısı, öğrenci başarısına ve öğrenmeye ilişkin hedeflerin gerçekleşmesiyle doğrudan ilişkilidir. Öğrenme ve öğrenci başarısı da, içerisinde pek çok faktörün bulunduğu bir öğrenme ekosistemi içerisinde...
Öğrenme Yoksulluğu Büyüyor, Önlem Alınmalı!
Öğrenme yoksulluğu basit bir metni okuyamamak ve/veya okuduğunu anlayamamak olarak tanımlanmıştır. Kavram, çok geniş kapsamlı gözükse de aslında ölçülebilir bir kavram. Bu anlamda öğrenme yoksulluğu, okullaşan ama okumada temel düzeyde...
Telafi Eğitimi Nasıl Olacak?
Eğitim kamuoyunun, ilk ve orta öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenci velilerinin ve öğretmenlerin büyük bir merakla beklediği; covid-19 salgını süresince okulların uzun süre yüzü yüze eğitime kapalı olması nedeniyle...
Okul Ortamı ve Öğrenme
Genelde, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, özelde de okullar arasındaki öğrenme farklılıklarının ortadan kaldırılması gibi konularda yapılan tartışmalar ‘Okul ortamı' dediğimiz kavram çerçevesinde incelenir....
Telafi Eğitimi Neden Gereklidir?
Mart-2020 tarihinden bu yana dünyada yaşanmakta olan covıd-19 salgını nedeniyle bütün ülkelerin eğitim sistemleri ve dolayısıyla çocuklar bu süreçten olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi”; sözleşmede sıralanan...
İI Milli Eğitim Disiplin Kurulu Tarafsız mı?
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlandığı sırada, kamuoyunda özellikle Cumhurbaşkanının, bütün devlet memurlarının disiplin amiri olacağı ve bu durumun...
Genç Öğretmenin Tükenmişliği
Son ayların sosyal medya gündeminin  önemli konularından birisi öğretmen atamaları.  Bu yıl açıklanan fakat tatminkâr olmayan 20 bin atama takvimi açıklandıktan sonra sosyal medyada bu gündem daha yoğun bir şekilde ek 40 bin atama...
Öğrenme ve Ev Ortamı
Genelde öğrenme, özelde öğrenci başarısı, içerisinde pek çok faktörün bulunduğu bir öğrenme ekosistemi içerisinde gerçekleşir. Bu faktörlerden bazıları öğrenmeyi destekleyen ev ortamı, sosyoekonomik arka plan, okul kaynakları, akademik...
Koruma Altındaki Çocukların Eğitimi ve İstihdamı
Son yıllarda izlediğimiz yabancı film ve dizilerde dikkatimizi çeken en önemli konuların başında kiliselerde ve çeşitli devlet yurtlarında yetiştirilen kimsesiz çocukların, bu süreç sonunda çeşitli suçlara, özellikle de madde bağımlılığı...
Tanzimat’tan Önce Osmanlı Devleti’nde Eğitim Kurumları
Feodal üretim tarzının hâkim olduğu Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretim faaliyetleri, kuruluştan Tanzimat dönemine gelinceye kadar, tıpkı Selçuklu Devleti'nde olduğu gibi, devletin görev alanı dışında kalmıştır. Çünkü...
Öğretmen Ataması, Dağılımı ve Özlük Haklarında Dengesizlik
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında bütün alanlarda toplam 20 bin öğretmen atama takviminin açıklanması ve bugüne kadar herhangi bir yetkilinin ağzından ek atamaya ilişkin olumlu veya olumsuz bir açıklama yapılmaması, ataması yapılmayan...
Okul Sosyal Hizmeti
Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlanmaları ve eğitim hayatlarını başarı ile sürdürmelerini sağlamak...
Covid-19 Döneminde Öğrenme Kaybı
Covid-19 salgınının yarattığı can kaybı giderek artıp, eğitim-öğretime devam eden okulların da uzaktan eğitime geçmesinin tartışıldığı bu günlerde, belki tepkileri üzerimize çekeceğiz ama bir yıldır yaşanmakta olan salgının yol...
Disiplin Suçlarının Sicilden Silinmesi Tartışması
Bütün kamu kurumlarında olduğu gibi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden de, personellerinin özlük işlerini, meri mevzuata göre yerine getirmeleri ve hatta kolaylaştırmaları beklenir. Oysa son yıllarda özellikle öğretmenlerin yaşadığı...