Abdullah DAMAR

Bütün Yazıları

Abdullah DAMAR
EYTPE Bilim Uzmanı

Öğretmenleri Bekleyen Nepotik Tehlike; Adaylık Değerlendirme Komisyonu

Öğretmenlik Meslek Kanununun apar-topar TBMM'ye sevk edilip; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda hiçbir değişikliğe uğramadan kabul edilmesiyle; meclis genel kurulunda da herhangi bir değişikliğe uğramadan kanunlaşacağı...
17 Ocak 2022

Kamu Personelinde Ast-Üst İlişkileri Nasıldır?

Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'in, Şanlıurfa ziyareti sırasında, bir okul bahçesinde; öğrencilerin, öğretmenlerin ve basının önünde Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürünü azarlamasıyla...
10 Ocak 2022

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı Neleri Kapsamalıydı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak alelacele meclise gönderilen 12 maddelik ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu' taslağı, hazırlayanlar dışında, eğitim toplumunun hiçbir kesimi tarafından onay görmedi, olumlu bulunmadı. Bu durumun...
03 Ocak 2022

Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin Önemi

Kapitalistleşen ve modernleşen Osmanlı Devleti'nde 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı ile birlikte eğitimde atılan adımların hem merkezileşmesi hem de hukuki bir metne dönüşmesi Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile olmuştur. Bu anlamıyla...
01 Ocak 2022

Başarı Her Yerde Projesi

Günümüz Türkiye'sinde, eğitim sisteminin birçok yetersizliği barındırmasına, merkezi ve dikey kurumsal yapısı nedeniyle eğitim toplumunun  bütün taraflarının görüş ve katkılarına kapalılığına, temel eğitim kurumlarının...
20 Aralık 2021

Maarif-i Umumiye Nezareti

Osmanlı Devleti'nde II. Mahmut dönemine kadar eğitim işlerinden sorumlu bir devlet görevlisi bulunmuyordu. Bu dönemde Heyet-i Vükela yani Bakanlar Kurulu'nun kurulmasıyla Evkaf Nazırlığı, eğitim işlerinden sorumlu oldu. II. Mahmut...
13 Aralık 2021

Taşıma Yoluyla Eğitim Kaldırılabilir mi?

Son dönemde, muhalefet partilerinin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gündeme getirdiği taşıma yoluyla eğitim uygulaması, eğitim sistemimizin hem önemli sorunlarından, hem de fırsat eşitliği bağlamında önemli çözüm önerilerinden...
06 Aralık 2021

Yüz Yüze Eğitime Devam Ancak…

22 Kasım 2021 tarihinde, ilk ve orta öğretim kurumları, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ilk döneminin 2.periyoduna başlayacak.  6 Eylül-12 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitimde alınması gereken tedbirlerle ilgili bütün çağrılara...
21 Kasım 2021

Pandemi Sürecinde Yüz yüze Eğitim Deneyiminin Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının ilk bölümü tamamlandı. Öğrenciler açısından bir haftalık tatil ve dinlenme dönemi, öğretmenler açısından da uzaktan mesleki çalışma dönemi başladı. 6 Eylül tarihinden bu yana geçen iki ayı aşkın...
15 Kasım 2021

Tanzimat Döneminde Eğitim Örgütlenmesinde İlk Adımlar

1838'de kurulan Meclis-i Umûr-ı Nâfia'nın, eğitim sistemimizin düzenleme işleriyle görevli ilk organı olduğu söylenebilir. Her çocuğun mesleğe atılmasında ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin göz önünde tutulmasını ve buna göre...
07 Kasım 2021

Eğitim, İş Yaşamı İlişkisi

Geçmiş yıllarda, özellikle de neoliberal dönem öncesi uygulanan ‘Refah devleti' döneminde, çocuğuna eğitim aldırmak, toplumun alt ve orta sınıflarının, onlara iyi bir gelecek hazırlamak için yapabilecekleri en önemli yatırımların...
02 Kasım 2021

1846 Hatt-ı Hümayun’u

O yıllara kadar eğitim-öğretim ile ilgili konular ordunun, mülki idarenin ve Hariciye Nezaretinin ihtiyaçları çerçevesinin dışına çıkılmayıp, bu alanlar dışında düzensiz ve geleneksel yöntemlerle yürütülürken, 1824/1825 Layiha'sıyla...
17 Ekim 2021

Kayıp Gençler!

Bir ülkede 15-29 yaş grubunun yaşlarına göre eğitimde veya istihdamda olması bireylerin iyi olma hali, esenliği ve ülkelerin ekonomik kalkınması için oldukça önemlidir.  Çünkü eğitimde ve istihdamda olmayan bireyler ya kaçak ve ucuz...
01 Ekim 2021

Okullarda Yaratıcı Okuma Faaliyetleri Geliştirilebilir mi?

Okuma ve anlama, okuma becerileri Türkçe disiplininin önemli bölümleridir. Özellikle okunan bir metnin zihinsel haritasının çıkarılması, kritiğe tabi tutulması okuma becerisinde önemli bir yere sahiptir.  Hem ilk ve orta öğretim kademelerinde...
21 Eylül 2021

Tanzimat Döneminde Osmanlı'da Eğitim

Osmanlı İmparatorluğu'nda 1800'lü yıllardan itibaren kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmeye başlamasıyla birlikte eğitimin yaygınlaştırılması da gündeme gelmeye başladı. Eğitimin yaygınlaştırılmasından amaç emek gücünün...
07 Eylül 2021

Toplu Sözleşme Fiyaskosu ve Yapılması Gerekenler

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre, Ağustos ayı içinde, ‘Kamu işvereni' ile 11 işkolundaki yetkili sendikalar ve üç büyük memur konfederasyonu arasında 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri...
03 Eylül 2021

Eğitim Harcamalarının Profili Ne Anlatıyor?

Eğitime ayrılan kaynaklar, hem bir ülkenin o andaki yöneticilerinin eğitime verdiği önemi ortaya koyması bakımından, hem de ülkenin geleceğinin ne yönde değişeceğini göstermesi açısından önemlidir. Çünkü geçmişten günümüze ülkelerin...
24 Ağustos 2021

Eğitimde Eşitsizlik ve ARISE Projesi

Eğitimde fırsat eşitliği; bireyin cinsiyeti, anne-babalarının ekonomik ve toplumsal durumu, yaşadığı çevre, dini, mezhebi, ırkı gibi dış nedenler hesaba katılmadan tüm çocukların, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda eğitim ve öğrenim...
18 Ağustos 2021

Eğitim Hakkı Öncelikli Olmalıdır!

COVID-19 salgınıyla birlikte, eğitim öğretim süreçlerinin devamının okul odağında sağlanmasıyla ilgili olarak, ülkeler çok ciddi tereddütler yaşadı. Ekonomisi ve eğitim sistemi gelişkin ülkelerde okulların yüz yüze eğitime kapatılması...
25 Temmuz 2021

Ücretli Öğretmenlik Kaldırılmalıdır!

Öğretmenlik mesleği; Mili Eğitim Temel Kanununun 43.maddesinde, 'Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin...
17 Temmuz 2021

Öğrenmeyi Etkileyen Öğretmen Özellikleri

Bir eğitim sisteminde aktif bir şekilde görev yapan öğretmenlerin mesleki deneyim süreleri, mesleki gelişim etkinliklerine katılma durumları, mesleki gelişim ihtiyaçları ve iş doyumları öğrenci başarısı ile ilişkili sayılan faktörler...
14 Temmuz 2021

Eğitimde Adaletsizlikve Çözüm Yolları

Bir eğitim sisteminin başarısı, öğrenci başarısına ve öğrenmeye ilişkin hedeflerin gerçekleşmesiyle doğrudan ilişkilidir. Öğrenme ve öğrenci başarısı da, içerisinde pek çok faktörün bulunduğu bir öğrenme ekosistemi içerisinde...
04 Temmuz 2021

Öğrenme Yoksulluğu Büyüyor, Önlem Alınmalı!

Öğrenme yoksulluğu basit bir metni okuyamamak ve/veya okuduğunu anlayamamak olarak tanımlanmıştır. Kavram, çok geniş kapsamlı gözükse de aslında ölçülebilir bir kavram. Bu anlamda öğrenme yoksulluğu, okullaşan ama okumada temel düzeyde...
27 Haziran 2021

Telafi Eğitimi Nasıl Olacak?

Eğitim kamuoyunun, ilk ve orta öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenci velilerinin ve öğretmenlerin büyük bir merakla beklediği; covid-19 salgını süresince okulların uzun süre yüzü yüze eğitime kapalı olması nedeniyle...
23 Haziran 2021
2
hafif kar duşu