Sedat DEĞER

Bütün Yazıları

Sedat DEĞER
Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı

Branş öğretmenlerinin girdiği ders saati sayılarına göre alabilecekleri ek ders ücretleri tablosu

SAAT SAAT ÖĞRETMENLERİN GİRDİĞİ DERS SAATİ SAYILARINA GÖRE ALABİLECEKLERİ EK DERS ÜCRETLERİ TABLOSU Özellikle ek ders ücretlerinin hesaplandığı dönemlerde öğretmenlerin merak ettiği konuların başında, girdiği ders saati sayısına...
30 Kasım 2022

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene de Ek Ders Ücreti Yüzde 7 Artırımlı Ödenir mi ?

Özellikle yüksek lisans yapan öğretmenlere artırımlı hizmet puanının verilmesini öngören mevzuat hükmünün yürürlüğe girmesiyle beraber yüksek lisans yapmaya başlayan öğretmen sayısında gözle görülür şekilde bir artış oldu. (...
27 Ekim 2022

Hangi Hallerde İl İçi Atamada 3 Yıl Hesabında Eski ve Şimdiki Okulun Birlikte Hesaplanır

İsteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurularında bazı durumlarda öğretmenin üç yıl çalışma şartı hesaplanırken eski okulunda geçen süresi ile şimdi görev yaptığı okuldaki görev süresi birlikte hesaplanmaktadır. 1) ı)Aynı...
17 Haziran 2022

Okul Öncesi Öğretmenleri Nöbet Günlerinde İlkokul veya Ortaokulun Bitiş Saatini Beklemek Zorunda mı?

Normalde nöbet görevini yürüten öğretmenlerin nöbetleri okulun başlama saatinden 30 dakika önce başlar ve okul bitiminden 30 dakika sonra da sona erer. Ayrıca  bu başlangıç ve bitiş süresi Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim...
30 Mayıs 2022

Görevlendirme Okul Müdürüne Hangi Durumda Haftalık 18, Hangi Durumda 25 Saat Ek Ders Ücreti Ödenir ?

Görevlendirme usulü çalışan bazı okul müdürlerine haftalık 18 saat ek ders ücreti ödenirken bazı okul müdürlerine ise kadrolu müdür gibi haftalık 25 saat ek ders ücreti ödenmektedir. Peki ama aynı görevi yerine getiren okul müdürlerinden...
07 Mart 2022

Maaş Karşılığını Doldurmayan Öğretmenlere Hangi Ek Ders Ücretleri Ödenir?

6 Maddede Maaş Karşılığını Doldurmayan Öğretmenlere Ödenen Ek Ders Ücretleri Haftalık Maaş karşılığı yani 15 saat dersi doldurmayan öğretmenlere ek ders yazılıp yazılmayacağı konusunda kafalarda karışıklıklar olduğu için okul...
02 Mart 2022

Maaş Karşılığını Doldurmayan Öğretmene 10 Saate 1 Hazırlık Planlama Ek Ders Ücreti Ödenir mi?

Ek ders hesaplamaları sırasında oluşan tereddütlerden birisi de maaş karşılığını doldurmayıp 10 saat veya daha üzeri derse giren öğretmene 10 saate 1 hazırlık ve planlama ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği oluyor.  Tarafıma...
23 Şubat 2022

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene de Ek Ders Ücreti %7 Artırımlı Ödenir mi ?

Son yapılan Toplu Sözleşme hükümlerinin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanması ile birlikte yüksek lisans yapan öğretmenlere artırımlı ödenen ek ders ücretinde artırım oranı %5'den %7'e çıkartıldı. Bu düzenleme sonrası...
17 Ocak 2022

Mahkeme, Nöbetçi Öğretmenlerin Okul Servis Araçlarını Kontrol Etme Görevini İptal Etmedi

Kamuoyunda maalesef yanlış yönlendirmelerin olduğunu görmekteyim. Bir mahkeme kararı sonucunu doğru okuyup kamuoyunu da doğru yönlendirmek lazım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki kamuoyuna yansıyan mahkeme kararını incelediğimde mahkemenin,...
06 Aralık 2021

Toplu Sözleşme Sonrası Müdür ve Öğretmenlerin 2022'de Artacak Ek Ders Ücretleri

2022 yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan; okul müdürleri ile öğretmenlerin de ek ders ücretlerinde önemli iyileştirmeleri içeren 6. dönem toplu sözleşmenin resmi gazetede yayımlanmasından sonra merak edilen soruların başında 1...
25 Ekim 2021

28 ve 29 Ekim Okul Müdürü ve Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir mi ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken özellikle öğretmenlerin merak edip araştırdığı konuların başında 28 ve 29 Ekim günlerine ait ek ders ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği gelmektedir. 28 Ekim ve 29 Ekim günlerindeki rutin müfredat kapsamındaki...
19 Ekim 2021

Ortaokul ve Liselerde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Blok Ders Yapılabilir mi?

"Destekleme Ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzu(2021-2022)" İle " Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ni  (24.10.2020 tarih ve 15488921 sayılı Makam Oluru ile güncellenmiş en son hali)  incelediğimde,...
21 Eylül 2021

Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi?

Eğitim yöneticiliğine görevlendirme iki usul ile yapılmaktadır. Ya vekaleten ek ders kararının 22. Maddesine göre yapılmakta ya da ek ders kararının 16. Maddesine göre 6 aylığına görevlendirme usulu ile yapılmaktadır. Fakat özellikle kadrosu...
03 Kasım 2020

5 Soruda Ek Ders Yönetmeliğine Eklenen Geçici 6. Maddenin Anlamı

Bilindiği gibi 3 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan 31088 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişiklik ile Ek Ders Kararına (yönetmeliğine) geçici madde eklenmişti. Aslında bu geçici madde(geçici 6. Madde) her ne kadar ücretli öğretmen ile usta...
06 Nisan 2020

Öğretmenin Çalıştığı Okul Zorunlu Hizmet Kapsamına Alınırsa veya Çıkarılırsa Zorunlu Hizmeti Nasıl Değerlendirilir?

Her sene yapılan değerlendirilmeler sonucunda okulların hizmet alanları, puanları ve süreleri yeniden belirlenmektedir. Bazı okulların hizmet alanları aynı kalırken bazı okulların ise zorunlu hizmet alanları değişebilmektedir. Hatta öğretmenin...
16 Şubat 2020

Maaş Karşılığını (15 Saati) Doldurmayan Öğretmene Ek Ders Yazılır mı?

Haftalık Maaş karşılığı yani 15 saat dersi doldurmayan öğretmenlere ek ders yazılıp yazılmayacağı konusunda kafalarda karışıklıklar olduğu için okul idareleri arasında farklı uygulamaların yaşandığına dair bilgiler geldiği için...
10 Ocak 2020

30 Soruda 2020 Yarıyıl Tatili Özür Durumu Atamalarında Merak Edilen Herşey

Yayımlanan duyuruya göre hazırlamış olduğum 30 soruda 2020 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvurularına dair merak ettiğiniz...
21 Aralık 2019

Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Analık İzni MEBBİS'e Nasıl İşlenir?

Maalesef öğretmenlerin doğum öncesi ile doğum sonrasında yasal hakları olan analık iznini (ücretli) MEBBİS'e nasıl işleneceğini bilmeyen okul müdürlükleri olduğu gibi İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de var( il ve ilçe düzeltme...
01 Aralık 2019

Öğretmen Atama Değiştirme Sistemi Çözüm Önerileri BECAYİŞ Hükmü Yönetmeliğe Eklenmeli

Öğretmenlerin gerek mazeret atamalarında gerekse isteğe bağlı yer değiştirmelerinde ( il içi ile il dışı atama) sistemin daha işler şekilde çalışması ve taleplerin daha çok yerine getirilebilmesi için atılması gereken adımlardan birisi....
11 Ekim 2019

MEB 3 Olan Hizmet Bölge Sayısını 6'ya Çıkartıp Hizmet Puanlarını ise 30'dan 52'ye Çıkartmalı

2 sene önce MEB'e önerdiğim konuyu, hala ihtiyaç olduğu için yineleme ihtiyacı duydum. Milli Eğitim Bakanlığı hem doğudaki öğretmen sirkülasyonunu azaltmak için hem de öğretmenleri aynı yerde daha uzun süre kalmaya teşvik etmek için; ...
29 Eylül 2019

Müdürün, Öğretmene Girebileceği Dersler( Alan,Yan Alan) Varken 21 Saatten Fazla Ders Vermeyip Ücretliye Dersleri Vermesi Kamu Zararı Oluşturur

Okullarda derslerin dağıtılması esnasında tereddüt edilen konuların başında ücretli öğretmenlerin ne zaman isteneceği ve derslerin hangi durumlarda ücretli öğretmenlere verileceği gelmektedir. Esasında bu konuda kafa karışıklığının...
13 Eylül 2019

Hangi Hallerde Eş Özründen Atanan Öğretmenlerin Zorunlu Hizmetleri Tamamlanmış Sayılır

Öğretmenlerin üzerlerine yüklenmiş olan zorunlu hizmet yükümlülüğü bazen öngörülen çalışma süresini tamamlamasalar bile belirli hallerde bitirmiş gibi sayılabiliyorlar. Özellikle mazeret ataması ile atanacak öğretmenlerin kafalarında...
07 Ağustos 2019

Ders Kitaplarının Poşetsiz Dağıtım İçin Yarı Yarıya Ödenek Gönderilsin MEB'in Kasasında da 12.5 Milyon TL kalsın

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılında yaklaşık 147 milyon ders kitabını plastik poşetsiz dağıtılmasına karar verdi. Bu sayede hem plastik poşetlerin boşu boşuna kullanılarak doğaya zarar verilmesinin...
12 Temmuz 2019

40 Soruda 2019 Yılı Öğretmenlerin İl Dışı Atama Rehberi

Her atama döneminde olduğu gibi 2019 yılının iller arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvuruları ile ilgili soruları cevaplamaya çalışacağım. Soru 1) Öğretmenlerin 2019 Yılı İller Arası İsteğe...
02 Haziran 2019