Şeref ŞEN
Şeref ŞEN
Okul Müdürü-Bilim Uzmanı
Yazarın Makaleleri
Kader mi Tembellik mi?
İmanın şartlarından biri de 'Kaza ve Kader”e inanmaktır. Kader, ' ezelden ebede kadar hayır ve şer meydana gelecek bütün hadiselerin Allah katında ezelde bilinmesi ve takdir edilmesi,”kazâ ise'Allah'ın...
SİHİR/BÜYÜ GERÇEK Mİ?
Sihir ve büyü eş anlamlı iki sözcük olup, Türkçemizde kullanılan 'büyü ”nün Kuranda da geçen Arapçada karşılığı  'sihir”dir.  Sözlükte 'hile yapmak, bir şeyi olduğundan başka türlü göstermek, aldatmak,...
Cahillik Üzerine
Cahil; Arapça kökenli bir kelime olup, öğrenim görmemiş, okumamış, tecrübesiz, genç, toy, belli konularda yeterli bilgisi olmayan… gibi manalara gelir. Eğitim imkânlarının alabildiğine geliştiği günümüz dünyasında cahillik adeta bir...
Eğitim Yöneticiliğinde Dikey Geçişler
2019 verilerine göre ülkemizde; 'Örgün eğitimde, 54 bin 36'sı resmi , 12 bin 809'u özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 66 bin 849 okul bulunuyor. Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim...
Eğitim Yöneticiliği
2019 verilerine göre ülkemizde; 'Örgün eğitimde, 54 bin 36'sı resmi , 12 bin 809'u özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 66 bin 849 okul bulunuyor. Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim...
Üniversitelerde Adrese Teslim Kadro İlanları ve Günah Keçisi Yapılan Bir Rektör
Son haftalarda, Pamukkale Üniversitesi eski Rektörü Hüseyin Bağ'ın, önceki yıllarda Enstitü Sekreterliğine atadığı ve gelen tepkiler üzerine sekreterlikten istifa eden eşini bu kez de eşine özel öğretim görevliliği kadrosu ilanı...
Çocuklara İsim Vermede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Evlenmenin gayelerinden biri de çocuk sahibi olmaktır. Zira Hz. Peygamber'in  ifadesiyle çocuk, semeretü'l-kulûb (kalplerin meyvesi) ve kurretü'l-ayn' (gözün nuru) dır. Onları helal kazançla beslemek, okutmak, terbiyeli...
Üniversiteli Gençlerimize Bazı Tavsiyeler
Eğitim; ”Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme faaliyeti” ...
NAZAR/GÖZ DEĞMESİ GERÇEK Mİ?
Kelime manası bakmak olan nazar, halk arasında kullanıldığında bakış yoluyla bir insana, hayvana ya da cansız bir varlığa verilen zarar anlamı taşır. Nazar, 'Gözlerdeki zararlı ziyaların yoğun duygularla birleşerek karşıdaki varlığa...
Korona Virüs Salgınından Almamız Gereken Dersler
Tarih boyunca dünyamızı tehdit eden, kitleler halinde ölümlere sebep olan, sıtma, veba, suçiçeği, kolera, cüzzam, aıds, tifüs gibi birçok salgın hastalık olagelmiştir. Ancak bunların hiçbiri günümüzdeki korona virüs salgını gibi dünyanın...
Narsist Bir Nesil Mi Geliyor?
Bireyin adeta kendine aşık olması, kendini abartılı beğenmesi, kendine hayran olması, kendini her şeyin üzerinde görmesi olarak tanımlanabilir narsisizm. Narsizmi kabaca, 'kişinin kendine tapması” olarak tanımlayanlar da olmuştur. Narsist,...
Kemmiyet mi, Keyfiyet mi?
Eğitim; ”Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme faaliyeti” ...
Dinimizde ve Örfümüzde “El Öpme” Ritüeli
Sevgi, saygı, sadakat gibi pek çok duygunun ifadesi olarak kabul edilen, çok fazla sorgulamadan uygulayageldiğimiz geleneklerimizden biri de 'el öpme” dir. Bayramlarda, doğum günü, nişan, söz, evlilik gibi çeşitli kutlamalarda, ayrılık...
EĞİTİM ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?
Bilindiği üzere Devletlerin en temel görevi güvenlik ve adaletin sağlanmasıdır. Sağlık ve Eğitim hizmetleri de devletin görevleri arasında olsa da özellikle son yarım yüzyılda özel teşebbüsün gelişmesiyle ülkemizde ve dünyada eğitim...
Meslek Lisesi Gerçekten Memleket Meselesi Mi?
'Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi, Koç Holding'in 21 Haziran 2006'da, 80. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği ve Vehbi Koç Vakfı'nın (VKV) desteğiyle başlattığı...
Vali mi, Öğretmen mi Haklı?
Hepimiz duyduk işittik, 24 Kasım öğretmenler günü münasebetiyle Konya'da düzenlenen törende nahoş bir vakıa yaşandı. 'Vali'den 24 Kasım'da öğretmene azar” başlığıyla verilen haberlerde özetle; Konya'da kutlanan...
İyi Okul mu? İyi Öğrenci mi?
Bütün dinler, bütün peygamberler ve bütün kutsal kitaplar hep insanı terbiye etmek için gelmişlerdir. Eski çağlarda büyük oranda dinlerin yerine getirmeye çalıştığı eğitim faaliyeti, günümüzde kurumsallaşmış, modern araç-gereçlerle...
ZARF MI, MAZRUF MU?
Kamuda verimliliği sağlayamamamızın en büyük nedeni maalesef içerik, mazruf, ürün, mahsul, sonuç,kazanç değil, görüntü, şekil, şov, zarf, 'mış gibi” yapmanın ön plana çıkması en kötüsü de bu tür uygulamaların resmiyette...
Zeki Olmak Eğitimde Avantaj mı?
Zekâ, genel zihinsel kapasite, kavram ve algı yardımıyla soyut ve somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilmektir. Zekâ soyut düşünebilme,  akıl yürütme, muhakeme etme, planlama yapabilmektir. Bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir...
DİPLOMALI CAHİLLER
Günümüz Türkiye'sinde eğitim imkânlarımız alabildiğine gelişti, Eskiden il merkezlerinde genelde birer lise bulunurken, bu gün ilçelerimizde birçok lise, meslek yüksekokulu hatta dört yıllık fakülteler mevcut. Üniversite bulunmayan...
İSLAM VE ÇEVRECİLİK
Son yıllarda çevrecilik, çevre temizliği, çevreyi korumak, ekolojik dengeye zarar vermemek gibi konular basın yayın organlarında çok sık yer almakta hatta bu konularla ilgili dernek ve vakıflar kurulmaktadır.  Bu amaca matuf söz konusu sivil...
YAZ TATİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?
Bir Eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik,  20 milyon kadar öğrencimiz yaklaşık 3 aylık yaz tatiline başladılar. Nüfusumuzun kâhir ekserisinin köylerde yaşadığı ve tarımla geçimini sağladığı eski yıllarda öğrenci ve ebeveynleri...
EĞİTİM Mİ, ÖĞRETİM Mİ?
Eskilerin 'Terbiye” dedikleri Eğitim;”Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya...
LİSELERE YERLEŞTİRMEDE HATA MI YAPIYORUZ?
Kısaca 'Hangi tür liselere hangi vasıflara sahip öğrenciler devam etmeli? Nitelikli liselerde öğrenim görecek nitelikli öğrencileri nasıl belirleyeceğiz?” sorularına cevap aradığımız, Ortaokullardan liselere geçiş sisteminde yıllardır...