Şeref ŞEN

Bütün Yazıları

Şeref ŞEN
Okul Müdürü-Bilim Uzmanı

Kamu Misafirhaneleri

Misafirhane ve konukevi, ülkemizde çoğunlukla devlet kurumlarının kendi personeli ve ailelerine cüz'i bir ücret karşılığında kısa süreliğine tahsis ettiği, geçici olarak barınma hizmeti veren tesisler için kullanılan tabirlerdir....
12 Ocak 2022

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

Dershanelerin kapatılmasıyla oluşan açığı bertaraf etmek üzere  2015-2016 öğretim yılından itibaren ülke genelinde hemen hemen tüm okullarımız mini birer dershaneye dönüştüler. Hemen her okulda, (ilk başta tüm derslerden, sonradan...
10 Kasım 2021

Zorunlu Eğitim mi, Sorunlu Eğitim Mi?

Zorunlu eğitim, bir ülkedeki çocukların tamamının, hukuki düzenlemeler yoluyla benzer ve süresi belirli bir  eğitim sürecine tabi tutulması anlamına gelir. Zorunlu eğitim uygulaması sayesinde toplumdaki her bireyin, toplum yapısına...
20 Ekim 2021

Eğitim Yöneticiliğinde ilk Basamak; Okul Müdür Yardımcılığı

Cumhuriyet öncesi yöneticilerimizden, Maarif Nazırı Emrullah Efendi'nin (1859-1914) : 'Şu mektepler olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim”  sözü bu kadar devasa bir teşkilatı yönetmenin ne denli zor olduğunu özetler niteliktedir....
18 Ağustos 2021

Osmanlıca Mı, Osmanlı Türkçesi Mi?

Günümüzde bazen bilgisizlikten, zaman zaman da (Osmanlı karşıtlığı yüzünden) ideolojik gerekçelerle sıkça yanlış olarak kullanılan  'galat-ı meşhur” lardan biri de 'Osmanlıca” kavramıdır.  En başta vurgulayalım...
17 Temmuz 2021

Merkezi Sınavlarda Sorular Zor Muydu?

Ülkemizde uzun yıllardır akademik (lise ve üniversite) eğitim alacak öğrencilerin seçimi merkezi sınavlarla yapılmaktadır. Bazı Avrupa ülkelerinde akademik eğitim alacak öğrencilerin seçimleri ilkokuldan itibaren kurullarca (rehberlik servisleri,...
27 Haziran 2021

KAMUDA ENGELLİ MEMUR İSTİHDAMI VE ÖĞRETMENLİK

Engellilik, toplumdaki hemen herkesi etkileyen, çok boyutlu, karmaşık, hassas, duygusal bir olgudur. Toplumumuzdaki insanların bir kısmı engelli, diğerleri de engelli adayıdır.  Her insan hayatının bir döneminde geçici veya kalıcı engellilik...
23 Haziran 2021

Derdi/n/m/iz Var mı?

Bir anlam varlığı olarak insan, hayatını amaç/gaye/ideal uğrunda sürdürür. Amaçsız olmak, insanı taşıdığı anlamdan uzaklaştırarak onu hayatın bir nesnesi konumuna düşürür. Hâlbuki insan, özne olarak taşıdığı anlamı idrâk...
19 Haziran 2021

Sigara Pandemisi

Yıllar önce bir eczanenin nünden geçerken, eczanesinin önüne koyduğu sandalyesinde sigarasını içmekte olan eczacı bana da sigara ikram etmeye çalıştığında;  'sen işi öğrenmişsin” diye takılmıştım. Ne demek istediğimi...
24 Mayıs 2021

Şeker Bayramı mı, Şükür Bayramı mı?

'Bayram”ın, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ve diğer birçok kaynaktaki ortak anlamı 'sevinç, neşe, eğlence” dir. Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügat'it Türk adlı eserinde de 'bayram” sözcüğü aynı anlamda verilmiştir....
04 Mayıs 2021

Eğitim Yöneticiliğinde Dikey Geçişler

2019 verilerine göre ülkemizde; 'Örgün eğitimde, 54 bin 36'sı resmi , 12 bin 809'u özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 66 bin 849 okul bulunuyor. Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim...
06 Nisan 2021

Özgüven Mi, Şımarıklık Mı?

Görece ekonomik olarak gelişmiş, yoklukların, kıtlıkların, kuyrukların yaşanmadığı günümüz Türkiye'sinde hemen her ailede” prens” ve 'prensesler” var. Her istedikleri anında yerine getirilen çocuklar 'yok”u hiç bilmeden,...
17 Mart 2021

Türk-Arap Düşmanlığı mı? Batı Emperyalizmi Mi?

Bin yıldır aynı coğrafyada yaşayan Türklerle Arapların ilişkileri İslam öncesine kadar gider. Cahiliyye dönemi Arap şiirlerinde, Türklerin askeri yönlerini, kahramanlıklarını anlatan şiirlere rastlamak mümkündür. Tarihi süreçte özellikle...
09 Mart 2021

Kader mi Tembellik mi?

İmanın şartlarından biri de 'Kaza ve Kader”e inanmaktır. Kader, ' ezelden ebede kadar hayır ve şer meydana gelecek bütün hadiselerin Allah katında ezelde bilinmesi ve takdir edilmesi,”kazâ ise'Allah'ın...
16 Şubat 2021

SİHİR/BÜYÜ GERÇEK Mİ?

Sihir ve büyü eş anlamlı iki sözcük olup, Türkçemizde kullanılan 'büyü ”nün Kuranda da geçen Arapçada karşılığı  'sihir”dir.  Sözlükte 'hile yapmak, bir şeyi olduğundan başka türlü göstermek, aldatmak,...
12 Ocak 2021

Cahillik Üzerine

Cahil; Arapça kökenli bir kelime olup, öğrenim görmemiş, okumamış, tecrübesiz, genç, toy, belli konularda yeterli bilgisi olmayan… gibi manalara gelir. Eğitim imkânlarının alabildiğine geliştiği günümüz dünyasında cahillik adeta bir...
13 Aralık 2020

Eğitim Yöneticiliğinde Dikey Geçişler

2019 verilerine göre ülkemizde; 'Örgün eğitimde, 54 bin 36'sı resmi , 12 bin 809'u özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 66 bin 849 okul bulunuyor. Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim...
02 Aralık 2020

Eğitim Yöneticiliği

2019 verilerine göre ülkemizde; 'Örgün eğitimde, 54 bin 36'sı resmi , 12 bin 809'u özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 66 bin 849 okul bulunuyor. Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim...
11 Kasım 2020

Üniversitelerde Adrese Teslim Kadro İlanları ve Günah Keçisi Yapılan Bir Rektör

Son haftalarda, Pamukkale Üniversitesi eski Rektörü Hüseyin Bağ'ın, önceki yıllarda Enstitü Sekreterliğine atadığı ve gelen tepkiler üzerine sekreterlikten istifa eden eşini bu kez de eşine özel öğretim görevliliği kadrosu ilanı...
22 Eylül 2020

Çocuklara İsim Vermede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Evlenmenin gayelerinden biri de çocuk sahibi olmaktır. Zira Hz. Peygamber'in  ifadesiyle çocuk, semeretü'l-kulûb (kalplerin meyvesi) ve kurretü'l-ayn' (gözün nuru) dır. Onları helal kazançla beslemek, okutmak, terbiyeli...
02 Temmuz 2020

Üniversiteli Gençlerimize Bazı Tavsiyeler

Eğitim; ”Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme faaliyeti” ...
13 Mayıs 2020

NAZAR/GÖZ DEĞMESİ GERÇEK Mİ?

Kelime manası bakmak olan nazar, halk arasında kullanıldığında bakış yoluyla bir insana, hayvana ya da cansız bir varlığa verilen zarar anlamı taşır. Nazar, 'Gözlerdeki zararlı ziyaların yoğun duygularla birleşerek karşıdaki varlığa...
22 Nisan 2020

Korona Virüs Salgınından Almamız Gereken Dersler

Tarih boyunca dünyamızı tehdit eden, kitleler halinde ölümlere sebep olan, sıtma, veba, suçiçeği, kolera, cüzzam, aıds, tifüs gibi birçok salgın hastalık olagelmiştir. Ancak bunların hiçbiri günümüzdeki korona virüs salgını gibi dünyanın...
29 Mart 2020

Narsist Bir Nesil Mi Geliyor?

Bireyin adeta kendine aşık olması, kendini abartılı beğenmesi, kendine hayran olması, kendini her şeyin üzerinde görmesi olarak tanımlanabilir narsisizm. Narsizmi kabaca, 'kişinin kendine tapması” olarak tanımlayanlar da olmuştur. Narsist,...
13 Şubat 2020
8
parçalı az bulutlu