Hasan TÜLÜCEOĞLU Takip et

Hasan TÜLÜCEOĞLU

Bütün Yazıları

Hasan TÜLÜCEOĞLU

GELİŞMİŞLİK SORUNUMUZ

Bilindiği üzere Batı, bugünkü üstünlüğünü reform ve rönesans hareketleriyle başlayan yeni dünya görüşü formatına borçludur.     İslam dünyası, 'Antik Yunan'dan aldığı bugünkü bilimsel çalışmaların temelini...
20 Aralık 2021

İSLAMCILARIN STATÜKOCULUĞU

İslamcılardan kastımız, daha önceki yazılarımda değindiğim üzere 'batı buhranı' sonrası ortaya çıkan üç farklı batılılaşma yaklaşımlarından birisidir. Batı'nın belli bir süreçte özellikle kiliseye rağmen kotardığı...
26 Nisan 2021

BATILILAŞMA VE DİNİN TASAFFİLEŞMESİ

Batıda genel manada aydınlanma olarak isimlendirilen, bugün tüm dünyada yaygın yeni dünya görüşü devamında bilimsel çalışmalar ve bugünkü sanayi ve teknolojiye ulaşılmış hal, esas itibariyle batı dünyasını uzun süredir sultasında...
20 Ocak 2021

POZİTİVİZM VE DİNDARLAR

Osmanlı devletinin öncelikle askeri alanda başlattığı batılılaşma çalışmaları, ondokuzuncu yüzyılın sonlarına yirminci yüzyılın başlarına gelindiğinde başlangıcından farklı noktalara evrilmişti. İlk dönem batılılaşma sürecinde...
12 Mayıs 2020

GARPLILAŞMA VE DİNDARLAR

Batı'nın bugünkü güçlü konuma gelmesinin temelinde, topluma her açıdan hakim kiliseye, onun şahsında vazettiği hırıstiyanlığa karşı mücadelesi ve faal çalışan giyotinlere rağmen bu savaşın kazanılması mevcuttur.            ...
09 Ocak 2020

YEDİNCİ KOĞUŞTAKİ İYİ ADAMLAR

'Yedinci Koğuştaki Mucize” Türk sinemasının yeni yapıtlarından biri olarak vizyonda. Dizi oyuncularının tanınırlığı ve bunun getirdiği merak olarak film ayrı bir ilgi görüyor; dolayısıyla seyirciyi sinemaya çekiyor. Bu sebepten...
22 Kasım 2019

GARP YOLU

Batının, uzun zorlu bir süreçte kotardığı sanayi ve teknoloji hamlesi sonrası tüm dünyaya hükmetmeye başlaması İslam dünyasında onu temsilende Osmanlıda dehşetli bir hercümerçlik yaşanmaya başlamıştı. Asırlardır kendimizi üstün...
16 Eylül 2019

BİR RÖMORK BUĞDAY BİR VİDA EDERKEN

12 Eylül'ün sıcak ortamında başladığım lise eğitimimde ülkemizin Atatürk'ün gösterdiği hedef olan ‘çağdaş uygarlık düzeyine' çıkması en büyük ereğim olmuştu. Ülkemin her alanda neden ulaşamadığımızı zihnimde...
07 Haziran 2019

TOPLUM VERİ TABANI

'Teknoloji ve benlik” başlıklı yazımızda psikolojide ‘ego'dan hareketle toplumlarında birer birey olduğunu belirterek şöyle demiştik: 'Burada toplumu kişileştirerek her toplumun bir benliği, egosu olduğunu ifade ediyoruz....
26 Ocak 2019

BATILILAŞMA SENDROMU

Batılılaşmadan çok batılılaşamama sendromu daha doğru olacak. Ülke olarak tanzimattan bu yana yaşadığımız sorun ve sıkıntıların temel kaynağı batılılaşmadır.             ...
24 Ekim 2018

GARP YOKUŞUNDA DİNDARLAR

Eskilerin deyişiyle "garplılaşma", günümüz ifadesiyle "batılılaşma", "çağdaşlaşma", "modernleşme", Batı karşışında birden uçuruma düşercesine bir anda karşılaştığımız ve hala devam eden sade bizim değil tüm İslam dünyasının...
30 Eylül 2018

HZ. ÖMER, HZ. MUAVİYE İLE SEKÜLERLİĞE YOL MU VERDİ?

Dilimize batı dillerinden giren seküler kelimesi farklı anlamlarda kullanılmakla birlikte sade ve yalın anlamıyla ifade edecek olursak ‘dünyevilik' demektir. Dünyaya ait olan, hiçbir şekilde dini ve ahireti  çağrıştırmayan. Dünya...
06 Ağustos 2018

BATILILAŞMADA MÜNDEMİÇ DİN KARŞITLIĞI

Batı'nın kendi kabuğunu Rönesans ve Reform hareketleriyle başlatılan uzun bir süreçte kırıp sosyal kültürel ekonomik sanayi ve teknoloji olarak dünya hakimiyetine ulaşması, bir açıdan skolastik anlayışla ortaçağa saplanmasına neden...
27 Mayıs 2018

İSRAİL VE BİTMEYEN FİLİSTİN DRAMI

Yaşadığım yörenin ifadesiyle 'ben beni blldim bileli” her türlü teknik üstünlüğe sahip İsrail askerleri, araçlari bile olmayan elleri taş ve sapanlı masum ve yoksun Filistinlilere saldırır, vurur, yıkar, öldürür ve onlar ancak...
18 Mayıs 2018

GÜNCELLEME VE MÜCEDDİD

Ebu Davu'un süneninde rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: Allah her yüzyılın başında bu ümmet için dinini yenileyecek birini (müceddid) gönderir.(Ebu Davut, melahim1) Sahihliği tartışmalı hadiste geçen...
21 Mart 2018

İSLAMCILARIN ETKENSİZLİĞİ

Burada ‘İslamcılar'la kastettiğimiz günümüz siyasal İslamcıları olmadığı gibi Osmanlı son döneminde imparatorluğun dağılmaması için ortaya atılan suni İslamcılık akımı da değildir. Batı'nın Doğu'ya karşı bilim...
28 Ocak 2018

İKİ CENAHINDA KARŞIT OLDUĞU SULTAN

Başlıktaki sultan ifadesiyle elbette Sultan İkinci Abdülhamit'i kastediyoruz. İki cenahtan birincisi lale devriyle başlayan batılılaşma sürecinde bugünkü ifadeyle ‘radikal batılılaşmacılar' diyebileceğimiz bazı Osmanlı aydın...
18 Aralık 2017

FİRAVUN’UN İMANI

Hz.Musa, İsrailloğulları, Firavun ve maiyeti Kur'an-ı Kerim'de bir çok yerde bazen tekrarlarla anlatılmakla birlikte Firavun'un denizde boğulması yalnızca Yunus Suresi 90-92. ayetlerde anlatılır. 'İsrailoğullarını denizden...
06 Ekim 2017

TEKNOLOJİ VE FARKINDALIK

Ortaöğretimde bazı öğretmenlerimiz zaman, zaman Batının gelişmişliğine, bizim geri kalmışlığımıza vurgu yaparlar ve Batının sanayi ve teknolojisinin kıymetli olduğunu dolayısıyla bize çok pahalıya sattıklarından dem vururlardı....
05 Eylül 2017

HZ. SÜLEYMAN’INKİ BİR SEVDA MIYDI?

Kuranda Hz.Süleyman, Enam 84, Nisa 163.ayetlerde isim olarak,  Sad 30-34, Sebe 12-14, Enbiya 78-82.ayetlerde ona verilen imkan ve nimetlerden bahsedilmekle birlikte onunla ilgili daha fazla ayrıntıya Neml süresinde(15-44.ayetler) yer verilir. Bu...
24 Temmuz 2017

TEKNOLOJİ VE BENLİK

Psikolojide Freud'un ‘ego' diye ifade ettiği ve farklı değerlendirme,  tarif ve isimlendirmelerin yapıldığı ‘benlik', genel anlamda kişinin kendi varlık bilincinde olması, bir diğerine göre kendini fark etmesi olarak ifade...
05 Temmuz 2017

İLAHİ KELAM’LA SEKÜLERİ HEDEFLEMEK

İLAHİ KELAM'LA SEKÜLERİ HEDEFLEMEK (Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Mehmet Akif'in 'inmemiştir hele Kuran şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için” ifadesiyle Kuran-ı Kerim, sırf uhreviyete...
15 Haziran 2017

İSLAM OLUŞTAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN HASSASİYETLER

Bilindiği üzere sosyolojide toplumun temeli olarak aile tarif edilir. Bu benzetmeden hareketle toplumların ruhi temeli ise ilahi olsun batıl olsun din kaynaklı manevi ruhtur. Bu ruhun somutlaşmış şekli o toplumun dilidir. Bu dilin esası ise temelde...
27 Mayıs 2017

‘PATRON BEBEK’TE MASUM SAKINCALAR

‘The Boss Baby', 31 Mart 2017'de vizyona giren Madagaskar, Çizmeli Kedi ve Shrek filmlerinin yönetmeni Tom McGrath'ın yönetmenliğini yaptığı, Lübnan asıllı Marla Frazee'nin resimli çocuk kitabından uyarlanan Abd'nin...
11 Nisan 2017
8
parçalı bulutlu