Kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması amacıyla 4046 sayılı kanun ve çeşitli KHK’ler ile il müdür yardımcısı, şube müdürü, şube müdür yardımcısı, müdür yardımcısı, sivil savunma uzmanı ve müdür kadro ve unvanlarında görev yapanlar “araştırmacı” kadrosuna atanmışlar. Diğer bir ifadeyle, “araştırmacı” olabilmek için daha önce bu görevleri yapmış olma şartı bulunuyor. 

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ
“Araştırmacı” kadrosuna atanan ve halen görevde olan araştırmacıların özlük haklarında 375 sayılı KHK’nin geçici 11. maddesi gereğince “müdür yardımcısı” kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınıyor. Ancak, araştırmacılar kendilerine 3600 ek gösterge ile birlikte araştırmacı kadrosuna atanmadan önceki unvanlarının karşılığı ek ödeme oranlarının uygulanmasını, bunun mümkün olmaması halinde ise en az şube müdürlerinin ek ödeme oranlarının (oran yüzde 170) verilmesini istiyor. 

Öncelikle araştırmacılara “müdür yardımcısı” kadro unvanı emsal gösterilmiş ve özlük hakları buna göre düzenlenmiş ise 7417 sayılı kanunla müdür yardımcılığı kadrosuna 3600 ek gösterge verildiğinden, araştırmacıların da 3600 ek göstergeden yararlandırılarak görev aylıklarının 3600 ek gösterge üzerinden hesaplanması gerekiyor. Araştırmacılar mevcut durumda ancak emekli olduklarında 3600 ek göstergeden yararlanıyor.

Diğer taraftan, araştırmacılar “müdür yardımcısı” kadro unvanı ek ödeme tutarı yerine (oran 165), araştırmacı olmadan önceki unvanlarına ilişkin ek ödeme veya en azından şube müdürlerinin ek ödeme (oran 170) tutarlarının kendilerine ödenmesini istiyor. Bunun dışında toplusözleşmelerle bazı iş kollarına verilen ilave haklardan yararlanmak istiyorlar. 

Örneğin kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplusözleşme metninin “üçüncü bölüm, sağlık ve sosyal hizmet koluna ilişkin toplusözleşme” bölümünde toplusözleşmeyle tabip dışı personele verilen ve araştırmacılar dışında diğer tüm hizmet sınıflarında çalışan personellere ödenen yüzde 20 ilave ek ödeme zammından araştırmacıların da yararlandırılmasını istiyorlar.

BİR MAĞDURİYET DE ŞEFLERDEN
Diğer mağduriyet yaşayan bir grup kamu yönetiminin bel kemiği ve orta kademe yöneticileri olan şefler. Hiyerarşide şube müdürlerinin altında olan şefler, kamuda iş ve işlemlerin sevk ve idaresini yürütüyor. Vatandaşın ilk müracaat ettiği yönetici olarak mevzuatı en iyi bilmek zorunda olan, memurla amir arasında köprü görevi kuran, memuruna mevzuatı öğreten, uygulamada yaşanan sorunları üst makamlara ileten, gerektiğinde inisiyatif alan ve müteselsil sorumluluğu nedeniyle cezai müeyyidelerle karşılaşan şefler kamu yönetiminde önemli bir misyona sahiptir.

Toplu İş Sözleşmesiyle çalışanlara yüzde 50 zam Toplu İş Sözleşmesiyle çalışanlara yüzde 50 zam

Özlük hakları yönünden büyük mağduriyet yaşayan şefler, müdürlük kadrolarına geçiş imkânlarının kısıtlı olması ve kariyer kadrolara ise kurum içinden geçişe izin verilmemesi gibi sebeplerle kariyer planlaması yapamamakta.

Şefler özlük haklarının iyileştirilmesi için birçok unvana verildiği gibi kendilerine 3600 ek göstergenin verilmesini istiyorlar. 

Aslında şeflerle birlikte kamuda birçok kesim; araştırmacılar, çözümleyici ve programcılar, icra memurları, teknikerler vb. unvan ve kadrolarda çalışanlarda ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesini talep ediyor ve bunu hak ediyorlar.

Tüm kesimlerin bu haklı taleplerini dile getirmek adına, birinci dereceli kadrodan aylık alan tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesine yönelik yasal bir düzenlemenin yapılması bu konuda toplumsal beklentiyi büyük ölçüde karşılar.
cumhuriyet