12.07.2020, 21:28

SENDİKALAR YASASI CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE UYGUN HALE GETİRİLSİN

Türkiye eskiden parlamenter hükümet sistemi ile yönetiliyordu.Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı hükümet kurmak üzere bir milletvekiline başbakanlık görevi veriyordu.Hükümeti kurmak üzere başbakan olarak görevlendirilen milletvekili, milletvekillerinden bir bakanlar kurulu listesini hazırlayıp  Cumhurbaşkanına sunuyordu. Cumhurbaşkanı hazırlanan listeyi uygun bulursa hükümeti atıyordu.Atanan hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan oylamada milletin seçtiği Milletvekillerinin salt çoğunluğundan  güvenoyu alırsa görevine devam ediyordu, güvenoyu alamazsa yeni hükümet atanana kadar görevine devam ediyordu. Hükümet veya bir bakanı, her zaman muhalefetin veya bir grup milletvekilinin güvenoyu önergesi sonunda milletvekillerinin salt çoğunluğundan güven oyu alamazsa düşürülebiliniyordu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişiklikle Parlamenter hükümet sisteminden vazgeçilmiş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başbakan yok, bakanların milletvekili olma şartı yok hatta milletvekili bakan olamıyor, hükümetin güvensizlik oyu ile düşürülmesi durumu yok.Yüzde otuzlar gibi seçmenin üçte birinin oyu ile kurulan hükümetler yok. İcra makamı da onay makamı da seçmenin %51’nin oyunu almış cumhurbaşkanıdır..

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli yanı Cumhurbaşkanın Milletin oyu yani seçmenlerin yüzde ellibir (%51) oyunu alarak seçilmesidir.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine göre yüzde %52.59 oy oranı ile  Cumhurbaşkanını seçmiştir. Cumhurbaşkanı görevine başlayıp  yeni sisteme göre atadığı  bakanlar kurulu görevine başladıktan sonra devletin tüm mevzuatı yeni sisteme uygun hale getirilmesi çalışması başlatılmış olup bu çalışmalar devam etmektedir.

Bu çalışmalardan biri de hukukçuları ilgilendirdiği için bu günlerde 

kamuoyunu yoğun bir şekilde meşgul eden barolar yasasıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece  barolar yasası ile bırakmamalıdır. Başlamışken tüm STK’ları özelliklede Sendikalar yasasını da Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun hale getirilmelidir.  Toplu Sözleşme Pazarlığını çalışanın yüzde 51’nin desteğini alan sendika yada ittifak yapmalıdır.

 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2020 yılı birinci çeyreğindeki toplam kamu personeli sayılarını açıkladı.Buna göre kadrolu 2.942.904, sözleşmeli 455.050 olmak üzere toplam 3.397.954 kamu görevlisi bulunuyor.   

Bir milyon üyesi olduğu iddiası ile 2020-2022 dönemi için toplu pazarlık masasına yetkili olarak oturan sendika ve konfederasyon 3.5 milyona yakın kamu personelinin üçte birini bile temsil etmemektedir. Yani toplu pazarlık masasında 2.5 milyona yakın kamu görevlisi temsil edilmiyor. Denilebilir ki diğer iki büyük konfederasyon daha var masada. Onların konuşma hakkı var imza atma yetkisi yok, aksesuar gibi görüntü olarak masaya oturtulmaktadır.

Biz MESK-Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu olarak, sendikalar kanunu  Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirilsin istiyoruz. Toplu Pazarlık Masasında kamu personelinin %51’nin temsil edilmesini istiyoruz. Gerekiyorsa siyasi partilerde olduğu gibi sendikalarda da yüzde 51 bulmak için ittifaklar yapılabilsin. İttifaklar yönetişimde ve temsilde çoğulculuğu, hak aramada ve çözüm bulmada işbirliğini artırır, çoğunluk azınlığın kararına mahkum edilmemiş olur.

MESK-Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu olarak Sayın Cumhurbaşbakanımıza, Millet Vekillerine, dahli olabilecek siyasi partilere sesleniyoruz,Toplu Pazarlık Masasında %51  üye ile kamu görevlisinin temsil edilmesi için 4688 sayılı Kamu görevlileri sendikaları ve Toplu Pazarlık kanununda sendikaların ittifakı da dahil olmak üzere gerekli değişikliğin yapılmasını istiyoruz

Yorumlar (0)
24
gök gürültülü hafif yağmurlu