DHMİ 226, MKE 168 ve TMO 231 Memur Alımı Yapacak!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi DHMİ Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü ve Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumuna KPSS 2019/1 merkezi atamaları kapsamında memur alımı yapacak. DHMİ, TMO ve MKE toplam 630 personel alım kontenjan dağılımı ve başvuru şartları haberimizde...

DHMİ 226, MKE 168 ve TMO 231 Memur Alımı Yapacak!

MKE Kadrolu 168 Kamu Personeli Alımı Yapacak!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından KPSS 2019/1 merkezi atamaları kapsamında başvurular başladı. 18 Temmuz’a kadar KPSS tercihler yapılabilecek. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü için lise, önlisans ve lisans mezunu kadrolu devlet memuru alımlarına dair detayları hazırladık.

MKE MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Önlisans mezunu 18 Memur, 18 Tekniker alımı ile 1 Sekreter alımı olmak üzere 37 personel alımı yapılacak.

Lise mezunu 16 Teknisyen alımı ile 1 Sağlık Memuru alımı olmak üzere toplam 16 memur alımı yapılacak.

Lisans mezunu 73 Mühendis, 2 Avukat, 2 Çocuk Gelişimcisi alımı ile 37 Memur alımı olmak üzere toplam 115 memur alımı yapılacak.

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer almakta olup, büyük ölçüde parlayıcı-patlayıcı üretim yapılmakta ve bazı dönemlerde vardiyalı çalışma sistemi uygulanmaktadır.Bu nedenle, “7314” nitelik kodunun yer aldığı Kurum taşra teşkilatına ait Mühendis, Tekniker ve Teknisyen pozisyonlarını tercih edecek adayların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği kapsamındaki tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ve vardiyalı olarak çalışmaya engel teşkil edecek bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.Ayrıca Kurumun Ankara ve Kırıkkale illeri taşra teşkilatına ait Teknisyen pozisyonlarında istihdam edilecek personelden “1101-Cinsiyeti Erkek Olmak” şartı arananlar, MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğünde hurda sevk ve tesellüm personeli olarak görev yapacaktır.Ülkemiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan hurdaların değerlendirilmesi, açık arazide hurda malzemelerin ayrıştırılması konularında görev yapacak olan söz konusu personelin Türkiye genelinde saha çalışmasına engel teşkil etmeyecek, açık arazide çalışabilecek, yurt genelinde seyahate engeli olmayan niteliklere sahip olması gerekmektedir. 

KILAVUZDA YER ALAN “POZİSYONLARI” TERCİH EDECEK ADAYLAR İÇİN;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak gerekiyor. Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir.Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak gerekiyor. Kaynak: Makina ve Kimya Endüstrisi MKEK 168 Devlet Memuru Alımı Yapacak! KPSS 2019/1 

DHMİ 226 Memur Alımı Yapacak!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 2019/1 kadrolu memur alımları kapsamında lise, önlisans ve lisans mezuniyetlerinden çeşitli branşlarda personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 18 Temmuz'a kadar devam ediyor. DHMİ memur alımı başvuru özel ve genel şartlarını sizler için hazırladık. İşte detayları ile KPSS tercihlerinde DHMİ personel alımları.

DHMİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Önlisans mezunu 36 ARFF Memuru, 34 Tekniker alımı olmak üzere toplam 70 personel alımı yapılacak.Lise mezunu 35 Teknisyen alımı yapılacak.Lisans mezunu 45 ARFF Memuru, 31 Stajyer AIM Memuru, 39 Memur, 6 Mühendis olmak üzere toplam 121 personel alımı yapılacak.

KPSS 2019/1 MEMUR ALIMINDA KİT’LERİ TERCİH EDECEKLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ için 226 kadrolu devlet memuru alımları yapılacak.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL DURUM

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün “7322” nitelik kodunun kullanıldığı pozisyonlarında istihdam edilecek personel 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. Maddesine göre istihsal edilen Havacılık tazminatına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki II sayılı cetvelinde terminal hizmetlerinde görev yapacak olup, adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

ARFF MEMURU (İTFAİYECİ) ALIMI ÖZEL ŞARTLARI 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait ARFF Memuru (İtfaiyeci) pozisyonunu tercih edecek adayların aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir:

a) En az 1.65 metre boyunda olmak.

b) Boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 10 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak. (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır)

c) Astım, bronşit, nefes darlığı, epilepsi, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik rahatsızlığı bulunmamak

ç) Aşırı psikolojik duyarlılık ve heyecan, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kan tutması vb. psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak.

d) "c" ve "ç" maddelerinde belirtilen bedensel ve psikolojik yapı ile yurdun her yerinde ARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden "Sağlık Kurulu" raporu almış olmak.

DHMİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

KILAVUZDA YER ALAN “POZİSYONLARI” TERCİH EDECEK ADAYLAR İÇİN;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak gerekiyor. Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir.Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak gerekiyor.

TMO 2019/1 ile 231 personel alacak

İstihdam politikaları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü 231 personel istihdam edecek

Ataması yapılacak 231 personel için ÖSYM tarafından duyurular yapıldı. Tercihler 9 ile 18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Atanan 231 pozisyonun 17'si Merkezde, 40'ı Afyon Alkaloidleri Fabrikası'nda (AAF), 174 tanesi ise taşrada istihdam edilecek.

Bu kapsamda 35 Ziraat Mühendisi Eksper, 5 Kimya Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 2 Kimyager, 30 Muhasebeci, 92 Memur, 55 Teknisyen, 1 Mütercim, 2 İtfaiyeci, 4 Ekonomist ve 3 Sekreter pozisyonu için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Yerleştirmeden sonra herhangi bir mülakat yapılmayacak.

2018 yılında çeşitli kadrolarda ataması yapılan 170 personel ile birlikte son bir yılda TMO'da toplam 401 personel istihdamı sağlanmış olacak.
İHA/Mymemur

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.