Gıda Teknolojisi Bölümü mezunlarının istihdam sorunu

Gıda Teknolojisi Bölümü mezunlarının istihdam sorunu
Gıda Teknolojisi Bölümü mezunlarının istihdam sorununa yönelik soru önergesi verildi

Gıda Teknolojisi Bölümü mezunlarının istihdam sorununa yönelik soru önergesi verildi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve meclis iç tüzüğü gereğince, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından yazılı olarak yanıtlamasını saygılarımla arz ederim.

Bülent Yener BEKTAŞOĞLU

Giresun Milletvekili

Gıda Teknolojisi 2 yıllık ön lisans eğitimi veren bir bölümken, 2010 yılından itibaren Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'nda (UBYO) 4 yıllık lisanseğitimi vermeye başlamıştır.

Gıda Teknolojisi Bölümü, Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'nda (UBYO) 2010 yılından itibaren, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'nda (UBYO) 2014 yılından itibaren, Çanakkale Üniversitesi'nde ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 2017 yılından başlayarak 4 yıllık Lisans eğitimi vermektedir.

Bölümden mezun sayısı şu an itibarıyla 400 civarıdır. Diğer üniversitelerimizde de bu bölüm açıldıkça, var olanların kontenjanları yıldan yıla artış gösterdikçe, mezun sayıları da yıldan yıla artacaktır. 2016-2017 eğitim öğretim yılına kadar sadece Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar UBYO mezun vermiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonunda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli UBYO, 2021 yılında Çanakkale 18 Mart ve İstanbul Aydın Üniversiteleri de bu bölümden mezun vermeye başlayacaktır.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 14.10.2014 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b maddesi uyarınca 4 yıllık (lisans) Gıda Teknolojisi Bölümü mezunlarına Gıda Teknoloğu Unvanı vermiştir.

Kamuda istihdam olanağı sağlanmayan bölüm mezunlarına özel sektördeki gıda işletmelerinde, Gıda Teknoloğu olarak “imza yetkisi” verilmediği, bu unvanla da istihdam edilmedikleri görülmektedir. Bölüm mezunlarının, mesleklerini icra etmelerine ve istihdam sorununa sadece unvan vermekle çözüm bulunamayacağı da görülmektedir.

Giresun Universitesi'nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bölüm mezunlarınınistihdam sorunlarının çözümüne ilişkin göndermiş olduğu dilekçeye, Bakanlığın 09.11.2016 tarihinde “benzer meslek gruplarına göre eşdeğer/denklik belgesinin olması gerektiği ve bu belgeye sahip olanların gıda işletmelerinde zorunlu personel olarak istihdam edilebileceği” cevabı da soruna çözüm üretmekten uzak kalmıştır.

13 Haziran 2010 tarihli 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ek-1 Gıda ve Yem İşletmelerinden Üretimin Nevine Göre Personel Çalıştırmak Zorunda Olan İşletmeler ve Bu İşletmelerde Çalışabilecek Meslek Mensupları Listesinde bu bölüm mezunlarına yer verilmedikçe, mezunların istihdam Sorunu çözülemeyecektir.

Buna ilişkin olarak:

1. Bakanlığınız bünyesinde gıda denetimi yapan personel sayısı nedir? Gıda denetimi yapan personel hangi meslek gruplarına mensuptur? Bu personelin kaçı temel eğitimlerini gıda ve gıda güvenliğine ilişkin almıştır?

2. 4 yıllık Gıda Teknolojisi Bölümü eğitimi alan mezunların Gıda Teknoloğu unvanıyla, yetki ve yeterliliklerini kullanacağı görev alanlarının belirlenmesi için neler yapılmış ve yapılacaktır?

3. Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Diyetisyen ve Ev Ekonomisi Yüksekokulu mezunları gıda ve yem işletmelerinde çalıştırılması zorunlu personel olarak yer almaktadır. Temel eğitimleri gıda üzerine olan 4 yıllık Gıda Teknolojisi Lisans mezunu Gıda Teknologları'nın, 5996 Sayılı Kanun ek'inde belirtilen meslek grupları içinde yer alması gıda denetimine ilişkin sorunların çözümüne katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda görüşünüz nedir? Gıda denetimlerin daha etkin yapılabilmesi için Gıda Teknoloğu istihdamının katkı sağlayacağı görüşüne katılıyor musunuz?

4. YÖK tarafından, Gıda Teknoloğu ünvanı tanınan bölüm mezunlarının KPSS sınavı sonucu, ünvanlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmeleri, ayrıca özel sektörde ünvanlarıyla ve imza yetkili istihdam edilmeleri ve görev yapabilmelerine ilişkin hangi çalışmalar yapılmalıdır? Bu hususta Bakanlığınızın hangi girişimleri olmuştur?

5. Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ya da ilgili birimler nezdinde bir girişiminiz olacak mıdır?

6. 5996 Sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre, Ek-1'de yer alan “Gıda ve Yem İşletmelerinden Üretimin Nevine Göre Personel Çalıştırmak Zorunda Olan İşletmeler ve Bu İşletmelerde Çalışabilecek Meslek Mensupları” çizelgesinde Bakanlıkça değişiklik yapılmasına ilişkin yeni bir tebliğ hazırlanması ya da kanuni bir düzenleme söz konusu mudur?

Kamubiz.com ÖZEL HABER / Ankara

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.