''2022 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 657 sayılı DMK m.76 kapsamında yapılan tüm şube müdürlüğü atamalarının iptaline'' karar verilmişti. Ancak yargı kararları MEB tarafından uygulanmamıştı. Adaletin yerini bulması, yargı kararlarının uygulanması için hukuk mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Sendikadan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki Uygulamaya Tepki Sendikadan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki Uygulamaya Tepki

   WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

2023 Yılı içerisinde hukuka ve mevzuata aykırı olarak, 657 sayılı DMK m.76 kapsamında görevde yükselme sınav ilanına çıkarak atama yapılması gereken kadrolara sınavsız, iltimas ve kayırmacılığa dayalı atamaların yapılmaya devam edilmesi nedeniyle 2023 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 657 sayılı DMK’nın 76. Maddesi kapsamında yapılan tüm şube müdürlüğü atamalarının ve 2021 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 657 sayılı DMK’nın 76. Maddesi kapsamında yapılan tüm şube müdürlüğü atamalarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Liyakat-Sen Genel Başkanı Emir Kazak tarafından Ankara 9. İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Zafer ÇAKIR
Liyakat-Sen Hukuk Sekreteri