18.10.2020, 21:14

Subay ve astsubay sağlık yeteneği kısmında lokal değişiklikler yapıldı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Hastalıklar Listesinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "; (A) dilimine girenlerden, Kuvvet Komutanlıkları (1) Numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinin piyade sınıfına ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı (1) Numaralı Branş Belirleme Çizelgesinin jandarma ve sahil güvenlik branşlarına ait "TGM.-YZB." rütbe sütununda karşılığı (-) işareti olan hastalıklar ile" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "kendi sınıflarında veya branşlarında veya uygun görülecek diğer sınıflarda veya sınıfının/branşının kıta komutanlığı olmayan geri hizmet kadro görev yerlerinde görev yapma" ibaresi ""Sınııfı/Branşı Görevini Yapar" ya da "Sınıfı/Branşı Görevini Yapamaz. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (1) ve (2) Numaralı Sınıflandırma Çizclgesi/Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (1) ve (2) Numaralı Branş Belirleme Çizelgesindeki (+) İşaretli Sınıflardan/Branşlardan Birinde Yeniden Sınıflandırılması/Branşının Belirlenmesi Uygundur" veya "Sınıfının/Branşının Kıta Komutanlığı Olmayan Geri Hizmet Kadro Görev Yerlerinde Görev Yapma Kararı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorumlar (0)
24
gök gürültülü hafif yağmurlu