2020 yı­lın­dan iti­ba­ren, Muğla Datça'da gö­re­vi­ni yü­rü­ten Aldal, Bod­rum İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü­nün, Ya­lo­va İl Mü­dü­rü ola­rak atan­ma­sı­nın ar­dın­dan, Bod­rum İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­de ata­na­rak, gö­re­ve baş­la­dı.

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­ne ise, Şube Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar gö­rev­len­di­ril­di.
datca-haber.com

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ