Öyleki "Kamuda, en düşük özel ve ek özel hizmet tazminatı, en düşük iş güçlüğü zammı, en düşük temininde güçlük zammı, en düşük ek gösterge ve en düşük tazminat yansıtma oranı Yardımcı Hizmetler Sınıfına reva görülmektedir..Bu yüzden TÖBSEN olarak yetkililer ve bakanlığa  sesleniyoruz bu sorun acil biçimde çözülmeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı da kaldırılmalıdır.

"ALIN TERİ KUTSALDIR VE EMEK YOK SAYILMAMALIDIR"

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

1965 yılında oluşturulan Yardımcı Hizmetler sınıfındaki kamu emekçileri  bir yandan mesleki ve teknik eğitimini tamamlarken bir yandan da yüksek lisans ve doktora gibi üst öğrenimlerden de mezun olarak mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmışlardır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilen ve mesleği ve sanatı açısından nitelikli olan personel; kamuda sadece sınıf isminden hareketle temizlik, taşıma gibi her işi yapabilen vasıfsız personel olarak değerlendirilmekte, görevde yükselme imkânı yeteri kadar sağlanmamakta, bu kapsamda en düşük mali ve sosyal haklar ile çalışma koşullarına reva görülmektedir.

3600 Ek Gösterge Kapsamı Dışında Kalan Memurlar Mağdur 3600 Ek Gösterge Kapsamı Dışında Kalan Memurlar Mağdur

Öte  yandan , taşeron firmalara bağlı olarak kamuda çalışan personel, 696 sayılı KHK ile  devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmiş ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına olan ihtiyaçta azalmıştır.

TÖBSEN olarak YHS  personelinin kamuda eşitlik ilkesi gözetilerek ve Kamuda 'mesleğe saygı' şarttır  esası gözetilerek  personele hak ettiği değer verilmeli, 1965 yılından bu güne kangren olmuş,görmezlikten gelinen  sorunlar  acilen çözülmelidir.

Buna göre ;

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinde yer alan 'Yardımcı Hizmetler Sınıfı' kaldırılmalıdır.

2.Hem mesleki itibar kazandırılmalı hem de liyakat esasına göre yapılacak sınıflandırma ile kamuda çalışma barışı ve verimlilik sağlanmalıdır.Bu sınıfta istihdam edilen mevcut personel,hak ettikleri  diğer sınıflardaki kadrolara  herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın eğitimlerine uygun atanmalıdır.

TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI MERKEZ YÜRÜTME KURULU

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ