TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın T.C. Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar tarafından Anayasa nm 98'inci ile TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 11.01.2023 Saygılarımla Hasan SUBAŞI Antalya Milletvekili

Ülkemizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde görevlerde bulunan Uzman Çavuşların özlük hakları ile ilgili mevzuat eksikliği sebebiyle yaşadıkları sorunlar göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. 3269 Sayılı Uzman Erbaş kanuna tabii uzman çavuşlar (uzman erbaş) sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Bu sözleşmeleri 1 yıldan 5 yıla kadar yapılmaktadır. Göreve alınma sebepleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlık arz eden teknik ve kritik kadro görev yerlerinde görev yapması amaçlanan uzman çavuşların meslekte ilerleme, mesleğini geliştirme ve gerçek anlamda uzmanlaşmalarına bu sözleşmeli çalışma modeli engel olmaktadır. 

Uzmanlar Federasyonu Antalya İl Başkanı Cengiz Keskin ile yaptığımız görüşmede Uzman Çavuşların sorularını ele aldık. Uzman Çavuşların sorunları ve beklentileri şöyledir:

1- Sözleşme ile görev yaptıklarından dolayı herhangi bir kanun ve yönetmeliğe dayanmadan sözleşme fesihleri yapılıyor, bu yüzde mesleki güvence, kadro istiyorlar 

2- 13.2.2011 tarihli resmi gazetenin 6111 sayılı kanunun 100 numaralı maddesiyle (64. maddeye eklendi) kalkınmada öncelikli bölgeye atanan tüm memurlara ayrıca 2 yılda 1 kademe ilerlemesi daha verilir. Bu maddeden uzman çavuşlar yararlanamıyor 

AK Parti' den memur ve asgari ücret zammı açıklaması AK Parti' den memur ve asgari ücret zammı açıklaması

3- Uzman Çavuşlar görev yaparken almış olduğu kıdem işaretleri rütbeden sayılmamaktadır kıdem işaretlerinin rütbe olarak verilmesini ve rütbe yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini istiyorlar. 

4- En zor şartlarda görev yapan uzman çavuşların, bir yıl içerisinde 90 gün hava değişimi alması sözleşme feshi için yeterli ve haklı gerekçe kabul ediliyor. Sağlık özlük haklarma ilişkin şartlarının subay ve astsubaylarda olduğu gibi düzenlenmesini istiyorlar. 

5- TSK'da sayısı en fazla olan sınıf olmalarına rağmen lojman yüzdeleri en az olan % (15) grupta yer alıyorlar. Özellikle doğuda kışlalarda ve emniyetsiz ortamlarda oturmak zorunda olup evinden işine gitmek için hain pusuları aşmak zorunda kalan Uzman Çavuşlar lojman yüzdelerinin artırılmasını istiyorlar. 

6- Profesyonelleşen ordumuzda Uzman Çavuşlar için okul açılmasını ve daha profesyonelce eğitim alarak mesleğine başlamak istiyorlar. Uzman çavuşların görev sorumluklarını tam olarak belirleyen yönerge ve yönetmelik yoktur. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun düzenlenmesini ve açıklayıcı görev yönetmeliklerinin çıkarılmasını istiyorlar. 

7- TSK'da görev yapan uzman çavuşlara erlerin işleri ve üstlerin şahsi işleri yaptırıldığını, psikolojik baskı ve mobing uygulandığını, 24/24 sistemine göre nöbet tuttuklarını ifade ediyorlar. Bu konularda düzenleme yapılmasını talep ediyorlar.

8- TSK'nın en fazla şehit ve gazi veren Uzman Çavuşların kurs hakkı ve ödül yönetmeliği bulunmamaktadır, statüsü neredeyse ödüllerden hiç faydalanamamaktadır. Adi malul emekli olan Uzman Çavuşların düşük maaş mağduriyeti yaşayan personel ve ailesinin yaşam şartlarının kolaylaştırılması şehit ve gazilere tanınan kamu hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkının verilmesi elzemdir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Uzman Çavuşların sorunlarının çözümü ve özlük haklarının iyileştirilmesi hakkında Bakanlığını nezdinde yapılan ne gibi çalışmalar vardır? 

2- Uzman Çavuşların görev ve yetkilerini belirleyen 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun uygulanmasına ilişkin detaylı yönetmelik ve düzenlemeler Bakanlığınızca ne zaman çıkarılacaktır?