Milli Eğitim Akademisi; Eğitim Fakültelerine ve Öğretmenlik Mesleğine Darbe!

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslak metni geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Taslak yedi bölümden oluşuyor. En dikkat çeken bölümlerin başında da “Öğretmen Akademisi”nin işleyişi ile ilgili hükümlerin yer aldığı bölümler geliyor.

Gelin öğretmenlerin Akademiye alınışından, mezun olana kadar geçen sürece mevzuat açısından kısaca bakalım;

-Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Akademi tarafından verilir (Madde 8/1).

-Hazırlık eğitiminin süresi dört dönemdir. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre üç dönem olarak uygulanabilir (Madde 8/3).

-Hazırlık eğitimine alınacak adaylar, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmemek üzere, birinci fıkrada (f) bendinde belirtilen sınav puan üstünlüğüne göre belirlenir(Madde 9/2).

-Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Teorik derslerden başarısız olanlara, başarısız oldukları her bir ders için ek bir sınav hakkı verilir. Ek sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılır. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanlar Akademiyle ilişiği kesilir (Madde 10/1).

-Hazırlık eğitiminde edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların eğitim-öğretim ortamına yansıtılmasındaki başarı düzeyini belirlemek amacıyla öğretmen adayı üç defa değerlendirmeye tabi tutulur. Söz konusu değerlendirme, uygulamadan sorumlu eğitim personeli ile uygulamanın yapıldığı eğitim kurumundaki danışman öğretmen tarafından; Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak Akademi tarafından öğretmenlik atama alanlarına göre oluşturulan değerlendirme formu üzerinden yapılır. Uygulamadan sorumlu eğitim personeli ve danışman öğretmen tarafından ayrı ayrı doldurulan değerlendirme formlarında verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak değerlendirme puanı belirlenir. Birinci değerlendirme puanının yüzde yirmisi, ikinci değerlendirme puanının yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme puanının yüzde ellisi alınarak uygulamalı ders başarı puanı belirlenir. Öğretmen adaylarından uygulamalı ders başarı puanı 100 üzerinden 70 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Uygulamalı derslerde başarısız olanların Akademiyle ilişkisi kesilir (10/2).

-Hazırlık eğitiminin sonunda, teorik ve uygulamalı derslerin ağırlıklı ortalaması alınarak atamaya esas başarı puanı belirlenir (10/3).

KPSS’den yeterli puanı alarak Akademiye girmeye hak kazanan “Öğretmen adayı”, AKP’li Milli Eğitim Bakanının atadığı Akademi kadrosu tarafından eğitimden geçirilecek ve hazırlık eğitimi boyunca teorik derslerden 60 puan ve üzeri alacak; yine AKP tarafından görevlendirilmiş uygulamadan sorumlu eğitim personeli ve uygulamanın yapıldığı eğitim kurumundaki AKP tarafından görevlendirilmiş danışman öğretmen (Muhtemelen Eğitim Bir Sen Üyesi) tarafından, öğretmenlik atama alanlarına göre oluşturulan değerlendirme formu üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak ve her iki değerlendirme sonucu ortaya çıkan puanların aritmetik ortalamasına göre atama hakkı kazanacak!

Bu durum, eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme misyonlarının ortadan kaldırılması ve açık açık “Sizin yetiştirdiğiniz öğretmenleri ben öğretmen olarak görmüyorum, kendi öğretmenimi kendim yetiştiririm” anlamına gelmektedir!

Ayrıca, Milli Eğitim Temel Kanununun 43.maddesinde tanımlanan “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” Hükmüyok sayılarak, “Öğretmenlik; genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleğidir (Madde 7/1), şekline dönüştürülerek, kanunla verilen bir hak, başka bir kanunla geri alınmaktadır.

Gün , eğitim sendikalarının ve eğitim fakültelerinin bir araya gelme ve bu kanun taslağını geri çektirmek için ortak mücadeleye girişme günüdür. Eğitim fakültesi mezunu, KPSS’yi kazanmış genç öğretmenlerimizi, AKP ilçe başkanlıklarının kapısında sıra olmaktan kurtarmak için yarın çok geç olabilir!

Mücadele, hemen şimdi!

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Abdullah DAMAR Arşivi