Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin; ''Türkiye’de ehliyet ve liyakat göz ardı edilip, devlete sadakat yerine başka bağlılıkların öncelikli olduğunda nelerin yaşandığına hep beraber şahit olduk” dedi

Bunun en acı örneğinin 15 Temmuz hain darbe girişimi olduğunu söyleyen Zengin; “Devlete hizmet etmenin bilincinden uzak, adam kayırmacılıkla hak etmeden geldikleri görevlerde devletimizin ve milletimizin geleceğine kast ettiler. Bu yüzden kamuda ehliyet ve liyakatin esas alınmasına yönelik talebemizi ısrarla dile getirmekteyiz. Çünkü bu değerler devlet yönetiminde bizim en kıymetli hazinemizdir. Bu durumun vahametini ve acı sonuçlarını bilerek diyoruz ki, mart ayında gerçekleştirilecek Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda sözleşmeli yönetici atamalarında Adalet, Liyakat ve Ehliyet ıskalanmamalıdır.

Hemşireye cinsel saldırıda bulunan asistan doktora gözaltı! Hemşireye cinsel saldırıda bulunan asistan doktora gözaltı!

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Adalet ve hakkaniyet beklentisi içinde olduklarını söyleyen Zengin, “Bu değeri yabana atmayıp en güzel şekilde taçlandırmak için yapılacak olan sözleşmeli yöneticilikte de ehliyet ve liyakati benimseyerek yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sadakati esas alan görevlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu sistemin benimsenmesi ile kurumlarda barış ortamını, adaleti,  iş dayanışmasını, görev bilincini, sevgi ve saygıyı da tesis etmiş olacağız. “Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. (Nisa-58)” diyen bir dinin mensupları olarak hayatımızın her alanında liyakati esas alan bir sistem oluşturmak zorundayız. Bu değeri taçlandırmak için yapılacak olan iş, sözleşmeli yöneticilikte de ehliyet ve liyakati esas alarak objektif bir sınavla bu atamaları gerçekleştirmektir. Adaletin ve hakkaniyetin bir gereği olarak Sağlık Bakanlığı’ndan beklentimiz budur'' dedi.

Başkan Zengin son olarak, “Kamu kuruluşunu yönetecek idarecilerde ehliyet aranmaz; yakınlık, sadakat, cemaat ve aidiyet yeterli görülürse bu yapıdan sağlıklı bir kamu yönetimi çıkmaz. Devlette yükselmenin sadakatle değil liyakatle olması gerekmektedir. Ehliyet ve liyakatin olduğu yerde hantallık olmaz, kayırma olmaz, hizmette yerindelik olur, vatandaş memnuniyeti olur, huzurlu toplum olur, müreffeh ülke olur. Türk Sağlık-Sen haksızlığa, liyakatsizliğe karşı her zaman olduğu gibi azimle hukuki ve fiili meşru mücadele verme kararlığındadır.”
Orducu.com