06.07.2021, 23:25

‘ZAMANIN KOKUSU’ VE MÜLHEMÂT –3

BYUNG-CHUL HAN der ki:
Yaşamın atomlaşmasına atomlaşmış kimlikler eşlik ediyor. Zaman krizi; zamanın atomlaşması.
Zamanın ölçüsü kaçıyor.
Hiçbir şey zamanı tutmuyor.
İnsanlar yaşlanmadan yaş alıyor.
Bugün ölmek çok zor.
Zaman insanı bütün gücüyle bedenine ufaltıyor.
Radikal bir kayba tâbiyiz; dünya yoksunluğu.
Ve yaşam yerleşik değil artık.
İnsanın elinde kendinden başka bir şey yok.
Koku tarihe gebedir âdeta.
Zamanın kokusu içkinliğin kokusudur.
Koku yeniden diriltme organıdır.
Biz ne diyor yada ne görüyoruz: 
Ölmeyi bilmiyoruz.
Korona insanları buharlaştırıyor.
Gitgide ölmek değersizleşiyor, artık sadece sayılar sayılıyor.
Tek dünya yok; ölümünüzü ertelemeyin.
Var olan yok olmaz, yokluk zaten var değildir.
Sağlığı putlaştırmayın; hayatta kalmak (survivor) en önemli şey değildir, hayata anlam katmaktır aslolan. Maske–mesafe–hijyen fetişizmi yeni tapıngaçlar yahut tapındıraçlar..
Kurguyu anlayan, mânâyı kavrayan ölümsüzleşir; sürekli ölüm korkusuyla yaşayan hissizleşir.
İnsanı istatistiklere hapsediyorlar; her akşam (tablo), her gün (hes, tc) biz de az/çok diyerek ve rakam söyleyerek varlığımızı kemiriyoruz, kendi kendimizi yiyoruz. 
Virüsle mi, kıtlıkla mı, kuraklıkla mı, açlıkla mı, susuzlukla mı, radyasyonla mı, ultraviyole ışınlarla mı, kırıma susamış/susatılmış kalabalıklarla mı, doğal görünümlü felâketlerle mi ölmeyi yeğlersiniz? Ölümlerimizden ölüm beğenininiz yoksa kendinizi beğenmişliğiniz dışında ‘like’niz yok mu?
Ölümümüzü cihazlara çaldıramayız.
Ve paylaşmaktır ölüm; cimrilik yapamayız.
Ölüm özgürlüğü istiyoruz; istediğimiz zamanda ve sevdiklerimiz arasında.
Köleler gibi ölmemeliyiz kardeşlerim; ölümü kendimize yakıştırmalıyız, o sarı ve sıcak hüznü takıp-takıştırmalıyız.
Zaman patlaması yaşıyoruz kardeşlerim; toparlanın, dağılmıyoruz.
Zaman koktu tuz yerine; insanlık da kazanımlarıyla birlikte çökertilmek üzere. Resetlenip/sıfırlanıp Homo-Deuslar tarafından yeniden yaratıma tabi tutulacağız.
İSYANIMIZ bunadır. Dostlukla DİRENECEĞİZ.
Tanrı’yı taammüden öldürüyorlar ve biz öldürürüz (mümît), biz yaşatırız (muhyî) diyorlar.
İnsanlığı yörüngesinden çıkarıyorlar; bir eksen kayması yaşıyoruz türdeşlerim.
DEVRİM çünkü doğaya ve doğala dönmeliyiz. DOĞAL DEVRİM devrimin doğasıdır.
Eskatonîlere (Bezos, Gates, Musk, Zuckerberg, Ma…) karşı Karatanîler (İzonomistler, Sofistler, Dostlar…) varlık duasıdır.

Dipnot: 3 Şubat 2021
 

Yorumlar (0)
17
açık