mymemur - Diyanet'te görevli sözleşmeli imam, fahri öğreticiler ve geçici müezzin-kayyımlara kadro teklifi

mymemur - Diyanet'te görevli sözleşmeli imam, fahri öğreticiler ve geçici müezzin-kayyımlara kadro teklifi
mymemur haberleri - Diyanet teşkilatında kadrolu imam, sözleşmeli imam, vekil imam, geçici imam, kadrolu öğreticiler, fahri öğreticiler gibi çeşit çeşit statüler bulunmaktadır. Aynı hizmetlerde aynı görevi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle aralarında idari, mali ve sosyal haklar yönünden birçok farklılık bulunmaktadır. Vazifeleri aynı olmakla aldıkları maaş, hakları ve imkânları farklıdır.

mymemur.com - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Vekil veya geçici statüde çalıştırılan imam ve müezzinler ile vekil ve fahri öğreticilerin kadroya alınmasını öngören “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğini saygıyla arz ederim. 24 Ekim 2018
Mustafa KALAYCI/Konya Milletvekili GENEL GEREKÇE: Diyanet teşkilatında kadrolu imam, sözleşmeli imam, vekil imam, geçici imam, kadrolu öğreticiler, fahri öğreticiler gibi çeşit çeşit statüler bulunmaktadır. Aynı hizmetlerde aynı görevi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle aralarında idari, mali ve sosyal haklar yönünden birçok farklılık bulunmaktadır. Vazifeleri aynı olmakla aldıkları maaş, hakları ve imkânları farklıdır. Vekil imamlar, aynı şartlarda çalışan kadroluların aldığı maaşın yarısını alabilmektedir. Fahri öğreticiler ise kadrolularla aynı görevi yapmalarına rağmen, aylık 600-700 TL'ye çalışmakta ve sigorta primleri 10-15 gün üzerinden yatırılmaktadır. Aldıkları maaşın yarısı yol parasına giden fahri öğreticilerin, yanlarında çalışan işkur elemanları kadar hakları bulunmamaktadır. Bu durum Anayasa'yla güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğu gibi, çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilemektedir.
iş güvenceleri olmayan ve sosyal imkanları kısıtlı olan vekil imamlar ve fahri öğreticilerin aile huzuru kalmamıştır. Görev almadan önce liyakat süzgecinden geçen, KPSS ve Diyanet İşleri Başkanlığının bütün yeterlilik sınavlarını ve her sene müftülük mülakatlarini hakkıyla geçerek vazifelerini yapan vekil imam ve fahri öğreticiler, kendilerine sahip çıkılacak günü ümitle beklemektedirler. Hem verilen dinî hizmet açısından hem de bu hizmeti verenlerin emekleri dikkate alınarak vekil, geçici ve fahri çalışanların kadrolara alınmaları sağlanmalıdır.
Bu Kanun Teklifinde; Diyanet İşleri Başkanlığında vekil ve geçici statüde çalışan imam-hatip veya müezzin-Kayyımlar ile vekil ve fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığı çalışan öğreticilerin ilgili kadrolara atanmaları öngörülmektedir. MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 1/1/2011 tarihinden itibaren en az altı ay süreyle vekil ya da İş-Kur tarafından uygulanan Toplum Yararına Programlar kapsamında imam-hatip veya müezzin-Kayyım olarak hizmeti bulunanlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an Kurslarında vekil ve fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında en az bir eğitim-öğretim yılı öğreticilik hizmeti bulunanların, bir ay içinde müracaat etmeleri halinde, yeterlilik belgesine sahip olmaları şartıyla ilgili kadrolara hiç bir sınırlamaya bağlı olmaksızın atanmaları öngörülmektedir.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 663 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 19- Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında imam-hatip veya müezzin-Kayyım olarak görev yapanlardan, 1/1/2011 tarihinden itibaren en az altı ay süreyle vekil ya da İş-Kur tarafından uygulanan Toplum Yararına Programlar kapsamında imam-hatip veya müezzin-Kayyım olarak hizmeti bulunanlar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, yeterlilik belgesine sahip olmaları şartıyla Başkanlık tarafından ilgili kadrolara hiç bir sinirlamaya bağlı olmaksızın atanırlar. Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Genel Kadro ve Usulüne İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvelin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır."
"GEÇİCİ MADDE 20- Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an Kurslarında vekil ve fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında Kur'an kursu öğreticisi görevi yapanlardan, 1/1/2011 tarihinden itibaren en az bir eğitim-öğretim yıl hizmeti bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, yeterlilik belgesine sahip olmaları şartıyla Başkanlık tarafından ilgili kadrolara hiç bir sınırlamaya bağlı olmaksızın atanırlar. Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibariyla ihdas edilerek Genel Kadro ve Usulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvelin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

mymemur

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum