Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım Kadro Kanun Teklifi Mecliste

Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım Kadro Kanun Teklifi Mecliste
Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Diyanet İşleri Başkanlığında görevli vekil imam hatip ve müezzin kayyım kadrolarında görevli personelin kadroya alınması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif ile, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında vekâleten görev yapmakta olanların müracaat etmeleri hâlinde, ilgili kadrolara asaleten atanmaları öngörülmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 21/02/2019 

GENEL GEREKÇE 
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında imam-hatip, sözleşmeli imam-hatip, vekil imam hatip, müezzin-Kayyım, vekil müezzin kayyım gibi çeşitli statülerde din görevlileri bulunmaktadır. Aynı eğitimi almış aynı işi yapan bu din görevlileri arasında statüleri nedeniyle gerek mali gerek özlük hakları yönünden birçok farklılıkları vardır. Rahatsız oldukları dönemde doktorun istirahatleri uygun gördüğü halde birine maas ödemesi yapılırken diğerine hastalık senin için bir suç gibi hasta olana ceza verir gibi hiçbir ücret ödenmemektedi hatip veya müezzin-kayyımlar kadrolu statüde görev yapan aynı unvana sahip aynı işi yapan din görevlisine göre maaşının üçte ikisini almakta sosyal güvenlik primlerinin de ödemesi yine 2/3 oranında hesaplanarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırılmaktadır. Vekil imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapmak için kadrolu olarak görev yapan kişilerde aranan şartların aynısı aranmaktadır. Görev sürelerinin bitiminde de tekrar vekil imam-hatip ya da müezzin-kayyım olarak görevlendirilmek için yeniden sınava girmek ve tekrar sıraya tabi tutulmaktadırlar. Valilik oluruyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı il ve ilçe müftülüklerine müracaat eden her türlü ehliyete liyakata sahip olan ve sınavla belirlenen vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımlar bütünüyle kadrolu olarak görev yapan din görevlilerinin vazifesini yapmakta olup onlarla aynı mali ve sosyal haklardan yararlanamaması, maaşının üçte ikisini alması, sosyal güvenlik priminin yine aynı oranda eksik yatirılması, aylıksız izin hakkı olmaması, ücretli sağlık raporu hakkı olmaması anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğu gibi devletin eşit ise eşit ücret ilkesiyle de bağdaşmamakta, çalışanların motivasyonunu ve başarısını olumsuz olarak etkilemektedir. İş güvencesi olmayan bu din görevlilerinin, düzensiz çalışma süreleri ve bu sürenin bitiminden sonraki belirsizlik nedeniyle aile düzenleri ve huzurları da bozulmaktadır. 

Bu kanun teklifinde Diyanet İşleri başkanlığında vekil imam-hatip veya müezzin kayyım olarak görev yapan sayıca 3000 civarında olan din görevlilerinin ilgili kadrolara atanmaları öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- Vekil imam-hatip, vekil müezzin-kayyım olarak görev yapan din görevlilerinin, üç ay içinde müracaat etmeleri halinde ilgili kadrolara atanmaları öngörülmektedir.. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 22/6/1965. tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir... 
“GEÇICI MADDE 19- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Başkanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapanlar, 30.06.2013 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında en az 6 ay görev yapmış olup görev süresinin bitmesi nedeniyle ayrılmış olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte vatani görevini yapmak üzere görevinden ayrılanların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde, askerlik görevini yapmakta olanların ise terhis tarihinden itibaren 3 ay içinde müracaat etmeleri halinde Başkanlık tarafından vekil olarak görev yaptıkları imam-hatip veya müezzin-kayyım kadrolarına atanırlar. 
Bu madde uyarınca atananlar, 5 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz ya da geçici görevle görevlendirilemezler. 
Bu maddeye göre asıl imam-hatip veya müezzin-kayyımda atanmış sayılanların, vekil imam-hatiplik veya müezzin-kayyımlık olarak görev yaptıkları hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle değerlendirilir. Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme kalmaksızın atama işleminin yapıldığı 
tarih itibarıyla ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelin .-". Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, hizmet sınıfi, adedi ve W derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir." 
MADDE 2- Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4 Yorum