1500 Maarif Müfettişi alımı Bakan Selçuk'a soruldu

1500 Maarif Müfettişi alımı Bakan Selçuk'a soruldu
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının yeniden yapılanma süreci; 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12. Maddesi kapsamında 2017 yılı Ağustos döneminde başlamıştır. Bu dönemde Eski Bakanlık Müfettişleri/ilköğretim Müfettişleri arasından mülakatla 480 Bakanlık Maarif Müfettişi alımı ardından Kasım 2017'de ise, şube müdürü ve üstü kadrolardan yazılı ve mülakat yöntemiyle 20 Bakanlık Maarif Müfettişi alımı gerçekleştirilmiştir. Teft

Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Maarif müfettişlerine ve denetim yapılan eğitim kurumlarına ilişkin verilen önerge şu şekilde:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 09.03.2020 
Yasin ÖZTÜRK /Denizli Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının yeniden yapılanma süreci; 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12. Maddesi kapsamında 2017 yılı Ağustos döneminde başlamıştır. Bu dönemde Eski Bakanlık Müfettişleri/ilköğretim Müfettişleri arasından mülakatla 480 Bakanlık Maarif Müfettişi alımı ardından Kasım 2017'de ise, şube müdürü ve üstü kadrolardan yazılı ve mülakat yöntemiyle 20 Bakanlık Maarif Müfettişi alımı gerçekleştirilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı; Bakanlık Maarif Müfettişleri arasından 50 kişiyi Bakanlık Maarif Baş Müfettişliğine geçirmiştir. 

Bu doğrultuda; 

1- Bakanlığınızda Maarif Müfettişi olarak istihdam edilen müfettiş sayısı, rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma görevlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için yeterli midir? 

2- Bakanlığınıza bağlı denetime tabii okul, kurs, eğitim merkezi ve etüt merkezlerinin toplam sayısı ne kadardır? 

3- Son 1 yıl içerisinde, Bakanlığınız Maarif Müfettişlerince denetimi yapılan okul, kurs, eğitim merkezi vb. sayısı ne kadardır? 

4- Kamuoyuna alımı yapılacağı duyurulan 1500 Bakanlık Maarif Müfettişi, merkezde mi görevlendirilecektir, bölge ve/veya il bazında mı değerlendirilecektir? 

5- Bakanlık merkezine bağlı olarak görev yapan müfettişlerin, denetim ve teftiş sırasında okul müdürlerine baskı yaptığı, mobing uyguladığı iddiaları doğru mudur? 

6- Bu iddialar doğru ise, hakkında inceleme başlatılan Maarif Müfettişi bulunmakta midir? 

7- illerde inceleme ve soruşturmaların muhakkiklerce yapılması, bir okul müdürünün diğer bir okul müdürünce soruşturmaya tabii tutulması doğru bir uygulama mıdır? Bu şekilde yapılan inceleme ve soruşmadan güvenli ve adil bir sonuç çıkması mümkün müdür? 

8- Bakanlığınızda görev yapan müfettişler arasında özlük haklarının farklı uygulaması nedeniyle oluşan adaletsizliği gidermek adına bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

9. Okul, kurs ve etüt merkezlerinin farlı uygulama ve eğitim program türlerine bağlı olduğu dikkate alınarak, okul ve program türlerine bağlı ihtisaslaşmış teftiş dalları oluşturulması düşünülmekte midir?

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ