30 Soruda 2020 Yarıyıl Tatili Özür Durumu Atamalarında Merak Edilen Herşey

30 Soruda 2020 Yarıyıl Tatili Özür Durumu Atamalarında Merak Edilen Herşey
Yayımlanan duyuruya göre hazırlamış olduğum 30 soruda 2020 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvurularına dair merak ettiğiniz her şeyin cevabını bulabilirsiniz.

Soru 1) 2020 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin İller Arası ve İl İçi Mazeret Durumu ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemlerinde;

a)Başvurular hangi tarihler arasında alınacak?

 b)Atama sonuçları ne zaman açıklanacak ?

c) Atanan öğretmenler görev yerlerinden ilişiklerini ne zaman keselebilecekler ?

Sedat DEGER’in Cevabı (1) :

                 ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ

2020 Yılı Yarıyıl Tatili Mazeret Durumuna  Bağlı Yer Değiştirmeler

1. Aşama Başvuruların Alınması 2-7 OCAK 2020 (17:00)

2. Aşama Başvuruların Alınması 10-16 OCAK 2020 (17:00)

Atamaların Sonuçlandırılması 17 OCAK 2020 (cuma)

Not: http://atama.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilinecek

Ataması yapılan öğretmenler ilişiklerini 20 OCAK 2020’dan itibaren tarihinden itibaren yaparak görevlerine başlayabilecekler

Soru 2: Sözleşmeli öğretmen olarak 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak Kadroya geçen öğretmenler de 2020 Yarıyıl tatili Mazeret Atamalarına başvuru yapabilecekler mi ?

Sedat DEGER’in Cevabı (2) : 2020 Yarıyıl Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun ilk paragrafında, “(652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar dahil olmak üzere)” şeklindeki hükme göre sözleşmeli öğretmen olarak 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak Kadroya geçen öğretmenler de 2020 Yarıyıl tatili Mazeret Atamalarına başvuru yapabileceklerdir.

Soru 3: Birinci aşama ile ikinci aşama başvuruları  ne anlama geliyor, bu süreçleri birbirinden ayıran özellik nelerdir?

Sedat DEGER’in Cevabı (3) : Başvuruların,Birinci aşama ve ikinci aşama olarak iki kısımdan oluşmasının nedeni öncelikle yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin atamaya esas şartları sağlayıp sağlamadıklarını tespit etmek ama bunun yanı sıra sürecin bu şekilde iki aşamadan yapılması aslında yer değişikliği olasılığını arttırmak olduğu da söylenebilir.Şöyle ki :

1 Aşama : Bu aşamada mazeret durumu olanların (Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenler) atanmak için belgelerini ispatladığı ve idareye verdikleri süreçtir.Mazeret  durumuna uygun olan belgeler mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.Şartları uygun olan öğretmenlerin atama isteği onaylanmış olur.Böylelikle başvuruları onaylanmış öğretmenler ,okulların tercih edileceği ikinci aşamada “tercih yapacak” öğretmenler sistemine katılmış olurlar.Yani özür durumundan gitmek isteyen öğretmenin kadrosu sistemde “muhtemelen boşalacak(N)” norm olarak görülür ve o öğretmenin tayini çıkması ile boşalan kadroya  tercihlerine o okulu yazan kişilerden en yüksek hizmet puanlı olan öğretmenin ataması yapılır.

2. Aşama : Atama isteklerinin alındığı ve muhtemelen boşalacak okulların sisteme işlendiği birinci aşamadan sonra şartları sağladığı tespit edilen öğretmenlerin okul/eğitim kurumlarını tercih ettiği aşamadır.Kısacası mazeret durumu olan öğretmenlerin okulları seçtiği aşamadır.

Soru 4: Birinci aşamayı kaçıranlar ikinci aşamada (okulların tercih edildiği aşama ) başvuru yapabilir mi ?

Sedat DEGER’in Cevabı (4) : Mazeretinin varlığını belgelediği aşama birinci aşama olduğu için ve ikinci aşama için genel şart olarak da birinci aşamada öğretmenin mazeretini belgelendirerek başvurması istenen aşama olduğu için, birinci aşamayı kaçıran veya başvuru yapmayan öğretmen ikinci aşamada okulları tercih edemez.

Soru 5: 2020 Yılı Yarıyıl Tatili Mazeret Durumuna  Bağlı Yer Değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin hizmet süresine esas tarih ile  hizmet puanlarının hesaplanmasında hangi tarih baz alınıyor?

Sedat DEGER’in Cevabı (5) : 2020 Yılı Yarıyıl Tatili Mazeret durumuna bağlı atamalarda hizmet süresine esas tarih 29 şubat 2020 , Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında ise  yer değiştirme başvurularının son günü ( 16 ocak 2020 )esas alınıyor.

Soru 6: Hangi öğretmenler yine öğretmen olan eşleri ile birlikte aynı anda  mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde  bulunma hakkına sahip ?

Sedat DEGER’in Cevabı (6) Öğretmen olan eşlerinden ;

 • Sağlık durumu 
 • can güvenliği mazereti
 • engellilik durumuna
 •  diğer nedenlere bağlı olarak,

 yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin öğretmen olan eşleri de  aile birliği mazeret durumuna bağlı yer  değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

Soru 7: Öğretmenlerin kaç tercih hakkı var ve öğretmenler tüm ildeki açık okulları seçebilecek mi?

   Sedat DEGER’in Cevabı (7) :    İller Arası ile İl İçi Mazeret Durumu ile Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirme başvurusunda bulunan Öğretmenler 40 tane okulu tercih etme hakkına sahipler.Ayrıca mazereti bulunup iller arası yer değiştirme isteğine bulunan öğretmenlere  mazeretinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları (okulları) başvuru ekranında açılacak. il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler ise özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek.( 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ile bilim sanat merkezleri hariç tüm okullar)

Soru 8 : Büyükşehir statüsündeki illerde il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler için şartlar nelerdir ?

Sedat DEGER’in Cevabı (8) :    Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, Birinci aşama başvurularında mazeretlerinin bulunduğu ilçeyi gösterecek ve ikinci aşamada (tercihlerinin alındığı aşama ) eşlerinin “görev yaptıkları ilçe”(mazeretinin bulunduğu ilçe) ile “Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki” eğitim kurumlarını  tercih edebilecektir.

Soru 9 : Büyükşehir statüdeki ilde görev yapan öğretmen aynı ilçe ama farklı köy/mahalle/merkez ‘de çalışan eşinin yanına tayin isteyebilir mi ?

Sedat DEGER’in Cevabı (9) :Hatırlanacağı üzere 30 mart seçiminden sonra bazı iller büyükşehir statüsüne kapsamına alınmıştı. Dolayısıyla önceden köy olan yerleşim yerleri mahalle statüsü kazandığı için aynı ilçenin uzak mesafelerinde olan yerleşim yerlerinde ( eski statüsü köy olan) görev yapan öğretmenler aynı ilçe içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklar.Çünkü Özür grubu atamalarına başvuru hakkı için farklı yerleşim yerlerinde görev yapıyor olunması gerekir. Ama büyükşehir statüsündeki ilçede köyler de mahalle olarak sayıldığı için farklı yerleşim yeri olarak geçmediğinden dolayı eşiyle aynı ilçe ama farklı yerde çalışan öğretmenler başvuru yapamaz Burada esas olan il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilmesidir.

Soru 10: Büyükşehir statüsünde olmayan illerde görevli öğretmenler İl içinde Mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurularında, sadece özrünün bulunduğu ilçedeki okulları mı tercih edebilir?

Sedat DEGER’in Cevabı (10) : Büyükşehir statüsünde olmayan illerde görevli öğretmenler sadece mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki açık bulunan ve muhtemelen boşalması beklenen okulları (merkez ilçeler dahil tüm ilçeye bağlı köyler ve beldeler de) tercih edebilecekler. Büyükşehirde çalışan öğretmenlerdeki gibi ekstradan “Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki” eğitim kurumlarını tercih etme hakları bulunmamaktadır.

Soru 11: Büyükşehir olmayan il’de aynı ilçenin köyünde görev yapan öğretmen aynı ilçenin farklı köyünde veya merkezinde bulunan mazeretinden dolayı mazeret durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilir mi ?

Sedat DEGER’in Cevabı (11) : Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Köyler de ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirildiği için büyükşehir olmayan illerde köy okulunda görev yapan bir öğretmen aynı ilçede olsa mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Örneğin : Muğla ili 30 mart seçimlerinden sonra büyükşehir statüsüne geçti.Büyükşehir statüsüne geçmeden önce  köy olan yerleşim yerleri mahalle statüsüne geçmiş oldu ki 30 marttan önce köy olarak geçen yerleşim yerinde görevli öğretmen aynı ilçede olsa dahi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilirken  30 Mart seçimlerinden sonra aynı yerleşim yerinin köy olmaktan çıkıp mahalle olması ile öğretmen aynı ilçede özür durumuna bağlı yer değişikliği isteğinde bulunamamaktadır. İl dışından özür durumundan başvuracak öğretmenler  zaten tüm ili tercih edebilecekleri için bu ayrım söz konusu değil.

Soru 12 : Görevli olduğu okulun il/ ilçenin dışında bulunan öğretmenlerin  başvurularını yapmaları için okula gelmeleri zorunlu mu ?

Sedat DEGER’in Cevabı (12) : Öğretmenlerin 2020 yarıyıl tatili mazeret atama başvurularını yapmaları için illa da okullarına gitmelerine gerek yok. Atama için istenen gerekli evrakları tedarik ettikten sonra başvuruların ilk aşaması içinde ulaştırdıktan sonra okula uğramalarına gerek yok.Evraklar ilgili okul yöneticisi tarafından mebbis ortamına işlenecek. Öğretmen ise http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formunu kendi durumuna göre doldurması gerekiyor. Onaylanan başvurunun çıktısı ise okul yöneticisi tarafından çıktısı alınarak öğretmenin ilişiğini kesmeye geldiği zaman imzalatılacak .

SORU 13: Ücretsiz izinde bulunanlar da Mazeret Durumuna Bağlı  Yer Değiştirme isteğinde bulunabilecekler mi ? Eğer bulunabiliyorsa da şartları nelerdir?

Sedat DEGER’in Cevabı (13) : 2020 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin İller Arası ve İl İçi Mazeret Durumu ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvurularında ;

 • Aylıksız izinli öğretmenler ( ücretsiz doğum izni ile askerde olan öğretmenler dahil )
 • Yurt dışında görevlendirilmiş öğretmenler

Yurt dışı görevinde olanlar ile aylıksız izinde olan öğretmenlerden  3 Şubat 2020 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini belgeleyenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla 2020 Yarıyıl Tatili Mazeret Atama yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.Fakat en geç 7 Şubat 2020 tarihine kadar atandığı okulda görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Unutmadan askerde bulunan öğretmen de özür durumuna başvurabilir çünkü askerde bulunan öğretmende aylıksız izinde bulunduğu için aynı durum onlar içinde geçerli yani 3 Şubat 2020 tarihine kadar askerliği bitecek ve göreve başlayacak olanlar bu durumlarını diğer şartlar ile beraber belgelendirirse özür durumuna başvurabilir. Tabi askerdeki öğretmenlerinde en geç 7 Şubat 2020 tarihine kadar atandığı okulda görevine başlaması esas…

Soru 14 : Mebbis ortamında Mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunu kaydettikten sonra  hata yaptığını fark eden öğretmen, başvurusunu düzelttirebilir mi yada isteğiyle başvurusundan vazgeçebilir mi?

Sedat DEGER’in Cevabı (14) : Evet. Eğer öğretmen başvurusunu yaptıktan sonra hata yaptığını fark ederse başvurusunu düzelttirebilir ! Fakat Öğretmenler ,başvurular onaylanmadan önce yani 7 ocak 2020 tarihinden önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Yetkililer tarafından , başvuru süresi içinde(2-7 OCAK 2020 ) bilgi düzeltme talebinde bulunan öğretmenlerin onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanır .Aynı durum 2. aşama başvuru süresi içinde de geçerli olup tercih ettiği okulları düzelttirebilir, okul tercih listesini iptal ettirip yeniden tercih listesi oluşturabilir. Aynı zamanda öğretmenler başvurusundan vazgeçebilir.Bunun için öğretmenler başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da  il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vererek yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecekler ki elektronik ortamda da iptal edilir.

Soru 15 : Eşi asker de olan öğretmen özür durumu yer değiştirme isteğinde bulunabilir mi ?

Sedat DEGER’in Cevabı (15) : Eşi askerde olan öğretmenin özür durumuna başvurabilmesi için askerdeki eşinin öğretmen veya devlet memuru olması gerekir fakat eşi özel sektörde çalışanlar askerde bulunan eşlerinin yanına özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

Soru 16: Mazeret durumu yer değiştirme işlemler ile atanmak için adaylığın kaldırılmış olma şartı ile son görev yerinde 1 yıl çalışma şartı var mı ve  hangi tarih baz alınıyor?

Sedat DEGER’in Cevabı (16) : Öğretmenlerden 2020 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar” başlığındaki   1 ve 2. Maddesine göre sadece;

*Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlar

* Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası

yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlar,

29 Şubat 2020 tarihi  itibariyle son görev yerinde 1 yıl çalışma şartı aranmaktadır. Ayrıca bir dipnot sunayım.

Soru 17 : Kimler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulanabilir,şartları nelerdir ?

Sedat DEGER’in Cevabı (17) : Sağlık Mazeretine bağlı atamada öğretmenlerden;

 1. Kendisi,
 2. Eşi,
 3. Çocuğu
 4. Anne, baba,
 5. yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,

        hastalığının “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” veya “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğiniresmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler sağlık mazeret atamasına başvurma hakkına sahiptir. Bu öğretmenler tedavi olmak istediği ilçe veya ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. 

    Şunu da belirtmek de fayda görüyorum. Öğretmenin anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında  “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere tayin isteyebilirler ( bknz https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/20164436_2020_YarY_YYl_Donemi_Kadrolu_OYretmenlerin_Aile_BirliYi_SaYlYk_Can_GuvenliYi_Mazeretleri_Ve_Engellilik_Durumu_Yle_DiYer_Nedenlere_BaYlY_Yer_DeYiYtirme_Duyurusu_.pdf ).

Not:  Buradan da görüleceği üzere öğretmenin çocuğu ve eşi  için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.”  ibaresi geçerli sayılmayacaktır onun yerine sağlık raporunda “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” veya “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” belgelenmiş olması gerekir.

Sağlık özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden;

a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu,(yukarıdaki ibarelere uygun)

b) Sağlık kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,( Vukuatlı nüfus kayıt örneğini; bu belge, onay makamlarınca elektronik ortamda temin ederek kontrol ederler.)

 c) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı

belgeleri istenir.

Soru 18 : Aile mazeretine bağlı yer değiştirme kimler başvurabilir ve hangi belgeler istenir ?

Sedat DEGER’in Cevabı (18) : (1)Eşleri  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A (kadrolu ) ve 4/B (sözleşmeli) maddeleri kapsamında çalışan öğretmenler

(2)Eşi özel sektörde çalışan Öğretmenler ; Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(3) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşler;

 (4) Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.(atamaların başvuru süresinin son günü itibarı ile 2 yıla dönük olarak 360 gün sigortalı olması gerekir)

(5) Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.Yani 360 günü tamamlamayan eş eğer askerlikte geçen süresini askerlik borçlanması yaparak sigortalı olma gün şartını tamamlayabilir.

(6) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.isteğe bağlı sigortalı eşlerin yanına tayin isteyemezsiniz.

(7) Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.Özel sektörde çalışanlar için bu hak geçerli değildir ne yazık ki.

(8) Öğretmenlerin, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirmeleri yapılmaz. Tek bir istisnası var o da eşiniz üniversitede öğretim görevlisi iken doktora planına dayanarak başka üniversiteye görevlendirilmişse eşinizin geçtiği ile yer değiştirme isteğinde bulunabilirsiniz. buradaki görevlendirmeler 2-4 yıl arası olduğu için meb veya memuriyet sistemindeki görevlendirmelerden ayrı kabul edilmektedir.

(9) Eşleri ,TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar ile Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar

Not: Bu duyuruya göre, eşi Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışan öğretmenlerden,

* Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge ile ,

* Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenmekte.

(10)Eşleri, Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, noter, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar, , 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışan öğretmenler eş mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilir.

durumuna bağlı yer değiştirmek isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

      a) Eşi;

 1. Öğretmen,
 2. Milletvekili,
 3. Belediye Başkanı,
 4. Muhtar,
 5. Noter,
 6. TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar
 7. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
 8. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 9. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu,
 10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil);
 11.  399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar;
 12. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan;

              Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilmektedir),

          Not:13. Eşi Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışan öğretmenlerden Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge ile bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenmektedir.

     b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir belge. Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınabilir,

3) Başvuru(1.aşama başvurusu) tarihinden itibaren (başvuruların son günü)geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

4) Ayrıca, İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; yukarıdaki 3 maddede istenen belgelerin dışında, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenir.

NOT: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlar;

 1. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
 2.  Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

a) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar

c) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin  komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

d)Tarımsal faaliyette bulunanlardır

           Bir hayli soru gelen tarımsal faaliyet üzerine yapılan sigortalılığın kabul edilip edilmediğidir. Görüldüğü üzere; tarımsal faaliyette bulunan bir işte çalışıp sigortası yatırılanlarında özür durumu başvuruları kabul edilmektedir

Soru 19 : Her ikiside Öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir mi,eğer başvurabiliyorsa şartları nelerdir?

Sedat DEGER’in Cevabı (19) : Evet her ikisi de öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir fakat 1. Aşamasına yapılan başvurudan sonra tercihlerin alındığı 2. Aşamaya sadece bu eşlerden biri diğerinin yanına eş özrüne bağlı yer değişikliği isteğinde bulunabilir.Ayrıca Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenler ile diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmenlerin eşleri, talebi hâlinde aile mazereti yer değişikliği başvurusunda bulunabilir.

Soru 20 : Eşleri sigortalı çalışanların sigortalı çalışma süresi ne kadar ve hangi gün itibarı ile bu süreye balkır?

Sedat DEGER’in Cevabı (20) : Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla (7 ocak 2020) son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olması gerekir. 1. aşamasının son günü 7 Ocak 2020 olarak belirlendiği için 7 Ocak  2020-7 ocak 2020 yılları arasındaki süre içinde toplamda (aynı işyerinde veya farklı farklı işyerlerinde) 360 gün sigortanın yatırılmış olması gerekir.Bir gün bile eksik olsa başvuru kabul edilmez!Sigortalı çalışanlardan beklenen birinci aşama başvurularının son günü itibari ile son iki yıl içinde 360 gün sigortanın yatırılmasının yanı sıra o zamanda halen sigortalılığında devam etmesidir ve bunu yine SGK’dan alacakları belgede yazıyor olması gerekir.Aksi takdirde başvuru red edilir.

Soru 21 :360 Gün Sigortalı çalışılan sürenin tamamı sadece bir iş yerinde mi geçmiş olması gerekir?

 Sedat DEGER’in Cevabı (21) : 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.Yani illa bir işyerinde çalışılması gerekmez.Önemli olan 360 gün sigortalılığın doldurulmuş olmasıdır ve başvuru esnasında halen sigortalı çalışıldığına dair belgenin ispatıdır.Kişi isterse kısa süre önce farklı bir işyerinde başlamış olsun,burada önemli olan o işyerinin yatırdığı sigortanın sistemde yatırılıyor olarak görülmesidir.

Soru 22 : Sigortalı çalışan ve 360 gün sigortalı eksik olan öğretmenler eşleri aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmesi için borçlanabilir mi ve hangi süreleri borçlanabilir ?

Sedat DEGER’in Cevabı (22) : Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla;

 • askerlikte geçen süreler
 •  ücretsiz doğum veya analık izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilmektedir.

Soru 23 : Başvurusunu MEBBİS üzerinden yaptıktan sonra eğitim yöneticileri onaylamaz ise ne olur ?

Sedat DEGER’in Cevabı (23) :Gerekli şartları taşıyan öğretmenler başvuru yaptıktan sonra sorumluluk eğitim yöneticilerine aittir ,öğretmenlerin yapması gereken tek işlem idareye başvuruyu yaptığına dair bilgi vermektir.Daha sonra ise onay mercilerinin başvuruları inceleyip ya kabul etmesi veya red etmesi gerekir,ayrıca eksik belgeler veya bilgiler varsa yine idare bu konuyu başvuru süresi içinde öğretmene bildirmek ve tedbirleri almak ile mükelleftir.Hiç bir işlem yapmadan başvuruları bırakması söz konusu bile olamaz olursa bu sorumluluk ilgili eğitim yöneticilerine aittir.

Soru 24 : Öğretmenler özür durumu atamaların birinci aşamasına başvurup ikinci aşamaya başvurmasa olabilir mi?

Sedat DEGER’in Cevabı (24) : Evet olabilir ikinci aşama döneminde tercih yapmaya bilir fakat ilk aşamadaki başvurusu “muhtemelen boşalacak “ okul olarak göründüğü için diğer öğretmenler için bir umut ışığı olacaktır.Bu yüzden özür durumuna başvuracak öğretmenleri dikkatli olmaya davet ediyorum.

Soru 25 : Eşleri başvurular esnasında başka bir ile ataması yapılmış öğretmenler, aile birliği mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilir mi ?

Sedat DEGER’in Cevabı (25) : Öğretmen eşlerinden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar birinci aşama başvurularının son günü 7 Ocak 2020  itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendirirlerse, görev yeri belgesi aranmadan sadece “atama kararları”(kararname) yeterli kabul edilecek.

Soru 26 : Başvuruların son günü itibari ile 360 gün sigortalı olma koşulunu sağlayan fakat sigortalılığı devam etmeyen öğretmen eşlerin başvuruları kabul edilir mi ?

Sedat DEGER’in Cevabı (26) : Hayır sigortalı çalışanlardan beklenen birinci aşama başvurularının son günü itibari ile son iki yıl içinde 360 gün sigortanın yatırılmasının yanı sıra o zamanda halen sigortalılığında devam etmesidir ve bunu yine sgk dan alacakları belgede yazıyor olması gerekir.Aksi takdirde başvuru red edilir.

Soru 27 : Kimler aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz ?

Sedat DEGER’in Cevabı (27) : Öğretmenlerden eşleri ;

 • Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar (29 şubata kadar göreve başlayacakalar hariç )
 • Eşleri geçici görevli olanlar
 • Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,

aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz.

Soru 28 : Kimler can güvenliği mazeretine bağlı atamalarına başvurabilir ve şartları nelerdir?

Sedat DEGER’in Cevabı (28) : Can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme atamasına öğretmenlerden;

 1. Kendisinin
 2. Eşinin
 3. Bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin,

       görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, başvuruda bulunabilir.

     Alınacak belge Adli yani mahkeme tarafından yürütülen soruşturmacı makamlarca verilmiş olabilir. Aynı zamanda Mülki idari makamlarından alınacak belge de olabilir. Mülki idare sınıfından kasıt vali ve kaymakamlık makamıdır. Bu makamlardan alınacak görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını belgeleyen belge ile can güvenliğine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunulabilir.

      Ayrıca 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar da can güvenliği mazeretine bağlı atamaya başvurabilir. Burada yine göze çarpan husus, alınacak belge adli makam yani adalet işlerinin yürütüldüğü mahkemelerden alınmış işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbirin alınmış olması gerekir.

Soru 29 : Engellilik durumuna bağlı atamaya kimler başvurabilir ve istenen belgeler nelerdir?

Sedat DEGER’in Cevabı (29) : Öğretmenlerden;

 1. Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
 2. Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,

      ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmektedir.

Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir

Not 1: Sağlık özrü atamasına sağlık raporlarında  öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” ile  “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini”  veya   “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibareleri yazdırtamadığı için başvuru yapamayan öğretmenler; kendisi için aldığı sağlık raporunda yüzde 40 engel durumu yazıyorsa veya eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğu sağlık raporunda yazıyorsa engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

Not 2: 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER Raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları kabul edilecektir. 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.

Soru 30 : Kimler diğer nedenlere bağlı yer değiştirme atamalarına başvurabilir ve şartları nelerdir?

Sedat DEGER’in Cevabı (30) : Öğretmenlerden diğer nedenlere bağlı yer değiştirme atamasına;

 1. Eşi veya çocuğu 1 yıl içinde ölenler,
 2. Eşi 1 yıl içinde  emekli olanlar,
 3. Eşi ,anne,baba veya kardeşi terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaş olanlar,
 4. Çocukları ile kardeşleri hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olup memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklar,

              başvuruda bulunabilir.

        Diğer nedenlere bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerden istenen belgeler;

 1. Eşi veya çocuğu vefat eden öğretmenlerden, başvuru zamanından itibaren son bir yıl içinde vefat ettiğini gösterir belge,(istedikleri yere atama isteyebilirler)
 2. Eşi emekli olan öğretmenlerden, son bir yıl içinde emekli olduğunu gösterir belge,
 3. Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olan öğretmenlerden, şehit ya da malul gazi olduğuna ilgili makamlarca belgelendiren belge, emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınır.(eşinin ikamet yerine atama isteğinde bulunulabilir)O yüzden emekli olan eşin ikametinin göründüğü yer önemli.
 4. Çocukları ile kardeşleri hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olan çocuğu veya kardeşinin memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında özel eğitim alması gereken öğretmenlerden,  sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı, istenecektir.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.