Av. Habib Akyol'dan 513 Şube Müdürlüğünde Hukuki Değerlendirme ve MEB'e Öneriler

Av. Habib Akyol'dan 513 Şube Müdürlüğünde Hukuki Değerlendirme ve MEB'e Öneriler
Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Taşra Teşkilatı İl/İlçe Milli Eğitim 513 Şube Müdürlüğü kadrosuna atama yapılabilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda 01.04.2018 tarihinde yazılı sınav yapılmış ve 27.04.2018 tarihinde yazılı sınav sonuçları açıklanmıştır. 30.11.2018 tarihinden bu güne kadar mağdur edilen adayların mağduriyetlerinin bir nebze olsun giderilmesi adına Sayın Ba

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığının 513 Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü atamasıyla ilgili bu güne kadar yaşanan süreci kısaca hatırlayalım;

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Taşra Teşkilatı İl/İlçe Milli Eğitim 513 Şube Müdürlüğü kadrosuna atama yapılabilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda 01.04.2018 tarihinde yazılı sınav yapılmış ve 27.04.2018 tarihinde yazılı sınav sonuçları açıklanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 18.07.2018 tarihinde Resmi İnternet Sitesi aracılığıyla yapmış olduğu duyuru ile Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 16/1 maddesi hükmü doğrultusunda 81.6667 ve üzeri puan alan adayların 03.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazandığı ve sözlü sınav sonuçlarının ise 21.09.2018 tarihinde açıklanacağı belirtmiştir. Fakat belirtilen tarihte sözlü sınav sonuçları açıklanmamıştır.

Sonuçların açıklanmama gerekçesi olarak, yazılı sınava katılan adaylardan birinin yazılı sorularından beş tanesinin yanlış olduğu iddiası ile Ankara 4. İdare Mahkemesinde açmış olduğu dava sonucu gösterilmiştir. Ankara 4. İdare Mahkemesi 05.09.2018 tarih ve E.2018/1066, K.2018/1926 sayılı söz konusu iptal kararıyla yazılı sorularının üç tanesinin (B Kitapçığının 22, 25 ve 29. soruları) yanlış olduğuna hükmetmişti ve bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 27.09.2018 tarihinde Resmi İnternet Sitesinde yapmış olduğu duyuru ile yazılı sınav puanlarının yargı kararı gereğince yeniden değerlendirildiğini, 84.2105 puan ve üzeri puan alan adayların sözlü sınava girmeye hak kazandığını ve 03.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınava giren adaylardan yazılı sınav puanı 84.2105 puanın altında olup, daha önce sözlü sınava giren adayların (349 aday) sözlü sınavının değerlendirmeye alınmayacağını ve dolayısıyla açıklanmayacağını bildirmiştir.

Ancak 01.04.2018 tarihinde yapılan yazılı sınavın üç sorusunun (B kitapçığında yer alan 22, 25 ve 29. sorularının) iptaline ilişkin olan Ankara 4. İdare Mahkemesinin 05.09.2018 tarihli ve E:2018/1066, K:20I8/1926 sayılı kararı istinafa taşınmıştır. İstinaf incelemesi sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 26/04/2019 tarih ve E:2019/63, K:2019/840 sayılı kararı ile Ankara 4. İdare Mahkemesinin 05.09.2018 tarihli ve E:2018/1066, K:20I8/1926 sayılı kararının yetki yönünden reddi ile kaldırılmasına karar verilmiştir. Ankara 4. İdare Mahkemesince yeniden yapılan inceleme sonucunda davanın yetki yönünden reddi ile dosyanın yetkili Şanlıurfa İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiş ve Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi 04/07/2019 tarihli ve E:2019/750, K:2019/695 sayılı kararı ile de "dava hakkında feragat nedeniyle KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI" vermiştir. Bu karara Milli Eğitim Bakanlığının itirazı neticesinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi tarafından istinaf başvurusu ret kararı verilerek söz konusu karar KESİNLEŞMİŞTİR.

Sürecin bu karar sonrasında en başa döneceği beklenirken İstanbul’da açılan ve yetki yönünden reddedilip Ankara İdare mahkemesine gönderilen farklı bir soru iptali davası ortaya çıkmıştır. Söz konusu bu dava ise Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 19/09/2019 tarih ve E:2019/1431, K:2019/1675 sayılı kararı ile iki sorunun iptal edilmesiyle (B Kitapçığı 22 ve 29. sorular) sonuçlanmıştır. Bu karara tarafların yapmış olduğu itiraz Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilerek 513 Şube Müdürlüğü atamalarının soru İptali ile ilgili dava süreci sona ermiştir. Söz konusu bu karar 14.04.2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına tebliğ edilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRMEM:

Önemle belirtmek isterim ki; İdare hukuku ilkelerine göre; iptal kararları, iptali istenen idari tasarrufu ve ona bağlı işlemleri tesis edildikleri tarihten itibaren ortadan kaldırarak tasarrufun tesisinden önceki hukuki durumu ortaya koymaktadır. Yani Anayasa Mahkemesi kararları geriye doğru yürümezken, idari yargıda verilen iptal kararları geriye yürümekte ve İdarelerin tesis ettiği iptale konu işlemleri hiç yapılmamış gibi yok hükmüne dönüştürmektedir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının 30.11.2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 513 Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü ataması hukuken 11 ay’a yakın bir süredir yok hükmüne dönüşmüştür. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yargı kararı gereği hem yazılı hem de sözlü sınavda başarılı olan herkese yeniden tercih hakkı sunularak 11 aydır devam ettirilen hukuka aykırılığın bir an önce sonlandırılması ve tüm atama işlemlerinin yenilenmesi Anayasamızın 2. Maddesi ile güvence altına alınan Hukuk Devleti ilkesinin gereğidir.

BU SÜRECİN HUKUKA VE HAKKANİYETE UYGUN SONLANDIRILMASI İÇİN ÖNERİLERİM:

30.11.2018 tarihinden bu güne kadar mağdur edilen adayların mağduriyetlerinin bir nebze olsun giderilmesi adına Sayın Bakan ve Bakanlık yetkililerine önerilerimi ve taleplerimi şu şekilde sıralayabilirim:

1-30.11.2018 tarihinde gerçekleştirilen 513 Şube Müdürlüğü atama işlemlerinin tamamının verilen yargı kararları doğrultusunda iptal edilerek yenilenmesi gerekir.

2-Yapılacak bu yenileme işlemleriyle birlikte; Mağdur edilip mülakat puanı açıklanmayan 349 adayın, mülakat puanları açıklanarak bu adaylara da tercih hakkı verilmesi gerekir.

3-Mülakat sınavı yapılırken, Sayın Bakanın ‘’…adaylara yazılı sınav puanlarına yakın mülakat puanı verilmesi…’’ şeklinde ki önerisi maalesef dikkate alınmamış ve birçok aday yazılı puanından çok daha düşük mülakat puanı verilerek mağdur edilmiştir. Söz konusu bu mağduriyetlerin giderilmesi için Atama kılavuzda da yasal dayanağı olan ve 6 ay içerisinde yapılabileceği belirtilen hüküm doğrultusunda tüm görevlendirmelerin iptal edilerek sınavı kazanmış liyakat sahibi adaylar için 513 ADET EK ATAMA yapılması gerekir. Bunun yapılması 2023 Eğitim vizyonunun gerçekleşmesi için daha güçlü bir Milli Eğitim Bakanlığı’ nın oluşmasına katkı sağlayacaktır. Zira Şube Müdürlüğü kadrosu Milli Eğitim Bakanlığının en kemik kadrosudur ve özellikle Suriyeli vatandaşların çoğunlukta bulunduğu bölgelerde Şube müdürü ihtiyacı azımsanmayacak derecede çoktur.

4-Bu tarihten sonra görevde yükselme ile ilgili ilk defa duyuruya çıkılacak tüm atama işlemlerinde mülakat sınavının kaldırılarak yaşanan şaibelere son verilmesi ve her boyutuyla LİYAKAT’ in ön plana çıkarılması gerekir.

Saygılarımla….

Av.Arb.Habib AKYOL /Kamubiz.com ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
225 Yorum