E-Müfredat Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

E-Müfredat Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
E-Müfredata giriş nasıl yapılır? Zümre Toplantıları temel bilgileri nelerdir? Yöneticinin yapması gerekenler nelerdir? Zümre Başkanının yapması gerekenler nelerdir? Kurul ve Zümrelerle ilgili SMS neden gitmiyor? “MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi” ne göre yapılacak kurullar nelerdir? Birleştirilmiş Sınıflı okullarda Zümre Öğretmenler Kurulu nasıl yapılması gerekir? İşte E-Müfredat Sık Sorulan Sorular ve Cevapları..

E-Müfredata giriş nasıl yapılır? Zümre Toplantıları temel bilgileri nelerdir? Yöneticinin yapması gerekenler nelerdir? Zümre Başkanının yapması gerekenler nelerdir? Kurul ve Zümrelerle ilgili SMS neden gitmiyor? “MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi” ne göre yapılacak kurullar nelerdir? Birleştirilmiş Sınıflı okullarda Zümre Öğretmenler Kurulu nasıl yapılması gerekir? İşte E-Müfredat Sık Sorulan Sorular ve Cevapları..

E-Müfredat Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Soru 1: E-Müfredata giriş nasıl yapılır?

Cevap: E-Müfradata http://e-mufredat.meb.gov.tr adresinden giriş yapılır.

Soru 2: Zümre Toplantıları temel bilgileri nelerdir?

Cevap:

Zümre Toplantıları:

• Eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur.

• Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, müdür veya müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı ile yapılır.

• 2 yıl geçerli olacak şekilde başkan ve yedek başkan seçilir.

• Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir.

• Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

• Toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri 5 gün önceden duyurulmalıdır.

• Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir.

Soru 3: Yöneticinin yapması gerekenler nelerdir?

Cevap:

Yöneticinin Yapması Gerekenler:

• E-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır.

• Yıllık Plan

• Eğitim kurumu işlemleri

• Eğitim kurumu zümre başkanları

• Zümre Başkanı olarak görevlendirilecek kişiler seçilerek kaydet butonuna basılır. (Zümre Başkanı seçebilmek için tüm öğretmenlerin sisteme en az bir defa giriş yapması gerekmektedir.)

• Tek öğretmenin olduğu durumlarda müdür/müdür yardımcısı da işaretlenerek kaydet butonuna basılır.

• Zümre başkanı sözleşmeli öğretmenler arasında seçilecekse sözleşmeli öğretmenin TC kimlik numarası manuel girilerek başkan seçilir.

• Zümre başkanı toplantıyı sonlandırdıktan sonra yönetici kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu işlemleri” bölümünden “Eğitim Kurumu Müdürlüğü Kurul Onaylama” kısmında ilgili toplantının  sol başındaki kalem simgesini tıklayıp “Kurulu/Zümreyi okul müdürlüğü olarak uygun buluyorum.” Seçeneği işaretleyip kaydet butonuna basılmalıdır.

Soru 4: Zümre Başkanının yapması gerekenler nelerdir?

Cevap:

Zümre Başkanının Yapması Gerekenler:

• e-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır.

• Yıllık Plan

• Eğitim Kurumu işlemleri

• Kurul Tanımlama

• Kurul/Zümre Adı bölümünde Zümre Öğretmenler Kurulu seçilecektir.

• Kurul/Zümre Tarihi bölümünden tarih ve saat seçimi yapılmalıdır.

• Kurul/Zümre Açıklaması kısmının uygun açıklama ile doldurulması gerekmektedir. (İlköğretim Matematik Zümre Toplantısı belirtilen saatte öğretmenler odasında yapılacaktır gibi.)

• Kaydet butonuna basılacaktır.

• Oluşan zümre toplantısı kaydımızın sol başında bulunan kalem simgesi tıklanarak ayrıntılar tamamlanır.

• Toplantıya katılacak olan öğretmenler seçilerek katılımcı ekle denir. Listede adı olmayan öğretmenleri eklemek için TC kimlik numaraları manuel olarak eklenir.

• Seçilen kişilerden zümre başkanının adı tıklanarak “Başkanı Kaydet” butonuna basılır. Aynı işlem yedek başkan içinde geçekleştirilir.

• Yönetmelik ve Yönergede olan gündem maddelerinden toplantıda görüşülecek olanlar işaretlenerek “Gündem Ekle+” butonuna tıklanır.

• Yönetmelik ve Yönergede olmayan gündem maddeleri eklemek için ilgili kısma yazıp “Yönetmelik ve Yönergede Olmayan Gündem Ekle+” butonuna tıklanır.

• Gündem maddelerinin sıralamasını yapmak için ilgili madde mouse’un sol tuşu basılı tutularak istenilen yere taşınabilir.

• Gündem maddelerinin sayı sıralamasını sağlamak için “Sıralamayı Tekrar Oluştur.” butonu tıklanır.

• Toplantının katılımcılara duyurulması için “Kurul/Zümre bilgilerini katılımcıların görebilmesi için onaylıyorum.” Seçeneği işaretlenerek kaydet butonuna basılır.

• Bütün öğretmenler gündem maddelerine onay verdikten sonra kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu İşlemleri” bölümünden “Kurul Toplantı Bilgilendirme” kısmında ilgili toplantını sol başındaki kalem simgesi tıklanarak açılan sayfa “Kurul/Zümre toplantısı sona ermiştir.” Seçeneğini • Yönetici tarafından toplantı uygun bulunduktan sonra kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu İşlemleri” bölümünden “Kararlar ve Sonuçları” kısmında ilgili zümre toplantısının her bir maddesi için “Karar olumlu sonuçlandı.” Seçeneği işaretlenip “Karar Sonucu” kısmına karar sonucu işlenip kaydet butonuna basılmalıdır.

Soru 5: Zümre Öğretmenlerinin yapması gereken işlemler nelerdir?

Cevap:

Zümre Öğretmenlerinin Yapması Gereken İşlemler:

• E-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır.

• Yıllı Plan

• Eğitim Kurumu İşlemleri

• İlgili toplantının sol başında bulunan kalem simgesi tıklanır.

• Katılım durumunun herhangi bir mazeret yoksa “Toplantıya katılacağım.” Şeklinde işaretli olması gerekmektedir.

• Her bir gündem maddesi için alınan karar varsa ilgili maddenin sol başında bulunan kalem simgesi tıklanarak açılan sayfada ilgili kısma alınan kararların işlenmesi gerekmektedir. Kaydet butonu her madde için tıklanmalıdır. Zümre öğretmenlerinden bir kişinin işlemesi yeterlidir.

• Zümreye katılan her öğretmenin “Kurul/Zümre kararlarını okudum ve kabul ediyorum.” Seçeneğini işaretleyip kaydet butonuna basması gerekmektedir.

Soru 6: Kurul ve Zümrelerle ilgili SMS neden gitmiyor?

Cevap: SMS sisteminde güncelleme yapıldığı için şu an gönderilememektedir.

Soru 7: Kurulu ve Zümre kararlarını sisteme kim işler?

Cevap: Kurulu ve Zümre kararlarını sisteme kurul veya zümre başkanı işler.

Soru 8: “MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi” ne göre yapılacak kurullar nelerdir?

Cevap:

İlçe MEM

- İl Sınıf/Alan Zümresi

- Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu

- Koordinatör Müdürler Kurulu

- İlçe Millî Eğitim Müdürleri Kurulu

- Sanat ve Spor Kurulu

İlçe MEM

- İlçe Sınıf/Alan Zümresi

- Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu

- Koordinatör Müdürler Kurulu

- Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu

- Kademe ve Türlerine Göre Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu

Okul/Kurum

- Öğretmenler Kurulu

- Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu

- Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümre Başkanları Kurulu

- Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri

- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu

- Sosyal Etkinlikler Kurulu

Soru 9: Birleştirilmiş Sınıflı okullarda Zümre Öğretmenler Kurulu nasıl yapılması gerekir?

Cevap:

- Müdür Yetkili Öğretmen Kurul Başkanı diğer öğretmen de Zümre Öğretmenler Kurulu başkanı olarak tanımlanır.

- Müdür Yetkili tek öğretmenlerin Zümre Öğretmenler Kurulu yapması sistemde mümkün gözükmemektedir.

Soru 10:Alanında tek öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulu nasıl yapılır?

Cevap:Alanında tek öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulu Okul müdürü veya görevlendireceği Müdür yardımcısı Kurul başkanı öğretmen ise zümre başkanı olarak tanımlanır.

Soru 11: Alanında birden fazla öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulu nasıl yapılır?

Cevap:

Alanında birden fazla öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulunda bir öğretmen hem kurul hem de zümre başkanı olarak tanımlanır. Bu öğretmen hem kurul hemde zümre başkanıdır. Bu zümrelere idareci eklenmez.

Soru 12: Öğretmenler Kurulu ne zaman yapılacaktır?

Cevap: M.E.B. Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesine göre Eylül Ayının ilk 3 iş günü 2. dönemin ilk 2 iş günü içinde ve ders yılı bitimini takip eden haftanın ilk 2 iş günü içinde yapılır.

Soru 13: Sınıf-Şube Öğretmen Kurulu ne zaman yapılacaktır?

Cevap: Sınıf-Şube Öğretmen KuruluOrtaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında Ekim, Şubat ve Haziran Ortaöğretim kurumlarında ise Kasım ve Nisan aylarında yapılacaktır.

Soru 14: Eğitim Kurumu Sınıf-Alan Zümre Başkanları Kurulu ne zaman yapılacaktır?

Cevap: Eğitim Kurumu Sınıf-Alan Zümre Başkanları Kurulu Ders yılı başlamadan önce ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde eğitim kurumu müdür-kurul başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazı talebi üzerine yapılır.

Soru 15:Eğitim Kurumu Sınıf-Alan Zümreleri ne zaman yapılır?

Cevap:

Öğretmenler Kurulu toplantılarını takip eden 2 iş günü içinde yapılır. Ortaöğretim kurumlarında aylık toplantılar Ekim, Kasım, Aralık ve Nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş gününde yapılır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Alan Zümre öğretmenleri Mayıs ayının sonra haftasında bir iş günü toplanarak staj yapan öğrencileri belirler.

Soru 16:İlçe Sınıf-Alan Zümreleri ne zaman yapılır?

Cevap:

Eylül Ayının ikinci haftasının ilk 2 iş günü içinde, ikinci dönemin ikinci haftasının ilk 2 iş günü içinde ve Haziran ayının 4. haftasının ilk 2 iş günü içinde yapılır.

Soru 17-:İlkokullarda derse giren branş öğretmenleri nasıl zümre yapacaklardır?

Cevap:

İlkokullarda derse giren branş öğretmenleri sınıf öğretmenlerinin zümresine katılacaklardır.

Salih HAZIR / Eğitimci YAZAR

Kamubiz.com ÖZEL HABER

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum