Eğitim İş'ten Türk Eğitim Sen Şubesi Hakkında Açıklama

Eğitim İş'ten Türk Eğitim Sen Şubesi Hakkında Açıklama
Eğitim İş Çanakkale Şubesi olarak bugüne kadar yaptığımız kamuoyunu bilgilendirme amaçlı basın açıklamalarında diplomatik bir dilin kullanımına hep özen göstererek yapmışızdır. Özellikle sendika isimlerini ve yöneticilerini hedef göstermek gibi bir tarz açıklamamız pek olmamıştır. Bu basın açıklamamızda diplomatik dilin dışına çıkarak farklı bir dil kullanacağımızı, öncelikle bu açıklamamızdan dolayı da Türk Eğitim Sen’in üyelerinin büyük çoğunluğu ile bazı yöneticilerini tenzih ederek yapıyoruz…

Bu açıklamamızın sebebi Çanakkale’ de faaliyet gösteren bir sarı sendikanın sendika ağası şube başkanının Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Eğitim İş Üyelerimizin yaşadığı bazı sorunları dile getirmemizden dolayı sendikamızı, üyelerimizi ve şube başkanımızı hedefsel sapmalarla karalayıp, hakaretlere varan açıklamalarıdır.

Eğitim İş olarak, Türk Eğitim Sen Çanakkale Şubesinin Demirbaşı sendika ağası şube başkanına üslubuna uygun olarak bu açıklamalarına bir cevap vermek hasıl olmuştur.

Eğitim İş olarak ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde herkesi ısırmaya çalışan kolonileşmiş bir arı kovanına çomak soktuğumuzu biliyoruz…

Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanının da içinde olduğu komplo, şikayet ve tezgah kurmak konusunda ustalaşmış bir grup, gözlerini hırs bürüyerek, kendi bölümündeki mesai arkadaşları akademisyenlere yönelik sürekli ihbar ve şikayetlerde bulunarak yıpratmaya, işinden etmeye, çalışmaktan alıkoymaya ve akademik kariyerlerini zedelemeye kendilerine iş edinmişlerdir.

Bu grup utanmadan, sıkılmadan bu çalışma yöntemleriyle elde ettiği sonuçlara akademik başarı diyerek yaptıklarıyla övünüyorlar.

İşte biz Eğitim İş olarak bu komplocu, ihbarcı grubun kurduğu çarkı bozduğumuz için rahatsızlık duyan Türk Eğitim Sen’in Demirbaşı, sendika ağası başkanı, ayağına basılmış gibi ciyaklamaktadır.

Sarı sendikanın başkanı üslubunca ağızına gelen her şeyi söyleyince yağ gibi suyun üstünde duracağını zannetmektedir.

Eğitim İş’i terör örgütlerine destek çıktığı imasında bulunarak güya kendince sendikal gündem yaratma çabasına düşerek örgütsel kısırlaşma yaşamaktadır.

Her fırsatta Vatan, Millet, Şehitler gibi kutsal imgelere dört elle sarılan Türk Eğitim Sen’in Demirbaşı, Sendikal emekleri ve fırsatları için gözü dönmüşçesine bir şehit kızına ‘’Çete’’ diyebilmeyi bile rahatlıkla yapabilmektedir.

Çok değerli Çanakkale Kamuoyu, ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Edebiyatı Anabilim Dalı başkanının odasında, kendisiyle akademik teşvik dosyası ile ilgili konuşmak isteyen Eğitim İş üyemiz Dr. Öğretim üyesi Handan KASIMOĞLU’na şiddet uygulanarak darp edilmiştir.

Halk Edebiyatı Anabilim Dalı başkanının darp ettiği üyemiz kadın öğretim üyesi Handan KASIMOĞLU bir şehit kızıdır. (Belge 1)

Türk Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı Demirbaş’ın Çete Diye diye itham ettiği Darp edilen üyemiz Handan KASIMOĞLU, 1993 yılında Diyarbakır Lice’de teröristler tarafından şehit edilen Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın kızıdır.

Bu şehit kızına karşı sistemli olarak yapılanlar ve reva görülen uygulamalar üyemize mağduriyet yaratmaktadır. 

Halk Edebiyatı Anabilim Dalı başkanı üyemizin akademik teşvik dosyasını incelemek için istemiş ama dosyayı lav etmeye çalışarak içeriğini bozmuştur. Bu yetmezmiş gibi üyemizin Lisansüstü öğrencilerinin bazılarını onayı olmadan mevzuata aykırı bir yöntemle danışmanlığını almıştır.

Söz konusu tüm iddia ve şikayetler gerek savcılık, gerekse ilgili idari ve akademik kurullarda incelenerek soruşturmaları devam etmektedir.

29.11.2019 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı Halk Edebiyatı Anabilim Dalı başkanı hakkında görevini kötüye kullandığı iddiası ile ilgili yapılan bir soruşturmada tanıklığına başvurulan bir öğrencinin ifadeleri kan donduracak cinstendir.
Halk Edebiyatı Anabilim Dalı başkanı, üyemiz Handan KASIMOĞLU’nun öğrencisinin kaldığı apartdan gece yarıları alındığı, çay bahçelerine götürülerek, öğrenciye danışmanlık için kendisini seçmesi söylendiğini üyemiz Handan KASIMOĞLU’nu kötüleyerek hatta ‘’Onun akademik teşvik dosyasını ben o hale getirdim.’’ dediği ifadelerde yer alıyor, biliyoruz.
Kendi akademik ikballeri için her şeyi göze alan bu komplocu kişiler hakkında inceleme, soruşturma ve savcılık suç duyuruları üyemiz tarafından yapılmış olduğunu ve Eğitim İş olarak üyelerimizin davalarında sonuna kadar takip ederek adaleti tecelli ettirmek için yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz…

Türk Eğitim Sen’in Çanakkale Şube Başkanı Sendika ağası Demirbaş Eğitim İş’i, terör örgütlerine destek çıkmış gafletinde bulunacağına, şube başkanımıza darbesever diye itham edeceğine kendi sarı sendikasının tarihine bakmasını öneriyoruz…

1997 yılında Türk Eğitim Sen, Fetö elebaşı Fetullah GÜLEN’i ‘’24 Kasım Eğitim Özel Ödül’’ne layık görerek ödül vermiştir. (Belge 2-3-4)

Yine Fetöcü Cemaat tarafından organize edilen Türkçe Olimpiyatlarında Kamu Sen olarak MYK düzeyinde Türkçe Olimpiyatları ekibini kabul ederek, öncelikle Milli eğitim Bakanlığı’na örnek olmasını temenni etmişlerdir. (Belge 5)
Türk Eğitim Sen Çanakkale Şubesinin Sendika Ağası başkanını ÇOMÜ’de kaç üyesinin Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Fetö davasında yargılandığını açıklamaya çağırıyoruz. Bu davada yargılanan Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde üyeniz var mı yok mu? Buyurun açıklayınız.

15 Temmuz Fetö Darbe girişimi sonrası Türk Eğitim Sen’in ÇOMÜ işyeri temsilcilerinden T.Ö. kamu görevinden ihraç edilmiş midir? Bu konuda da kamuoyunu bilgilendirirseniz seviniriz.
Sendika Ağası Demirbaş, acaba bu üyelerini de geçmişi kirli, darbesever olarak nitelendiriyor mu çok merak ediyoruz…
Eğitim İş Atatürk İlkeleri ile Cumhuriyet değerlerine bağlı ayrıca Laik ve Bilimsel eğitim sistemine sahip çıkan bir sendikadır. Eğitim Sistemi yok edilip örselenirken tüm sendikal gücü ile tüm unsurlarıyla mücadelesini sürdürürken, Türk Eğitim Sen iktidar kadrolarından pay kapmaya, iktidar yanlısı sendikadan rol çalmaya ve nemalanmaya çalışıyordu…
Bu eğilimler tipik sarı sendika olmasının en belirgin parametrelerinden biridir.

Eğitim İş Çanakkale Şubesi olarak, Türk Eğitim Sen Çanakkale Şubesinin, Sendika Ağası başkanına soruyoruz. Sendika başkanlığından dolayı aldığınız maaşı, ücretinizi, sendikacılıktan ne kadar kazanıyorsunuz buyurun açıklayınız…
Türk Eğitim Sen’in Çanakkale Şube başkanı Demirbaş Çanakkale Kamuoyunu yalan yanlış beyanlarıyla kandırıyor, Çanakkale halkını yanlış bilgilendiriyor.

ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanı üyemiz ile ilgili iddiaları deli saçması şeylerdir. Üyemiz Bölüm başkanı ile ilgili adli olarak hakkında aleyhine açılmış herhangi bir dava yoktur.

Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanına karşı açılmış olan soruşturmalar ise yine aynı komplocu, jurnalci ekibin asılsız ve hukuktan yoksun, dayanaksız şikayetleri ile ilgilidir. Hukuksuzca yapılmış olan soruşturmalar ayarlanmış muhakkikler ve ayarlanmış fakülte disiplin kurulları ile yürütülerek yapılmış komplo işlerdir.

Türk Eğitim Sen’li tezgahtar ve gözlerini hırs bürümüş kişilerin ihbar ve şikayetleri ile üyemizin bölüm başkanlığı elinden alınmak istenmektedir.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki üyemiz bölüm başkanı ile ilgili dayanaktan yoksun soruşturmalar sübuta ermeyecektir.
Eğitim İş hangi ırktan, hangi mezhepten ve hangi cinsiyetten olursa olsun Türk Milletini Ulus olarak görerek Kürtçü, LBGT’li diye sınıflandırarak Türk toplumundan ayrıştırmaz. Bu konuda Türk Eğitim Sen Çanakkale Şube başkanı Sendika Ağası Resul Demirbaş gibi ırkçı bir tanımlamada da asla bulunmaz.
Eğitim İş’in kuruluş ilkeleri nettir. Eğitim İş Gericiliğe, Bölücülüğe ve Irkçılığa karşıdır.

Çanakkale Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Necmi AKYALÇIN Eğitim İş Üyesidir ve ÇOMÜ işyeri temsilcimizdir.

Uzun yıllardır ÇOMÜ’de Atatürk düşmanlarının hedefi olmuş, hakkında çok sayıda soruşturma ve incelemeler açılmıştır. Bu soruşturmaların nerdeyse tamamı Fetöcü eski Rektör Sedat LAÇİNER zamanında Fetöcü kadrolarca açılmıştır.
ÇOMÜ’deki Türk Eğitim Sen’li birçok akademisyen ve idari personel Sedat LAÇİNER’in ekipleriyle iş tutarken ÇOMÜ işyeri temsilcimiz Sayın Necmi AKYALÇIN dik durarak hem Fetöcü kadrolara hem de Atatürk düşmanlığı yapan gericiliğe karşı kimsenin göze alamadığı ciddi mücadeleler vermiştir.
Hem ADD olarak hem de Eğitim İş iş yeri temsilcisi olarak mücadelesine kararlılıkla devam edecektir.

Eğitim İş Mustafa Kemal’in aydınlık yolundan Emeğe ve Cumhuriyetine sahip çıkmaya, gericiliğe, bölücülüğe ve ırkçılığa karşı mücadelesinin yanı sıra, Sarı Sendika ve Sendika Ağalarına karşı da, hem üyelerinin hem de Eğitim ve Bilim emekçilerinin hakları için kararlılıkla, durmadan sınıf mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

Çok Değerli Çanakkale Kamuoyuna Duyurulur.Yaşasın Mücadelemiz Yaşasın Eğitim İş

TEKZİP METNİ

Gazetenizin internet sayfasında “ÇOMÜ’de şehit kızına darp skandalı! Detaylar ortaya çıktı!”
başlığıyla verilen ve haber içeriğinde açık ismimin yer aldığı haberleri tekzip etme zorunluluğu duymaktayım.

Bir sendika başkanının bir öğretim üyesinin asılsız şikayetlerini temel alarak şahsımı karalamaya dönük yaptığı basın açıklaması, gazeteniz tarafından haber metnine dönüştürülerek yayınlanmıştır. Haberde geçen iddialar, gerçek dışı ve asılsızdır. ÇOMÜ Rektörlüğü, soruşturmanın birinin tamamlandığı ve taraflara ceza verilmediği, aynı zamanda savcılık nezdinde incelemenin devam ettiğini bildirdiği kamuoyu duyurusunu internet sitesinden yayınlamıştır. Hakkımda yapılan yanıltıcı, karalayıcı, gerek mesleki kariyerimi ve gerekse onur ve şerefimi açıkça ihlal eden haberler nedeniyle ilgili açıklamayı yapan kişi hakkında gerekli yasal girişimler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.ektepligazete

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum