Hangi Memurlar Hangi Ölçütlere Göre Öğretmenliğe Geçirilmelidir?

Hangi Memurlar Hangi Ölçütlere Göre Öğretmenliğe Geçirilmelidir?
Memuröğretmenlerin kadrolarının MEB'e öğretmen olarak kaydırılması ilk atama kontenjanından bağımsız, ayrıca belirlenerek  ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro kaydırmasıyla, memur olarak çalıştıkları il-ilçelerde anayasal aile birliğinin korunarak yapılmalı, 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmeli, hak ettikleri asıl mesleklerine kavuşturulmalıdırlar.
HANGİ MEMURLAR HANGİ ÖLÇÜTLERLE ÖĞRETMENLİĞE GEÇİRİLMELİDİR?
 
MEVCUT DEVLET MEMURLARINDAN TALİM-TERBİYE KURULU ve MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA GÖRE ÖĞRETMEN OLAN KAMU PERSONELİ :
 
1) Memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumlarında asil öğretmen olmuş asil memurlar ya da aday öğretmen durumundaki asil memurlar.
2) Kamu personeli iken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak asil memurlar
 
Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla olabilir.
 
1)MEB Özel Öğretim Kurumlarında geçen SSKlı Öğretmenlik,Öğreticilik süreleri ile Memuriyet süresi toplamı
2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi
3)Mezuniyet tarihi önceliği
4)Aslında memur olmayı başaramamış ilk atamacılar ve yeni mezunlar için gerekli olan KPSS ısrarından vazgeçilmeyecekse de sadece memuröğretmenlerin kendi aralarında ilgili puan türlerinde (örneğin 2016-2017 KPSS P121 ve P10) üstünlük sıralaması
 
Memuröğretmenlerin kadrolarının MEB'e öğretmen olarak kaydırılması ilk atama kontenjanından bağımsız, ayrıca belirlenerek  ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro kaydırmasıyla, memur olarak çalıştıkları il-ilçelerde anayasal aile birliğinin korunarak yapılmalı, 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmeli, hak ettikleri asıl mesleklerine kavuşturulmalıdırlar.
 
MEMURÖĞRETMENLERE 31.08.2012'DEN BERİ YAŞATILAN VE FARKINA VARILAMAYAN MAĞDURİYETE 10 SORUDA DİKKAT ÇEKELİM
 
SORU 1: Devletimiz için, öğretmen açığının bir kısmını hem güvenilir hem verimli hem de Bütçeye ek yük getirmeden kapatabileceği en uygun çözümün memuröğretmenler olduğunu biliyor musunuz?
 
SORU 2: Memuröğretmenlerin yüz binlerce aday arasından KPSS ile öğretmenlik dışı memurluk kazanmak zorunda bırakılan nitelikli kamu personeli olduğunu; yüksek puanlarına rağmen kontenjan azlığı-dengesiz branş dağılımı nedeniyle öğretmenliğe yıllarca atanmadıklarını biliyor musunuz?
 
SORU 3: Öğretmen olduğu halde kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt kâtibi, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli, 399lu kamu personeli gibi mezuniyet dışı unvanlarda çalışmak zorunda kalmaları Devletimiz için çok büyük yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlaması değil midir?
 
SORU 4: Sahte diplomalı sahte öğretmenler MEB’de görev yapmışken, açılan davalarda beraat ederken, Ziraat Mühendisi sözde öğretmenler hala MEB’deyken; 80.000 civarı ders ücretli mevsimlik çalışanlar arasında Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik Eğitimleri Olmayan “Ücretli Öğretmenler” varken; “Bizler diplomalarımızla gerçek memur, gerçek öğretmenleriz! Ailelerimiz ile birlikte yılların maddi-manevi emeğini fedakârca harcadık ama devlette MEB’e atamamız çeşitli nedenlerle yıllarca yapılmadı! KPSS ile kazandığımız kamu personeli görevlerimizi sürdürürken bu kez de Ağustos 2012’de “yönetmelikzede memuröğretmen” durumuna düşürüldük!” diye 5 yıldır seslerini duyurmaya çalışan memuröğretmenlerin mağduriyeti artık giderilip gönülleri alınacak mıdır?
 
SORU 5: Aslında öğretmen olan kamu personeli asıl işine geçmeyi en az 5 yıldır beklerken MEB devlet okullarında öğrencilerin karşısına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın ölçütlerine uymayan, öğretmenliğe kaynak teşkil etmeyen bölüm mezunlarının “ücretli öğretmen” adıyla çıkarıldığını (yani 2 yıllık Muhasebe mezunları, Büro Yönetimi mezunları, Tapu Kadastro mezunları, Bankacılık bölümü mezunları Sınıf Öğretmeni ve Okul Öncesi Öğretmeni yapılıyor. Edebiyat bölümü mezunu, Muhasebe-Vergi bölümü mezunu Matematik Öğretmeni yapılmış. Fonksiyonları anlatacak! Trigonometri öğretecek! Geometri anlatacak! Analitik Geometriden bahsedecek!) Aşçılık, Bahçıvanlık, Kuaförlük, Su Ürünleri, İşletme, Maliye, Turizm, … bölümü mezunları… ”ÜCRETMEN” lakabıyla maalesef öğrencilerimizin karşısında olduğunu biliyor musunuz?
 
SORU 6: Devletimizce maaşı ödenen, öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kurum-içi ve kurumlar-arası geçirilmesi (görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak ) yapılabilmesi mümkünken 5 yıldır küçük bir yönetmelik değişikliği düzeyindeki mevzuat düzenlemesi neden unutulmaktadır?
 
SORU 7: 15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHK' lar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluştuğunun, MEB'in okullarda ikili eğitimden vazgeçip tam gün eğitim-öğretime geçme planının yeni öğretmen ihtiyacı doğuracağının, en az 80000 öğretmen ihtiyacına karşın çarenin genelde verimsiz ücretli öğretmenlik sisteminde arandığının,  “Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair resmi (Sayın MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ve diğer yetkililer) açıklamaların” arşivlerde kayıtlı olduğunun ve Bütçeye yük getirmeden optimum verimle öğretmen açığını azaltacak bir çözümün "Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB'e Bağlı Özel Okul ve Dershanelerde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları" olduğunun farkında mısınız?
 
SORU 8: KPSS'siz, ÖABT'siz öğretmen alımları aşikârken:
 
*) Memurluk yapan öğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik kriterlerini taşıyan şehit-gazi-malul yakınları, memuröğretmenlere yönetmelikle kaldırıldı denilen ” kurumlar arası geçişle” KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.
 
*) 01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSS'siz ÖABT'siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016'da alınmıştır!
 
*) Dilekçelerine istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçirildi
 
*) Engelliler için ÖABT’siz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.
 
*) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSS’siz ÖABT’siz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.
*) KPSS’siz ve ÖABT’siz, milli sporcular MEB'e öğretmen olarak alınmıştır.
 
MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki 31.08.2012 değişikliğinin KPSS ile memur olmak zorunda kalmış öğretmenlerin asıl mesleklerine kurumlar arası ve kurum içi geçişinin önünde engel olarak durması akla, mantığa, vicdana, adalete sığabilen, görmezden gelinebilecek bir mağduriyet midir?
 
SORU 9: Sizlere de “asıl meslekleri öğretmenlikten uzak devlet dairelerinde unutulmuş bu kamu personeline asıl mesleklerine geçiş için tek seçenek olarak maalesef; memuriyetten istifa ederek ve kadrolu özlük haklarından feragat ettirilerek, yeniden KPSS ile; yeni mezunlar ve hiç memur olamamışlarla birlikte sadece İlk Atama başlığında mülakat puanı üstünlüğüne göre, 6 (altı) yıl çakılı mecburi hizmetli sözleşmeli öğretmenlik seçeneğini kazanmak” bırakılsaydı tüm içtenliğinizle vicdanınızla neler düşünürdünüz, neler yapardınız, hangi duygular içinde olurdunuz?
 
SORU 10:Sayın Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU ve Devlet Personel Başkanı Enes Polat ve MEB bürokrasisi…
 
T.C. Anayasası 17.Madde: "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir."
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 74.Madde: “ Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.”
02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi: "Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır.”
şeklindeki mevcut hukuki durum ve en azından 31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ndeki değişikliğin mağduriyetin giderilmesinden sonraki süreçtekileri kapsaması gerektiği göz önüne alındığında ortak bir çalışmayla Devletimiz, MEB, okullarımız ve öğrencilerimiz yararına öğretmen kökenli memurlardan isteyenler bu yıl içinde öğrencilerine kavuşturulacak mıdır?
 
TALİM-TERBİYE KURULU ve MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA GÖRE ÖĞRETMEN OLAN KAMU PERSONELİ
1) Memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumlarında asil öğretmen olmuş ya da aday öğretmen durumundaki asil memurlar.
2) Kamu personeli iken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak asil memurlar

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.