Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden ''Yönetici ve Öğretmen Normları'' Konulu Yazı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden ''Yönetici ve Öğretmen Normları'' Konulu Yazı
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün ''Yönetici ve Öğretmen Normları'' konulu önemli yazısı...Norm kadrolarının belirlenmesine yönelik kılavuz ve kurum müdürlükleri tarafından yapılacak işlemler haberimizde..

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün ''Yönetici ve Öğretmen Normları'' konulu önemli yazısı...Norm kadrolarının belirlenmesine yönelik kılavuz ve kurum müdürlükleri tarafından yapılacak işlemler haberimizde..
 

Konu : Yönetici ve Öğretmen Normları


   DAĞITIM YERLERİNE


İlgi   : a) Millî  Eğitim  Bakanlığına  Bağlı  Eğitim   Kurumları  Yönetici  ve  Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik. 
           b) 10.01.2017 tarihli ve 15923718-20-E.386085 sayılı Makam Onayı.
           c) Millî    Eğitim  Bakanlığına   Bağlı  Eğitim   Kurumlarını   Yönetici   Görevlendirme Yönetmeliği,
           ç) Millî Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği.

Bilindiği üzere; ilgi (a) Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 2’nci fıkrasında; “Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, akşam sanat okulları, hizmet içi eğitim enstitüleri, halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları,  bilim ve sanat merkezleri ile benzeri kurumların yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve alan değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.” Aynı yönetmeliğin 26’ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında ise  “Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması nedeniyle norm kadro fazlası olan yönetici ve öğretmenler hakkında, ilgili atama ve yer değiştirme mevzuatı hükümleri uygulanır.” Hükümleri yer almaktadır.
   Halk eğitimi merkezlerinde bulunması gereken yönetici ve öğretmenlerin yeterli sayıda, yerinde ve verimli kullanımını tesis etmek amacıyla yönetici ve öğretmen norm kadrolarının yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuş ve halk eğitimi merkezlerindeki normların belirlenme ölçütleri ilgi (b) onay ile belirlenmiştir. Yeni ölçütlere göre halk eğitimi merkezleri norm kadroları Genel Müdürlüğümüzce tekrar güncellenme çalışmaları yapılmış ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının uygun görüşleri alınarak MEBBİS sistemine işlenmiştir.
Bu kapsamda, güncellemeler sonucunda alanlar itibariyle halk eğitim merkezlerinde norm kadro fazlası olan yönetici ve öğretmenlere ilgi (c ve ç) Yönetmelik hükümlerine göre valiliklerce işlem yapılacaktır.            
Diğer taraftan, 10.07.2017 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzce halk eğitimi merkezlerinde norm kadro güncellemelerine esas olmak üzere veri giriş işlemleri https://hbogm.meb.gov.tr/bilsis adresi üzerinden yapılacaktır. İl millî eğitim müdürlüklerince belirlenen program yetkilisi tarafından ilgili web adresi üzerinden sisteme giriş yapılacaktır. İl millî eğitim müdürlükleri ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim müdürlükleri de halk eğitimi merkezi müdürlükleri yetkililerine şifre tanımlaması yapacaklardır.

Bu çerçevede  “Norm Kadro Belirleme Programı” 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında illerimizin kullanımına açılacaktır. 
Norm kadro belirleme işlemleri yazımız ekinde yer alan kılavuz çerçevesinde yürütülmesi ve yapılan iş ve işlemlerin, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince kontrol edilerek onaylanmalarını müteakip sistem üzerinden Genel Müdürlük onayına sunulması sağlanacaktır. Yanlış ve eksik veri girişlerinde ise oluşacak mağduriyetlerde sorumluluk doğrudan işlem yapan birimlere ait olacağından ekte gönderilen kılavuzun, ilgililer tarafından titizlikle incelerek işlemlerin yapılması gerekmektedir. 
Bu duruma göre; halk eğitimi merkezlerinde normu bulunan ancak mevcut öğretmeni olmayan alanlar için ihtiyaç duyulan alanlarla değişikliğe gidilebilecektir. Yine e-yaygın otomasyon sistemine geçiş tarihi olan 27.10.2014 tarihinden 10.07.2017 tarihine kadar hiç kurs açılmayan alan norm kadrolarının, kurumda ihtiyaç duyulan alan norm kadroları ile değiştirilmesi gerçekleştirilecektir. 
Yazımız ekinde bulunan kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde onaylanan norm kadro çizelgelerinin ıslak imzalı bir nüshasının il millî eğitim müdürlüğü tarafından 5 yıl süresince  saklanması gerekmektedir. Ayrıca norm kadro güncellemelerinin bundan sonraki süreçte Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda yapılması planlandığından, kurum müdürlükleri tarafından norm güncellenmesi yapılmak üzere yazılı talepte bulunulmayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 


     Hasan YILMAZ
        Bakan a.
    Genel Müdür V

Kurum Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler;

1. Norm güncelleme çalışmasına başlanmadan önce kılavuz kurum idarecileri tarafından dikkatlice okunacaktır.

2. “Norm İşlemleri” modülü “Norm Durumu” sayfasından bilgiler kontrol edilecek varsa hatalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilecektir.

3. “Mevcut Personel Bilgileri Güncelle” sayfasından kurum bünyesinde bulunan tüm kadrolu öğretmenlerin bilgileri MEBBİS’ten kontrol edilerek sisteme eklenecektir.

4. “Öğretmen-Açılan Kurs Saati Bilgileri” sayfasından her öğretmenin kılavuzda belirtilen tarih aralığında verdikleri kurs saatleri toplamı e-yaygından kontrol edilerek sisteme yansıtılacaktır.

5. “Norm Belirleme İşlemi” sayfasından her alan için “Alan İçin Seçilen Nihai (Toplam) Norm” kurumun ihtiyacına göre belirlenecektir.

6. İşlemler tamamlandıktan sonra “Onay İşlemi” sayfasından kurum onayı yapılacaktır.

(Onay işlemi yapıldıktan sonra ekleme –düzeltme yapılması mümkün değildir.)

7.Onay işlemi yapıldıktan sonra “Rapor Yazdır” düğmesinden alınan onay formu kurum tarafından imzalanıp ilçeye teslim edilecektir.

Not: Kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde onaylanan norm kadro çizelgeleri kurum/ilçe/il milli eğitim müdürlükleri tarafından imzalanarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 yıl süreyle saklanacaktır

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZhem kılavuz.docx

Kamubiz.com ÖZEL HABER

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.